Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byggeri og ansøgning om byggetilladelse

Stort set alt byggeri skal overholde bygningsreglementet og byggeloven. Byggeri kan ikke anmeldes mere og de fleste typer af byggeri kræver efterhånden en digital ansøgning og en byggetilladelse inden påbegyndelse.

Hvad kræver en byggetilladelse?

Byggelovens §2 (nyt vindue) foreskriver hvilke typer byggerier, konstruktioner og byggearbejder, der kræver en ansøgning til kommunen. Du skal altid søge kommunen om tilladelse inden byggeriet påbegyndes. 

Byggetilladelse
Det kan generelt siges, at alt byggeri, der bliver bygget til beboelse eller til længere ophold herunder udestuer og lukkede overdækninger, skal have en byggetilladelse. Desuden skal garager, carporte
, udhuse og overdækninger, som er over 50 m² have en byggetilladelse. Hvis flere små bygninger eller overdækninger er sammenbyggede, så de til sammen bliver over 50 m² i alt på grunden, skal de også hver især have en byggetilladelse.

Hvis du vil lave en større ombygning af din bolig, således du deler den op i to boliger, eller du vil ombygge en bygning på din ejendom til en bolig eller en virksomhed, skal du søge kommunen om en tilladelse. Se evt. også reglerne for den lovpligtige byggeskadeforsikring på denne side.

Anmeldelse
Anmeldelsesbegrebet er udgået efter d. 1. juli 2017. Læs mere i vejledningen
 (nyt vindue) Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen om hvordan sekundære bygninger på under 50 m² sagsbehandles.

Hvad kan du bygge uden byggetilladelse?

I bygningsreglementets §4 (nyt vindue) kan du læse, hvilke byggerier som slet ikke er omfattet af bygningsreglementet, og i bygningsreglementets §5 (nyt vindue) kan du læse, hvilke byggerier du kan opføre uden tilladelse.

Ombygninger
Går du med ombygningstanker for din private bolig, hvor du f.eks. gerne vil fjerne en væg mellem to værelser eller lave et nyt badeværelse, skal du ikke søge kommunen om tilladelse. Det betyder, at så længe arealet af din bolig ikke bliver større, skal du ikke søge kommunen.

Du skal dog ringe eller skrive til BBR-medarbejderne i kommunen for at fortælle, at du har fået et værelse eller badeværelse mere eller mindre. Hvis der laves et nyt badeværelse eller køkken, skal du være opmærksom på, at noget af arbejdet skal udføres af autoriserede mestre og du selv skal sørge for at bede håndværkeren om dokumentation for at autorisationsreglerne er overholdt.

De første 50 m²
Vil du gerne bygge en garage, carport, udhus, drivhus, overdækning eller lignende, kan du bygge de første 50 m² på grunden uden tilladelse fra kommunen. Det vil også sige, at du skal søge kommunen om en bygning, der er større end 50 m², eller hvis det samlede areal af alle sekundære bygninger (f.eks. garage, carport, udhus, drivhus eller overdækning) på grunden bliver over 50 m². Læs mere i vejledningen
(nyt vindue) fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

Ved opførelse af "de første 50 m²" har du selv ansvaret for at overholde bygningsreglementets bestemmelser og andre lovgivninger, som f.eks. planloven. Der kan være en lokalplan for dit område som fastsætter regler for bygningens udseende eller placering.

På Energistyrelsens hjemmeside ligger det gældende bygningsreglement og angiver de bestemmelser, du skal overholde, for at du har ret til at opføre din nye bygning. Se mere i bygningsreglementets § 180-181 (nyt vindue) om garager, carporte og andre lignende bygninger.

Husk at registrere bygningerne i BBR
Når du opfører en bygning, som ikke kræver en byggetilladelse fra kommunen skal du stadig være opmærksom på at bygningen skal påføres BBR. BBR skal angive de faktiske forhold på ejendommen og derfor bør alle bygninger, skure, overdækninger, solceller mv. stå på din BBR.

Du kan selv rette din BBR på BBR.dk (nyt vindue).

Inden 1. juli 2017 kunne man opføre 2 småbygninger på under 10 m² uden tilladelse og uden at bygningen skulle registreres på BBR. Disse 2 småbygninger bør nu påføres BBR, da der ikke mere er nogen bagatelgrænse for byggetilladelse på småbygninger. Der kræves tilladelse straks der kommer over 50 m² småbygninger på grunden. Bagatelgrænsen defineres ud fra byggelovens §2 (nyt vindue).

Dit byggeprojekt

De sidste mange års ændringer af byggeloven og bygningsreglementerne har til hensigt at forenkle og smidiggøre processen fra idé til færdigt byggeri. Ændringerne har også til hensigt at gøre processen hurtigere og mere ensartet, så vilkårene er ens for bygherrer i alle landets kommuner.

Disse ændringer har betydet at kommunen skal foretage mindre sagsbehandling og kontrol inden byggetilladelse og mere ansvar er lagt over på ejer og ansøger i hele processen. Det har også betydet digitalisering og standardisering. 

Inden ansøgning

I det nye bygningsreglement er det præciseret, at det at det er ejers ansvar at bygningsreglementets bestemmelser overholdes ved byggearbejder. 

I alle projekter skal udpeges en bygværksansvarlig, som er kommunens kontaktperson, og som har ansvaret for at samle alle de oplysninger, tegninger mv., som kommunen skal bruge. Ved alle de projekter, der ikke omhandler en privat bolig anbefales det, at den bygværksansvarlige er en rådgiver med relevant byggeteknisk uddannelse. Da kommunens rolle er ændret til langt mindre gennemgang af projektet inden byggetilladelse, er det vigtigt, at ansøger tager kontakt til kommunen, hvis der er tvivl om, hvad der skal afleveres ved ansøgning. 

Inden ansøgning kan det være en fordel at tage en forhåndsdialog med kommunen for at lave en forventningsafstemning. Selvom ansøgningsproceduren er ens i alle kommuner, kan der være lokale forhold og bestemmelser, som den bygværksansvarlige eller rådgivere ikke har kendskab til.

Ansøgning om byggetilladelse 

Bygningsreglementets §10 (nyt vindue) beskriver, hvad en ansøgning skal indeholde, når den indsendes via Byg & Miljø. Hvis man ønsker at ansøge om en vindmølle beskriver bygningsreglementets §11 (nyt vindue), hvad ansøgningen skal indeholde. Kræver projektet dispensation fra bygningsreglementets bestemmelser skal dette oplyses i forbindelse med ansøgningen i Byg & Miljø. 

Det kan anbefales, at læse den nye vejledningen (nyt vindue) til ansøgning om byggetilladelse. 

Der er en tjekliste på vej som skal give et overblik og de punkter, som ansøger/bygværksansvarlige skal igennem for at opnå byggetilladelse og afslutning af byggeprojektet.

Sådan søger du en byggetilladelse (nyt vindue)

Påbegyndelse af byggeriet 

Tekst er på vej... 

Færdigmelding og ibrugtagning af byggeriet 

Tekst er på vej... 

Erklæringer og kontrol 

Tekst er på vej...

Stikprøvekontrol

Tekst er på vej...

Tjekliste til dit byggeprojekt

Punktet er under opbygning...

Din ejendom

I BBR er registreret alle de bygninger, der er søgt opført på din ejendom. Er du i tvivl om hvorvidt en bygning på din ejendom er registreret, kan du søge din ejendom ud på OIS.dk (nyt vindue).

Du kan desuden læse mere om ejendomsdata (nyt vindue) på kommunens hjemmeside. 

I afsnittet ”Hvad kan jeg bygge uden tilladelse?” kan du se hvilke bygninger, du lovligt kan have på din ejendom, uden at det står registreret på BBR.

Har du bygninger på din ejendom, som du er i tvivl om, hvorvidt de burde være registrerede på BBR, kan du spørge os ved kommunen. Du kan tage kontakt til en byggesagsbehandler eller en sagsbehandler i BBR.

Hvordan registrerer jeg en bygning i BBR?

Sagsbehandleren i BBR ved kommunen indtaster oplysninger om din bygning direkte ind i BBR. Oplysningerne kan komme fra dig, som ejer, eller det kan være oplysninger, som vi i kommunen selv kan finde.

Bygninger på din ejendom, som bør være registrerede, er som udgangspunkt ulovlige indtil de er godkendte og registrerede ved kommunen. Måske er bygningen opført for mange år siden, men det gør den ikke lovlig. En bygning bliver ikke lovlig med tiden.

Der kan dog være tale om en fejl, hvis bygningen er meget gammel. Bygnings- og Boligregistreret (BBR) blev oprettet i 1977-78 og i den forbindelse skulle ejerne selv oplyse kommunen om deres bygningsarealer. Der kan være sket fejl i forbindelse med opmålingen eller indberetningen dengang.

Finder du fejl i din ejendomsoplysninger eller har du opført en bygning, der ikke kræver byggetilladelse, kan du selv rette din BBR på BBR.dk (nyt vindue).

Ansøgning om byggetilladelse

Når du skal ansøge om en byggetilladelse, skal du søge via. Byg og Miljø. Denne videovejledning (nyt vindue) hjælper med ansøgningsprocessen i Byg og Miljø. Videoen er produceret af Hjørring Kommune.

 

​Færdigmelding af byggesag

​Når du skal færdigmelde dit byggeprojekt, skal du dokumentere gennem Byg og Miljø, at du har overholdt de tekniske kapitler i bygningreglementet BR18.

Vi har givet et bud på en vejledning (nyt vindue), med hvad du skal vise/oplyse og uploade i Byg og Miljø for at dokumenre, at de tekniske bestemmelser er overhold. Du kan se i din byggetilladelse, hvilke kapitler dit projekt er omfattet af. 

For hjælp til færdigmelding af din byggesag, kan du se denne videovejledning (nyt vindue) om færdigmelding i Byg og Miljø. Videoen er produceret af Hjørring Kommune.

FAQ - ofte stillede spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte en medarbejder ved Brønderslev Kommune, hvis du har spørgsmål til din ejendom, en byggesag eller andet. Her kan du dog måske finde svar på nogle af de spørgsmål, der tit bliver stillet til en byggesagsbehandler. 

Kan jeg ansøge uden om den digitale løsning - Byg & Miljø?
Der er mulighed for, at en ejer af en ejendom kan ansøge skriftligt via et ansøgningsskema, hvis ejer er fritaget for digital post. Der skal være tale om et mindre og simpelt byggeri.

Der kan også være mulighed for at en ejer kan ansøge skriftligt, hvis ejer har andre væsentlige udfordringer, der betyder, at han/hun ikke kan anvende den digitale løsning.

Har man ikke en computer til rådighed har kommunen en computer, som man kan benytte til ansøgningen. Kommunen anbefaler altid at en borger, som har svært ved at lave en ansøgning, kontakter en rådgiver eller anden person/familiemedlem, der kan hjælpe med ansøgningen.

Skal man nu søge om småbygninger under 10 m²?
Ja
. Efter
ændringen af bygningsreglementet d. 1. juli 2017 skal man søge om alle småbygninger ud over de allerførste 50 m² på grunden. De to "gratis" småbygninger fra de tidligere reglementer er fjernet. Når man alt i alt har 50 m² småbygninger på sin grund, skal man således nu søge om alle øvrige småbygninger - der er i princippet ingen bagatelgrænse. Se afsnit om "Hvad kan jeg bygge uden byggetilladelse".

Skal man søge om at opføre en let bygning uden fundament og gulv?
Ja. Man skal søge om alt med en tagflade. Det eneste, der kan betyde, at bygningen kan opføres uden tilladelse er størrelsen, og om hvorvidt bygningen er "permanent". Man kan opføre de allerførste sammenlagte 50 m² sekundære bygninger på ejendommen uden tilladelse. Se afsnit om "Hvad kan jeg bygge uden byggetilladelse". Desuden skal midlertidige bygninger/konstruktioner ikke have en tilladelse.

Hvad er en midlertidig bygning?
Bygninger/konstruktioner, der kun er placeret på grunden i op til 6 uger er midlertidig og kræver ingen tilladelse. Det kan være en campingvogn eller en container. Er bygningen/konstruktionen placeret samme sted i mere end 6 uger kræves en tilladelse fra kommunen.

Kan min kælder godkendes til beboelse?
Det vigtigste for en beboelse er, at den er sundheds- og sikkerhedsmæssig forsvarlig at bo i. Bygningsreglementet giver ikke mulighed for beboelse i kælder jf. BR18 §206 (nyt vindue), da der står, at gulvet i beboelsesrum og køkken ikke må ligge lavere end terræn. Dog kan der laves beboelsesrum, hvis en del af kælderen er fritlagt og der udføres visse andre tiltag for at gøre kælderen fri for fugt og kulde samt sikker i tilfælde af brand. Send gerne en mail til en medarbejder i byggesagsgruppen for nærmere vejledning. Indretning af beboelse i kælderen kræver en byggetilladelse, da det udvider boligarealet.

Hvilke arbejder kræver autoriserede installatører?
Det meste arbejde med dit byggeri må du gøre selv. Der er visse arbejder, der kræver autoriserede installatører. Kommunen skal ikke have nogen erklæring på, at arbejdet er udført af autoriseret mester, men det anbefales, at ejer får den autoriserede mester til at "skrive under på" at arbejdet er udført korrekt.

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om hvilke arbejder, der kræver autoristerede installatører (nyt vindue)

Skal jeg tegne den lovpligtige byggeskadeforsikring?
Den obligatoriske byggeskadeforsikring er en ordning, der trådte i kraft d. 1. april 2008, og skal forebygge alvorlige skader i det private boligbyggeri.
En byggeskadeforsikring tegnes af dem professionelle bygherre på nye enfamiliehuse og andre boligenheder. Der skal ikke tegnes byggeskadeforsikring på tilbygninger, udestuer og andre mindre byggearbejder.

Selvbygger
Går du med planer om at bygge dit eget hus eller har du selv indhentet tilbud og ansat de håndværkere, der skal bygge dit hus? Så kan du udfylde en selvbyggererklæring via Byg & Miljø og kommunen fritager dig for kravet om byggeskadeforsikring.

Hvis huset opføres i totalentreprise
Indgår du en aftale med en totalrådgiver om en ny nøglefærdig bolig er det lovpligtigt, at din totalrådgiver tegner en byggeskadeforsikring på dit byggeri.

Byggeskadeforsikringen skal sikre, at du, som forbruger af boligen, har mulighed for at få repareret fejl og skader i boligen på forsikringen inden for de første 10 år efter byggeriet er færdigt. Fejlene og skaderne skal kunne føres tilbage til byggeprocessen.

Du kan finde en mere uddybende beskrivelse af den lovpligtige byggeskadeforsikring på Energistyrelsens hjemmeside: Vejledning om byggeskadeforsikring (nyt vindue)
Ved ansøgning om et nyt byggeri med krav om byggeskadeforsikring, skal tilbuddet fra forsikringsselskabet vedlægges ansøgningen om byggetilladelse.

Hvis du bygger eller ombygger til salg
Bygger du en ny bolig eller laver du ved en væsentlig ombygning en ekstra lejlighed med salg for øje, har du pligt til at tegne en byggeskadeforsikring på den nye boligenhed.
Hvis der kun sker ombygning i uvæsentlig grad for at indrette den nye bolig eller lejlighed, er du dog fritaget for pligt til at tegne en byggeskadeforsikring. Det er en konkret vurderet ved hvert projekt, men hvis der i forvejen er køkken og bad vil ombygningen sandsynligvis være uvæsentlig.

Ved ansøgning om et nyt byggeri eller ombygning af byggeri med krav om byggeskadeforsikring, skal tilbuddet fra forsikringsselskabet vedlægges ansøgningen om byggetilladelse.

Hvis du bygger eller ombygger til udlejning
Bygger du en ny bolig til udlejning eller laver en ekstra lejlighed til udlejning i dit hus, er du fra og med 1. juli 2016 fritaget for pligt til at tegne en byggeskadeforsikring på den nye boligenhed.

Ved ansøgning om et nyt byggeri eller ombygning af byggeri til udlejning skal du i ansøgningen vedlægge en erklæring om udlejningsejendom (nyt vindue)

Du kan finde en mere uddybende beskrivelse af den lovpligtige byggeskadeforsikring på Energistyrelsens hjemmeside: Vejledning om byggeskadeforsikring (nyt vindue)

Nedrivning af bygninger
Der er nogle bygninger, du frit kan nedrive, og bygninger du skal søge om at nedrive.

Uden ansøgning
Du kan frit nedrive dine småbygninger så som en carport, garager, et drivhus eller udhuse, hvis bygningen er under 50 m² jf. BR15 kap. 1.7. Har du en bygning, der er større, men kun ønsker at nedrive en del af bygningen kan du nedrive op til de 50 m² uden at søge en tilladelse. Du skal du blot huske at tage kontakt til BBR for at få tilpasset din oplysninger om ejendommen. Bygningen skal fjernes fra din BBR.

Ansøgning om nedrivning
Har du en bygning, der er større end 50 m² eller er registreret til landbrug eller anden type af erhverv, skal du søge en nedrivningstilladelse. Ønsker du at nedrive en bygning, der er godkendt til beboelse eller en udestue, skal du ligeledes søge en nedrivningstilladelse.

Under afsnittet ”Sådan ansøger du om byggetilladelse”, kan du læse, hvordan du søger en nedrivning på en bygning over 50 m² eller en bygning som er godkendt til beboelse eller erhverv.

Hvad koster en byggetilladelse?
Når du har søgt og modtaget en tilladelse til at nedrive eller opføre et byggeri, skal du betale for den service og det arbejde, som kommunen har udført.
Brønderslev Kommunes Byråd har pr. 19. juni 2014 besluttet at sagsbehandlingen af byggesager overgår til timeafregning.
Der er her et link til gebyrtaksterne (nyt vindue). Alle typer byggeri er omfattet af den samme takst.

Læs mere om byggesagsgebyrerne (nyt vindue) på denne side.

Ved ansøgning om en tilladelse til at opføre byggeri er det derfor meget vigtigt at alle de nødvendige oplysninger til at gennemføre sagsbehandlingen er vedlagt. Skal sagsbehandleren selv beregne nogle arealer eller en bebyggelsesprocent fordyrer det prisen på tilladelsen. Ligeledes vil al korrespondance mellem kommunen og ansøger være omfattet gebyret. Skriv de vigtige oplysninger så som mål og afstande, materialer og arealer tydeligt og let gennemskueligt.

Lovliggørelse af en bygning
Er bygningen ulovlig dvs. opført uden ansøgning til kommunen skal den ”lovliggøres” ved en ansøgning til kommunen. Bygninger lovliggøres på lige fod med nyopførelse, så vidt det kan lade sig gøre. Se afsnittet om ”Sådan søger du en byggetilladelse”.

Sager om lovliggørelse kan i visse perioder være nedprioriteret i forhold til nyopførelse. Spørg evt. sagsbehandleren om sagsbehandlingstiden på din konkrete sag.

Hvilket bygningsreglement er gældende
Den 1. januar 2018 blev det muligt at ansøge efter det nye bygningsreglement BR18. Det nye reglement er fundamentalt anderledes end de forrige reglementer. Det har altid været ejer og ansøgers ansvar, at byggeriet er udført sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt ansvarligt. Med det nye reglement underbygges og understreges dette yderligere, og kommunens rolle minimeres til kun at indeholde kontrolfunktioner og foretage stikprøvekontrol samt lovliggørelser af det færdige byggeri.

Du kan læse mere om det nye reglement her (nyt vindue)

Du kan høre vores podcast om det nye bygningsreglement.

 

 

SpørgsmålHvad er en beliggenhedsplan (nyt vindue)
Hvad er en plantegning (nyt vindue)
Hvad er en facadetegning (nyt vindue) 


Takster

Timebaseret takst - pr. time
877,00

Kontakt

Den Digitale Hotline 
Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454515
Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454649
Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454631
Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454689
Byggesagsbehandler
Tlf.: 99455057

Telefontid byggesag:

Mandag til fredag

8:00-12:00


POSTADRESSE

Brønderslev Kommune 
Ny Rådhusplads 1 
9700 Brønderslev 

eller på e-mail:
raadhus@99454545.dk

LÆS OGSÅ

Går du med boligdrømme?

Servicemål

Regeringen og KL har med servicemålsaftalen i december 2015 fastsat følgende servicemål for byggesager:

  • Enfamiliehuse og simple konstruktioner - 40 dage
  • Industri og lager - 50 dage
  • Etagebyggeri, erhverv - 55 dage
  • Etagebyggeri, boliger - 60 dage

Bemærk, at servicemålene gælder for fuldt belyste ansøgninger. Manglende oplysninger, dispensationer og høringer forlænger behandlingstiden.

I Brønderslev Kommune overholdes servicemålene i 85-90% af alle byggesager. Enkelte sager har særlige udfordringer, som forlænger behandlingstiden.

_________________________ 

LOVGIVNING

Byggeloven (nyt vindue)

Planloven (nyt vindue)

Opdateret 11. maj 2022
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe