Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du læse om analyser, som ligger til baggrund for planlægningen og byudviklingen i Brønderslev Kommune.

Læs om analyser

Landskabsanalyse

Der er udarbejdet en landskabskarakteranalyse for Brønderslev Kommune. Landskabsanalysen dækker geografisk hele kommunen og inddeler kommunen i forskellige områder efter landskabskarakter.

Landskabet i Brønderslev analyseres og beskrives dybdegående for at opnå en detaljeret og håndgribelig viden, hvorefter kommunen inddeles i karakterområder. Landskabskarakteren betegner samspillet mellem naturgrundlag, arealanvendelse og de rumlige og visuelle forhold, der kendetegner et karakterområde og adskiller det fra de omkringliggende landskaber. Gennem analysen er hvert enkelt karakterområde vurderet ud fra en rækkende objektive parametre inden for karakterstyrke, tilstand, særlige visuelle oplevelsesmuligheder og sårbarheder. På baggrund af vurderingerne er der opsat en strategi og anbefalinger for kommunens landskaber.


Landskabsanalysen formidler viden om landskabet og er et godt udgangspunkt for dialog om udvikling i det åbne land. Landskabsanalysen bruges både i den overordnet og strategiske planlægning i kommunen og som del af det administrativt grundlag for landskabsvurderinger i konkret sagsbehandling.

 

Landskabsanalysen er udarbejdet med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden efter Miljøministeriets ”Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen” fra 2007. Kortlægning og registrering af landskabet i kommunen er foretaget i løbet af 2019. Landskabsanalysen blev politiske godkendt i august 2020.

Landskabsanalysen for Brønderslev Kommune findes via dette link.

 

Detailhandelsanalyse

Der blev i 2019 udarbejdet en detailhandelsanalyse for hele Brønderslev Kommune. Detailhandelsanalysen undersøger bl.a. detailhandlens rammebetingelser, omsætning og handelsbalance - det til sammen giver et billede af butikslivets "styrke" i Brønderslev Kommune. Analysen indeholder derudover konkrete beregninger af det fremtidige arealbehov og anbefalinger til den fremtidige detailhandelsplanlægning.

Læs Detailhandelsanalyse for Brønderslev Kommune her (nyt vindue) 

Screening af Kulturmiljøer

Brønderslev Kommune har sammen med Museum Moss og Arkitektskolen Aarhus udarbejdet en screening af kulturmiljøer i Brønderslev Kommune i 2019. Screeningen er støttet af Realdania og udført efter metoden Screening af Kulturmiljøer (SAK), der er et nyt redskab til at vurdere kulturmiljøer ud fra tydelige parametre, så kulturarvens værdier, egenskaber og udviklingspotentialer bliver synlige.

Screeningen er samlet i en rapport, som kan ses via dette link og indeholder:

  • Identificering af kommunens kulturmiljøer og bærende fortællinger.
  • Afgrænsning af kulturmiljøernes omfang.
  • Vurdering af kulturmiljøernes værdier: kulturhistorie, arkitektonisk og integritet samt egenskaber: turisme, bosætning, erhverv og kultur.
  • Uddybende beskrivelser af 5 udvalgte af kulturmiljøerne.

Screeningen kan bruges til at skabe nye muligheder og indsatser med henblik på at bevare gennem udvikling, og samtidig være et godt redskab for at arbejde strategisk og målrettet med kulturmiljøerne i planlægningen.

Screeningen er udgangspunkt for at revidere udpegninger af kulturmiljøer i Kommuneplan 2021. Dermed får forvaltningen et bedre og tidssvarende planlægningsmæssigt administrationsgrundlag for kulturmiljøerne. Screeningen kan i øvrigt bruges ved udviklingsprojekter og lokalplanlægning.

Opdateret 9. august 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe