Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Registrering af særlige oplysninger

Der er klare regler for, hvordan særlige personoplysninger må registreres og behandles

Politiet må registrere oplysninger om fingeraftryk og DNA-profiler i forbindelse med opklaring af kriminalitet. Dine oplysninger må dog kun registreres, hvis du er sigtet for en lovovertrædelse, der kan give fængsel i 1 ½ år eller derover. For registrering af DNA-profiler gælder, at politiet kun må registrere den del, der kan bruges til identifikation, men ikke oplysninger om fx arveanlæg.

Fingeraftryk og DNA-profiler bliver registreret henholdsvis i Fingeraftryksregistret og i Det Centrale DNA-register. Politiet administrerer begge registre. Oplysningerne om en registreret person skal slettes, når personen fylder 80 år, med mindre der er særlige forhold, der gør det nødvendigt at opbevare oplysningerne i længere tid.

I forbindelse med forskning og statistik er det tilladt at behandle personoplysninger, der er nødvendige for projekterne. Oplysningerne må ikke senere bruges til andre formål end den videnskabelige eller statistiske undersøgelse, de er indhentet i forbindelse med. Datatilsynet skal desuden give tilladelse til brug af personoplysninger om rent private forhold.

Oplysninger, der indgår i forskning eller statistik, må kun videregives, hvis Datatilsynet har givet tilladelse. Personoplysninger må desuden kun videregives, hvis de skal bruges i andre videnskabelige eller statistiske undersøgelser.

Offentlige myndigheder og private virksomheder mv. må ikke automatisk registrere de telefonnumre, som de ansatte ringer til. Det er heller ikke tilladt at modtage oversigter fra teleselskabet, der indeholder en specifikation af de numre, en ansat har ringet til.

Du kan anmode om indsigt i offentlige registre, som indeholder personlige oplysninger om dig selv, samt oplysninger om andre. Registerindsigt om andre kræver en fuldmagt fra den, du søger indsigt om.

Her kan du få et gratis indblik i de oplysninger, som er registreret om dig i Det Centrale Personregister (CPR-registeret).

Her finder du information om personregistrering, som du kan få brug for som borger i Danmark. Du kan blandt andet læse om registrering af navne, fødsel, faderskab og ægteskab. Du har også mulighed for at registrere eller ændre personoplysninger.

Kontakt

BRØNDERSLEV KOMMUNE

Tlf.: 9945 4545

Borgerservice Brønderslev
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Borgerservice Dronninglund
Rådhusgade 5 
9330 Dronninglund

Opdateret 30. april 2022
Skrevet af Justitsministeriet
Ansvarlig redaktør: Dorthe Wittrup