Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Kommuneplanen udstikker retningen for kommunens udvikling de kommende 12 år, og er den overordnede plan, der sikrer, at udviklingen foregår i den politisk besluttede retning

Læs om kommuneplanen 

Kommuneplan 2017-2029

Brønderslev Byråd vedtog den 30. august 2017 Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune.

Kommuneplan 2017-2029 beskriver, hvordan Brønderslev Kommune kan udvikle sig i den kommende 12 års periode. Kommuneplanen indeholder kapitlerne: hovedstruktur, retningslinjer, rammer og anden planlægning.

Hovedstrukturen fastlægger de overordnede strategier, målsætninger og handlinger for udviklingen de næste 12 år. Retningslinjerne fastlægger bestemmelser for arealanvendelsen, som den kommunale planlægning skal være i overensstemmelse med. Kommuneplanens rammedel angiver de overordnede rammer for anvendelse, bebyggelse mv. indenfor de enkelte delområder i byerne, sommerhusområderne og det åbne land, og udgør de overordnede rammer for efterfølgende lokalplanlægning. Kapiltet Anden planlægning beskriver kommuneplanens forhold til anden planlægning herunder den statslige planlægning, den regionale udviklingsplan, nabokommuners planlægning, øvrig kommunal planlægning som befolkningsprognose, boligbyggeprogram mv..

Kommuneplanen 2017 tager udgangspunkt i beslutningen i Planstrategi 2015 om at revidere kommuneplanen delvist indenfor emnerne:

  • Byroller og bymønster
  • Natur- og landskabsudpegninger
  • Strategisk energiplanlægning

I den offentligt høringsperiode for kommuneplanen blev der indsendt 21 bemærkninger, som har ført til mindre ændringer i den endelige plan. Du kan se en oversigt over de væsentlige ændringer i Kommuneplan 2017 i forhold til Kommuneplan 2013. Se Kommuneplane og tilhørende miljøvurdering via følgende links:

Kommuneplan 2017-2029

Sammenfattede redegørelse af miljøvurdering af kommuneplan 2017-2029

Miljøvurdering af forslag til kommuneplan 2017-2029

Henvendelse om planen kan rettes til Planlægger Bodil Bjørn, 9945 5503, og Planlægger Loa Dahl 9945 4856.

Tidligere kommuneplaner

Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år, men skal revideres løbende hvert 4. år. Det er stadig muligt, at se tidligere kommuneplaner, som nu er aflyste. Vær opmærksom på, at det Kommuneplan 2017-2019, som er gældende.

Kontakt

Kommuneplanlægger
Tlf.: 99454646
Planlægger
Tlf.: 99454856

Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplan 2017-2029 er offentliggjort.

Byrådet vedtog den 30. august 2017 Kommuneplan 2017-2029.

Se Kommuneplan 2017-2029

Opdateret 11. juli 2019
Ansvarlig redaktør: Tine Astrup Jakobsen