Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Du kan søge om optagelse af dit barn i fritidsordning
Barn med maling

Fritidsordninger i Brønderslev Kommune

Asaa

Rusen
Rusen 5
Tlf. 9945 4810

Brønderslev

Fritteren
Søndergade 40
Tlf. 9945 4852

Hedegården
Nordens Allé 50
Tlf. 9945 5190

Månehuset
Skolegade 36
Tlf. 9945 4822

Dronninglund

Skolefritidsordningen
Rørholtvej 20
Tlf. 9945 5730

Flauenskjold

SFO
Ingeborg Skeels vej 44
Tlf. 9945 5781 


Hjallerup

Stjernehuset
Idræts Allé 6
Tlf. 9945 4970

Jerslev

Solstrålen
Samsøgade 40
Tlf. 9945 5171

Klokkerholm

Klokkerholm SFO
Smørblomstvej 5b
Tlf. 9945 5445

Thise

SFO
Jens Thisevej 26
Tlf. 5087 5227


Ø. Brønderslev

Alfehøj
Elmevej 100
Tlf. 2484 7145

Fritidsordningerne er for børn fra cirka seks til ti år, dvs. elever fra børnehaveklasse til 3. klasse.

Du tilmelder dit barn til fritidsordning samtidig med, at du indskriver barnet til skolestart. Når det er muligt, går elever fra samme klasse i samme fritidsordning.

Du skal ansøge om optagelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunen.

Hvis dit barn skal skifte skole, eller først senere får brug for en plads, skal du kontakte kommunen.

Du skal udmelde dit barn digitalt.

Hvem kan indmelde og udmelde?

Kun en forælder, som har forældremyndighed over et barn kan træffe beslutning om at indmelde eller udmelde barnet. Personer, som har plejetilladelse over et barn, har dog også mulighed for at indmelde og udmelde barnet.

Forældremyndighed alene

Hvis en forældre har forældremyndigheden alene, er det kun denne forælder, som kan indmelde og udmelde barnet.

Hvis du vil udmelde dit barn af fritidsordningen, skal det ske med mindst en måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.

Udmeldelse kan også ske i den enkelte daginstitution.

Du skal betale for at have dit barn i en fritidsordning. Kommunen fastsætter hvert år taksterne.

Hvis du og familien af økonomiske eller sociale grunde har brug for det, kan kommunen stille en friplads til rådighed. Det vil sige, at du eller I enten kan få betalt hele udgiften til institutionspladsen eller dele af udgiften. Du kan søge kommunen om en hel eller delvis friplads, hvis jeres husstand tjener under i alt 583.700 kr. om året (2022). Er du enlig forsørger, eller er der hjemmeboende børn under 18 år ud over det første, forhøjes indtægtsgrænsen.

Du skal søge digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Du kan læse mere om økonomisk friplads på siden Økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og andre tilskud.

Søskendetilskud

Hvis du har mere end ét barn i fritidsordning, har du desuden ret til at få en søskendetilskud. Det betyder, at du kun skal betale fuld pris for den dyreste plads.

Behandlingsmæssig friplads

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde i et af kommunens dagtilbud, skal kommunen give et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Socialpædagogisk friplads

Kommunen skal ligeledes give et økonomisk tilskud, når det af sociale og pædagogiske grunde er vigtigt for barnet at gå i en fritidsordning, men du eller I ikke selv har råd til at betale. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud.

Aktiviteter

Er du interesseret i at læse om, hvilke aktiviteter der foregår i skolefritidsordningen, henviser vi til den enkelte skoles egen hjemmeside.

Åbningstider og lukkedage

Brønderslev Kommune tilbyder skolefritidsordning på skolefridage og i ferier.

Lukkedage

Mange steder er der lukkedage, fx i løbet af sommerferien. Information om dette kan findes på den enkelte skoles hjemmeside.

Udvidet åbningstid

Forespørgsel vedr. dispensation for udvidet åbningstid går direkte til lederen i dit barns institution.

Det er institutionsleder, som træffer beslutning om, hvorvidt de kan tilbyde udvidet åbningstid til dit barn.

Hvis du vil klage over fritidsordning

Hvis du vil klage over noget i forbindelse med barnets skolefritidsordning, kan du tale med personalet og med skolelederen, der har det overordnede administrative og pædagogiske ansvar.

Er du ikke tilfreds med skolelederens afgørelse, kan du inden fire uger klage til kommunen.

Vil du klage over noget i forbindelse med betalingen af barnets plads, fx et afslag på at få en friplads, kan du henvende dig direkte til kommunen inden fire uger.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Typiske spørgsmål og svar om klagesager (nyt vindue)

Takster

SFO (0.-3. klasse), op til 10 timer om ugen. Pr. måned (11)
1.504,00
SFO (0.-3. klasse), over 10 timer om ugen. Pr. måned (11)
1.760,00
Udvidet SFO (4.-7. klasse). Findes i Jerslev, Ø. Brønderslev, Flauenskjold, Asaa, Klokkerholm og Thise. Op til 10 timer om ugen. Pr. måned (11)
610,00
Udvidet SFO (4.-7. klasse), Op til 20 timer om ugen. Pr. måned (11)
1.103,00

Kontakt

$name
Den Digitale Hotline 

FERIELUKKET UGE 30
For opskrivning af dit barn
benyt den digitale pladsanvisning 

 

Telefontid:

Hver dag fra kl. 09.00 - 11.00
På tlf.nr. 99454599

Bestil tid til personligt møde

Tilmeld SFO
Obligatorisk Selvbetjening

Ansøgning om skolefritidsordning er en del af Obligatorisk Selvbetjening.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om skolefritidsordningerne i folkeskoleloven, §3 stk. 7. samt i bekendtgørelsen om skolefritidsordninger.

Du kan se de gældende love og regler om fritidshjem i afsnit III i Dagtilbudsloven.

Opdateret 9. november 2022
Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen