Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Lokalplaner er mere detaljerede end kommuneplaner og fastlægger udviklingen for et bestemt område i kommunen. Det er kommunalbestyrelsen, der udarbejder og vedtager lokalplaner
Læs om lokalplaner

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastsætter forskellige juridisk bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af lokalplanområdet. En lokalplan kan bl.a. indeholde bestemmelser om, at et område overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde, arealanvendelse, bebyggelsens placering, omfang og udseende samt vej-, sti- og parkeringsforhold. Desuden kan en lokalplan indeholde bestemmelser om, at der skal oprettes en grundejerforening og ophævning af tilstandsservitutter, der er i strid med lokalplanen.

Medfører en lokalplan handlepligt?

Bestemmelserne i en lokalplan er bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter. Den bindende virkning betyder, at planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidig udstykning, bebyggelse, beplantning osv. Planen har derimod som hovedregel ikke nogen virkning for en lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse, der dermed kan fortsætte som hidtil uanset lokalplanen. En lokalplan medfører dermed ikke handlepligt.

Lokalplanen medfører således ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. 

Dispensation fra lokalplan

Byrådet har mulighed for at dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod lokalplanens principper. Planens principper omfatter bl.a. lokalplanens formål og planens anvendelsesbestemmelser. Desuden betegnes fordeling mellem bebyggelse og friarealer som en del af lokalplanens princip. Dispensation kan som hovedregel kun gives, når naboer og andre berørte er blevet orienteret. 

Se Brønderslev Kommunes lokalplaner

På Brønderslev Kommunes lokalplanportal, kan du finde alle gældende lokalplaner i kommunen, se lokalplanforslag og se hvilke lokalplaner, der er under udarbejdelse.

Din kommentar til planlægningen

En lokalplan er et politisk vedtaget dokument og er dermed en del af den demokratiske procedure. For at sikre borgernes indsigt i og mulighed for indflydelse på kommunens planlægning skal lokalplaner være fremlagt i offentlig høring mindst i fire uger, inden lokalplanen kan egentlig vedtages. I tilfælde hvor lokalplanen medfører et kommuneplantillæg med væsentlig ændringer er den offentlige høring minimum otte uger. I særlig tilfælde kan den offentlige høring for en lokalplan nedsættes til to uger. I høringsperioden har alle mulighed for at komme med indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen.

Når du åbner et lokalplanforslag er der mulighed for at trykke på linket "Din kommentar", hvor du har mulighed for at skrive dine bemærkninger. Du har også mulighed for at vedhæfte en fil med dine kommentarer.

Kommentarerne opbevares af Brønderslev Kommune og indgår i Teknik og Miljøudvalget eller Byrådets stillingtagen til om en lokalplan skal vedtages endeligt.

Kontakt

Planlægger
Tlf.: 99454627
Planlægger
Tlf.: 99455514
Planlægger
Tlf.: 99454618
Planlægger
Tlf.: 99454621
Planlægger
Tlf.: 99454665

Læs mere om lokalplaner

Opdateret 27. november 2020
Ansvarlig redaktør: Tine Astrup Jakobsen