Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Pasningsgaranti betyder, at hvis du har brug for at få dit barn passet, så stiller Brønderslev kommune et dagtilbud (vuggestue, dagpleje, børnehave, skolefritidsordning og klub) til rådighed

Læs om pasningsgaranti

Principper for pasningsgaranti

I princippet, og i den udstrækning der er pladser til rådighed, skal børn i alderen:

0 - 3 år tilbydes en plads i dagpleje eller vuggestuen (0-2 år og 10 måneder fra 01.01.16)
3 - 6 år tilbydes en plads i en børnehave (2 år og 10 måneder - 6 år fra 01.01.16)
6 - 10 år (børnehaveklasse - 3. kl.) tilbydes en plads i skolefritidsordning eller klub.
Det er ikke i alle områder i kommunen, vi i øjeblikket har mulighed for at opfylde det princip.
Børn under 3 år, der optages i børnehave, betaler børnehavetakst.
Børn over 3 år, der fortsat er vuggestue/dagpleje, betaler vuggestue/dagplejetakst.
Hvis du har brug for en dagplejeplads, skal du henvende dig mindst 1 måned før, du skal bruge pladsen.
Pladsanvisningen administrerer ventelisterne til vores dagtilbud (børnehaver, vuggestuer).

Venteliste til børnepasning

Dit barn kan komme på venteliste til en vuggestue-, dagpleje- eller børnehaveplads fra barnet bliver født.
Tildeling af pladserne til vores vuggestuer sker i den rækkefølge, som børnene er opskrevet på ventelisten.

Pladsanvisningen tildeler pladser 6 måneder før behovsdato efter følgende tildelingskriterier:

• Anciennitetsdato er opskrivningsdato og fødselsdato
• Søskendefordel

Børn født i september måned tilbydes plads i august måned.

Søskende

Hvis der er ledig plads i det dagtilbud, hvor du i forvejen har et eller flere børn optaget, har du mulighed for at få overflyttet eller optaget endnu et barn i kraft af søskendefordelen.
For at kunne gå ind under søskendefordelen, skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Dine børn skal kunne gå samtidigt i dagtilbuddet i minimum 1 måned.
2. Dine børn skal have samme folkeregisteradresse

Forældre behøver ikke gøre opmærksom på søskenderelation ved opskrivning. Systemet viser automatisk Pladsanvisningen relationen.

Andre oplysninger

Hvis dit barn ikke går i kommunal dagpleje eller vuggestue, kan du sige nej tak til en børnehaveplads og blive stående på ventelisten med din anciennitet.
Går dit barn i kommunal dagpleje eller vuggestue, tilbydes du en børnehaveplads, i den måned dit barn fylder 2 år og 10 måneder. Et nej tak til dette tilbud betyder, at dit barns plads i dagpleje eller vuggestue bliver opsagt.

Starter dit barn i en anden børnehave end den du ønskede, kan du lade dit barn blive stående på ventelisten. Du har således mulighed for at få dit barn overflyttet til den ønskede børnehave, når der bliver plads. Dette skal du meddele Pladsanvisningen samtidig med, at dit barn starter i børnehave.

Børn med særlige pædagogiske, helbredsmæssige eller sociale behov kan eventuelt opprioriteres på ventelisten.
Dette vurderes efter undersøgelse og indstilling af eksempelvis talepædagog, psykolog eller sagsbehandler. Pladsanvisningen bestræber sig på at tilbyde en plads, som tilgodeser dit eventuelle ønske om en bestemt institution. Dette kan dog ikke lade sig gøre i alle tilfælde, hvorfor du måske godt kan få tildelt en anden institution end den eventuelt ønskede.

Børnehavepladser på fuld tid eller 32 timer

I børnehaverne i Brønderslev Kommune kan du vælge, om du vil have en plads til dit barn på fuld tid eller en plads på 32 timer pr. uge. Når du får en plads, skal du meddele Pladsanvisningen, hvilket timetal du ønsker. Du har endvidere mulighed for at ændre dette med en måneds varsel.

Tilflyttere

Som tilflytter til Brønderslev Kommune, har du mulighed for at tage din anciennitet på ventelisten med fra den kommune du fraflytter. Du skal have dokumentation med fra fraflytningskommunen, hvorfra du vil få dit barn indplaceret på vores venteliste efter denne anciennitetsdato - dog tilrettet vores ventelisteregler.

Udmeldelse

Vil du udmelde dit barn af daginstitution, SFO eller dagpleje, skal det ske med mindst en måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.
Udmeldelse kan også ske i den enkelte daginstitution eller dagpleje.

Kontakt

Administrativ Sagsbehandler
Tlf.: 99454489
Administrativ Sagsbehandler
Tlf.: 99454556
Obligatorisk Selvbetjening - Børnepasning

Kontakt med det offentlige starter på nettet

Opskrive og udmelde dit barn fra kommunale dagtilbud er en del af Obligatorisk Selvbetjening.
Opdateret 4. januar 2019
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen