Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du læse om økonomiske fripladser i Brønderslev Kommune

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Den skattepligtige indkomst indgår i husstandsindkomsten.

Ved en samlet husstandsindkomst, dvs. husstandsindkomsten pr. måned x 12 (2021):

  • op til 185.700 kr. – fuld friplads
  • 185.701 kr. til 576.799 kr. – delvis friplads
  • 576.800 kr. eller derover – fuld forældrebetaling.

Når du/I søger om økonomisk fripladstilskud, skal der tages udgangspunkt i den månedlige husstandsindkomst. Den månedlige husstandsindkomst skal herefter omregnes til en årsindkomst (ganges med 12) for at finde familiens fripladstilskudsprocent på fripladsskalaen.

Når kommunen skal beregne og senere genberegne dit økonomiske fripladstilskud for den konkrete måned, tager kommunen derfor udgangspunkt i husstandens månedlige indkomst. Til brug for genberegning af det månedlige fripladstilskud trækkes oplysningerne om den månedlige indkomst fra Skattestyrelsens såkaldte indkomstregister.

Det er således ikke indkomsten set over et helt år, der er afgørende for fripladstilskuddet i den enkelte måned.

Indtægtsgrænserne forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn
  • 64.967 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger (2021).

Læs mere om reglerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside og se den gældende fripladsskala.

Ansøg om friplads i dagtilbud

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud hos Kommunen.

Du skal søge digitalt og bruge selvbetjeningen "Ansøg om friplads i dagtilbud".

Der er en sagsbehandlingstid på mellem 1-7 arbejdsdage.

  • Er du tilflytter, behandles sagen, når adressen og husstanden er faldet på plads.
  • Ved institutionsskifte er det kun nødvendigt at søge på ny, hvis det er fra kommunal institution til privat eller omvendt.

Genberegning af fripladstilskud

Systemet genberegner løbende det økonomiske fripladstilskud, hvis den samlede husstandsindkomst har ændret sig ud over en vis grænse. Det sker via oplysninger fra SKATs indkomstregister, så for lidt eller for meget tildelt fripladstilskud bliver trukket fra eller lagt til den efterfølgende opkrævning af forældrebetaling.

Tilskuddet bliver ikke reguleret fremadrettet, men du skal genansøge, hvis der sker varige ændringer i husstandsindkomsten. Du skal også genansøge, hvis der sker ændringer i:

  • indkomst fra selvstændig virksomhed
  • indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark

Herudover skal du fortsat oplyse kommunen om ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andet, der kan medføre ændringer i det økonomiske fripladstilskud.

Kontakt

Sagsbehandler
Tlf.: 99454690
Sagsbehandler
Tlf.: 99454429
Obligatorisk Selvbetjening - Børnepasning

Kontakt med det offentlige starter på nettet

Opskrive og udmelde dit barn fra kommunale dagtilbud er en del af Obligatorisk Selvbetjening.
Opdateret 12. oktober 2021
Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen