Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Du kan søge om støtte med landsbypuljemidler til nedrivning eller forbedring af bygninger i landdistriktet.
Nedrivningspulje

Læs om støtte til nedslidte bygninger

Landsbypuljemidlerne generelt

Brønderslev Kommune modtager statslige landsbypuljemidler til at forskønne og forbedre det fysiske miljø i kommunens mindre byer, landsbyer og landdistrikter. Den samlede pulje for 2019, 2020, 2021 er ca. 11,8 mill. kr.. Udover støtte til nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger kan støtten også anvendes til bl.a. etablering af offentlig tilgængeligt byrum efter nedrivning, bygningsfornyelse herunder facaderenovering, områdefornyelse, og ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger.

Kan min ejendom modtage støtte?

Lovgivningen udstikker nogle rammer for, hvad midlerne kan anvendes til. Brønderslev Kommune har desuden vedtaget nogle retningslinjer for, hvilke ejendomme, der vil kunne gives støtte til. Kommunens Teknik- og Miljøudvalg foretager den endelige udvælgelse af ejendomme der gives støtte til.

For at komme i betragtning, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Ejendommen er beliggende i landområde eller by med under 4000 indbyggere. Da Brønderslev og Hjallerup har over 4.000 indbyggere, kan der ikke gives støtte for ejendomme beliggende i disse byer.
  • For ejendomme i landsbyer ydes der støtte til 100% dækning af nedrivningsudgifterne.
  • For fritliggende ejendomme i det åbne land gives der maksimalt støtte til 25% af nedrivningsudgifterne, dog ikke mere end kr. 30.000.
  • Bygningen er opført før 1960.
  • Bygningen er nedslidt, og der er utidssvarende installationer.
  • Ejendommen er ubeboet.
  • For erhvervsejendomme er det en betingelse, at erhvervet er nedlagt.

Hvordan søger jeg?

Ejer du en bygning, der er i så dårlig stand, at den bør rives ned, eller at den er slidt og kunne trænge til f.eks. facaderenovering, eller har du i øvrigt spørgsmål om muligheder under landsbypuljen, kan du henvende dig til os for at høre nærmere om dine muligheder for at komme med i puljen.

Gennemførte nedrivninger

Du kan her se, hvilke bygninger, som er nedrevet fra 2019 med støtte fra landsbypuljemidlerne.

Kontakt

Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454624
Planlægger
Tlf.: 99454618
Opdateret 28. maj 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe