Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

At være hjemløs handler ikke kun om at mangle en bolig. Det handler også om, at du måske har en lang række andre problemstillinger, som kan gøre det svært for dig at skaffe en bolig og/eller klare dig selv
Hjemløs

Læs om hjemløs

Hvornår er man hjemløs?

Du er hjemløs, hvis:

  • du ikke har egen bolig eller værelse (ejet eller lejet), men er henvist til andre midlertidige bo-alternativer.
  • du bor midlertidigt og uden en kontrakt hos slægtninge, venner eller bekendte.
  • du ikke har et opholdssted den kommende nat.

Som hjemløs er du berettiget til ydelser og støtte efter den sociale lovgivning på linje med andre borgere.

Hvilken hjælp kan jeg få?

Det er kommunalbestyrelsens pligt at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold til dig med særlige sociale problemer.

Det vil sige, til dig som ikke har eller ikke kan opholde dig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Opgaven udføres af forsorgshjem, herberger og beskyttede pensionater – de såkaldte § 110-boformer efter Serviceloven.

Hvor søger jeg hjælp?

Du kan blive optaget på § 110 boformerne ved direkte personlig henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Du skal også henvende dig personligt eller henvises fra offentlige myndigheder, hvis du vil optages på andre tilsvarende boformer - også selvom de ligger uden for kommunens eller regionens geografiske område.
§ 110 boformerne er landsdækkende.

Det er lederen af boformen, der beslutter, om du bliver optaget. Normalt skal du have udtømt andre hjælpemuligheder for at blive optaget på i en boform.

Som udgangspunkt har § 110 boformerne ikke ret til at afvise nogen på grund af pladsmangel, medmindre du kan få anden passende hjælp, herunder optagelse i en anden boform efter § 110.

Når du bliver optaget, skal opmærksomheden rettes mod, om du har behov for særlig behandlingsmæssig støtte eller mere omfattende hjælp i en periode, eksempelvis hvis du har alvorlige problemer på grund af et alkohol- eller stofmisbrug, en psykisk lidelse eller andet.

Når du bliver indskrevet, vil der sædvanligvis og i samarbejde med dig blive udarbejdet en plan dit ophold i boformen. I planen vil I opstille mål for, hvad der skal ske i løbet af opholdet, og hvilken støtte boformen kan tilbyde dig for at nå målet. Opholdsplanen vil kunne indgå i handleplanerne, som kommunen har ansvar for at tilbyde og udarbejde.

Har du brug for vejledning og rådgivning, kan du kontakte Brønderslev Rusmiddelcenter.

Boformernes tilbud

§ 110 boformerne tilbyder en lang række ydelser, som kan variere i indhold og omfang. Samtidig kan tilbuddene være rettet mod forskellige målgrupper.

Eksempler på tilbud kan være:

  • Rådgivning og vejledning om økonomiske og sociale forhold, behandlingstilbud, kontakt til kommunen for at sikre, at du får tilbud om udarbejdelse af handleplan, kontakt til andre relevante samarbejdspartnere m.m.
  • Personlig hjælp og støtte i boformen og boformens botræningsboliger.
  • Døgnophold.
  • Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb, eksempelvis værkstedsarbejde eller deltagelse i boformens interne drift.
  • Aktivitets- og samværstilbud, eksempelvis undervisning og kulturelle arrangementer, sport, fritidsaktiviteter eller andre tilbud, der forbedrer din livskvalitet.
  • Omsorg og pleje, som eksempelvis kan finde sted på særlige sygeafdelinger, hvor der også tilbydes sygepleje, afrusning og eventuelt afgiftning.
  • Forsorg efter at du er flyttet i egen bolig uden for boformen.

Endvidere har nogle § 110 boformer særlige tilbud, eksempelvis særlige tilbud til unge, skærmede afdelinger for kvinder m.v.

Betaling

Beboerne betaler for kost og logi under ophold på boformer.

Kontakt

Rusmiddelcenter
Jyllandsgade 5
9700 Brønderslev

Lovgivning

Du kan læse om botilbud i Servicelovens § 110.

Opdateret 27. januar 2022
Ansvarlig redaktør: Kirsten Boye Hansen