Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du læse om skorstensfejning og få tips til fyring i brændeovne og kedler
Skorsten

 

Hvad sker der med skorstensfejning efter 1. november 2020?

Det korte svar er ingenting… For dig som kunde ved en skorstensfejer fortsætter alt som det plejer, med mindre du selv gør noget aktivt. Den skorstensfejer der plejer at efterse din brændeovn eller dit fyr, kommer helt som de plejer.

Som med så mange andre emner i nutidens mediebillede, er det en god idé at være kildekritisk og ikke nødvendigvis tro alt hvad man hører eller læser rundt omkring. For at undgå eventuelle uklarheder omkring skorstensfejerområdet kan du herunder læse kommunens og lovgivningens side af sagen.

Det er korrekt, at Teknik- og Miljøudvalget i november 2019 opsagde den hidtidige aftale, som kommunen har haft med skorstensfejeren i Brønderslev. Men det har intet at gøre med kvaliteten af deres arbejde. Skorstensfejeren Brønderslev har siden de overtog fejningen tilbage i 2010 ydet et professionelt stykke arbejde af meget høj faglig kvalitet, som borgerne har kunne være helt trygge ved. Grunden til at kommunen valgte at opsige aftalen var for at bringe ordningen mere i trit med den nutidige lovgivning og vejledningen på området fra Boligstyrelsen.

En vigtig del af denne vejledning er, hvem der har hvilket ansvar.

  • Kommunens ansvar: Kommunen skal sørge for, at det er muligt for borgerne at få fejet deres skorsten. Med andre ord, sikre sig, at der er en eller flere uddannede skorstensfejere, som dækker kommunens geografiske område.
  • Borgerens ansvar: Det er bygningsejerens ansvar at få fejet sin skorsten af en uddannet skorstensfejer. Får man ikke fejet sin skorsten og årligt tilset sin fyrringsenhed er det et ulovligt forhold iht. Byggeloven.

Der har i mange år været frit skorstensfejervalg. Det betyder, at man som borger selv kan vælge hvilken skorstensfejer der skal komme på ens ejendom. Man behøver ikke at vælge den skorstensfejer som kommune har en aftale med. Man skal blot sikre sig, at der er tale om en uddannet fejer og huske at give den gamle fejer besked om at han ikke skal komme mere.

Det at Brønderslev Kommune fremadrettet har valgt ikke at have en konkret aftale med en enkelt skorstensfejer, kan ses som tydeliggørelse af ansvaret og det frie valg. Kommunen peger ikke længere på et enkelt firma, men angiver flere muligheder for borgerne på vores hjemmeside.

Beslutningen om opsigelsen blev truffet i november 2019. Aftalen havde en 12 måneders opsigelsesfrist. Derfor er det først fra november 2020, at den reelle ændring er en realitet. Det betyder dog ikke, at samtlige borgere har fået opsagt deres skorstensfejer og nu skal døje med at finde en ny. Opsigelsen omfattede kommunens aftale med det pågældende firma. Ikke borgernes aftale med skorstensfejeren.

Konklusionen er derfor, at borgerne roligt kan gå vinteren i møde og tænde op i brændeovnen. Gør du ingenting, kommer den sædvanlige skorstensfejer, renser din skorsten og tjekker din fyringsenhed. Har du lyst til at vælge en anden skorstensfejer må du gerne det. Det har hele tiden været en mulighed. Installerer du en ny brændeovn og aldrig har haft besøg af skorstensfejeren, skal du huske at få den godkendt af en uddannet fejer først og lave en aftale om fremadrettet tilsyn. Ansvaret er dit og valget er dit.

Skorstensfejerordning

Skorstensfejning af din skorsten og fyringsenhed er lovpligtigt. Har du som bygningsejer en brændeovn, et fyr eller lignende skal du derfor have en aftale med en skorstensfejer om at feje din skorsten. Det samme gælder, hvis du installere en ny fyrringsenhed. Så skal den godkendes af en skorstensfejer før end den må tages i brug, og derefter fejes regelmæssigt.

Skorstensfejervalg

Der er frit skorstensfejervalg i Danmark. Det betyder, at du som bygningsejer selv bestemmer hvem der skal feje din skorsten. Blot der er tale om en uddannet skorstensfejer.

Brønderslev kommune har ikke længere en fast aftale med et skorstensfejerfirma. Du er velkommen til at vælge en af de skorstensfejere der fremgår af hjemmesiden her. Men du er også velkommen til at vælge en anden. Blot du sikre dig, at der er tale om en uddannet Er du glad for den kvalitet og service du får i dag, behøver du ikke at skifte. Det er op til dig som bygningsejer.

Ønsker du at skifte fra en skorstensfejer til en anden skal du blot indsende denne erklæring (nyt vindue), til kommunen og til den tidligere skorstensfejer. Grunden til at du skal sende den er 1) Kommunen få klarhed over, at der er valgt en anden fejer og man ikke blot undlader at feje 2) Den tidligere skorstensfejer får en melding på, at han ikke skal servicere din ejendom længere og ikke behøver at køre forgæves.

Erklæringen om skifte kan sendes til raadhus@99454545.dk, samt til din tidligere fejer.

Opkrævning af skorstensfejning

Opkrævning af for skorstensfejning kommer fra skorstensfejeren selv. Der opkræves ikke via ejendomsskatten.

Gebyret bliver opkrævet når skorstensfejeren har været på besøg. Når betalingen foregår umiddelbart efter besøget, har man i frisk erindring, hvilket stykke arbejde man betaler for.

Kommunen råder til at man følger KL’s vejledende takster for skorstensfejning.

Kan det kræve en tilladelse at ændre på sin varmeforsyning?

Du skal ikke søges tilladelse til at opsætte en ny skorsten eller brændeovn i din private bolig, og det er derfor dit ansvar at lovgivningens bestemmelser om afstande og højder mv. er overholdt. Som ved andre materialer og genstande, du anvender i huset, skal også en ny brændeovn og/eller skorsten være af en godkendt type. Sammenkoblingen af en godkendt skorsten og brændeovn eller anden fyringsenhed, skal godkendes inden du tager den i brug. Du skal være opmærksom på, at en ældre brugt brændeovn ikke lovligt kan skifte ejer, hvis ikke den har den lovpligtige prøvningsattest.

Din skorstensfejer kan være behjælpelig med råd og vejledning om lovgivningens bestemmelser, hvis du er i tvivl om afstandskrav, overflader og lignende. Tag en snak med skorstensfejeren om, hvad der skal til, inden du går ud og bruger penge på ny skorsten, brændeovn, indretter fyrrum, installerer nyt fyr osv.

Når skorstensfejeren har godkendt tilslutning af din nye brændeovn og skorsten, skal du kontakte kommunens BBR register (Bygnings- og Bolig Register) og ajourføre din BBR. En brændeovn vil dernæst være noteret som supplerende varmekilde på din ejendom.

Læs om Bygnings- og Bolig Register (BBR)

Hvordan hjælper du din skorstensfejer?

Skorstensfejeren skal kunne udføre sit arbejde på sikker vis. Hvis han skal op på taget for at rense din skorsten, skal der ifølge arbejdstilsynet være trædefaste trin. Alternativt til trin på taget kan der etableres en renselem på skorstenen i loftsrummet. Men det forudsætter så, at fejeren kan komme ind og op på loftet hver gang, han kommer på besøg. Tag eventuelt en snak med skorstensfejeren næste gang, han kommer på besøg, og se hvad der er nødvendigt ved din skorsten.

Kontakt

Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454631

 

Mulige skorstensfejere

Rikke Danmark og
Per Sørensen

Gyldenstjernevej 1

9330 Dronninglund

Tlf. 2263 8083 / 2231 9699 / 2576 3330

Web: broenderslev.skorstensfejer.nu


Idon Brødbæk

Voergaardsvej 24

9330 Dronninglund

Tlf. 2052 8999

Web: skorstenen.com

 

 

Opdateret 12. august 2022
Skrevet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe