Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

En grundejerforening/et ejerlaug er en sammenslutning af grundejere inden for et bestemt område.

Læs om grundejerforeninger

Medlemskab af grundejerforening

Medlemskabet af en grundejerforening kan enten være frivilligt, eller være pålagt ud fra en lokalplan eller deklaration.

Drift af grundejerforening

Den enkelte forening bestemmer selv, hvordan den skal drives, den skal blot overholde almindelig foreningsret. Det vil sige, at der skal være et sæt vedtægter, og der skal holdes en årlig generalforsamling.

I de fleste lokalplaner stilles der krav om, at kommunen skal godkende vedtægterne.

Forslag til vedtægter for grundejerforeninger

Opgaver

En grundejerforening har til opgave, at varetage medlemmernes interesser og løse de opgaver den evt. er pålagt i forhold til en lokalplan, samt de forslag, der bliver vedtaget på en generalforsamling som eksempelvis forskellige sociale arrangementer, etablering  og vedligeholdelse af legeplads mm.     

Vedligeholdelse af veje og stier

Mange af de veje og stier , der er i det område grundejerforeningen dækker er privat fællesveje/-stier.

Ifølge privatvejsloven er det den enkelte grundejers ansvar, at holde vejen/stien i en god og forsvarlig stand samt renholde den. Ligeledes er det grundejerens ansvar, at rydde for sne og glatførebekæmpe. Pligten gælder for det af vejen/stien der grænser op til ens grund og ud til midten af vejen/stien.

Flere grundejerforeninger varetager denne forpligtigelse for medlemmerne og tegner de nødvendige forsikringer, men ansvaret kan ikke overdrages til en grundejerforeningen.

Læs mere om vedligeholdelse af privat fællesvej

Spildevandslaug

Som et alternativ til en kommunal kloakering kan der i visse tilfælde oprettes et fælles privat spildevandsanlæg. 

Et spildevandslaug driver og vedligeholder et spildevands-/kloaksystem inden for et bestemt område, og er tilsluttet et offentlig spildevandsanlæg eller tilsluttet et privat renseanlæg.

Læs mere om etablering af fælles privat spildevandsanlæg 


Orientering til Grundejerforeninger i Brønderslev Kommune

Orienteringsbrev til grundejerforeninger- 26. februar 2015

 

 

 

 


Kontakt

Planlægger
Tlf.: 99454618
Opdateret 24. august 2022
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe