Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

For at skabe trivsel, læring og udvikling for alle børn, har vi valgt i Brønderslev kommune at etablere en fælles platform for alle medarbejdere i dagtilbud, skoler og PPR i arbejdet med inklusion
Udvikling i Fællesskaber

Læs om inklusion

Udvikling i Fællesskaber

For at skabe trivsel, læring og udvikling for alle børn, har vi valgt i Brønderslev kommune at etablere en fælles platform for alle medarbejdere i dagtilbud, skoler og PPR i arbejdet med inklusion. Den fælles platform skal tage udgangspunkt i en systemteoretisk forståelse, hvor kontekst, relationer, ressourcer og fællesskaber er centrale elementer. Platformen skal danne afsæt for fælles sprog, værdier og mål på tværs af tre områder.

Pædagogisk analyse i dagtilbud og skoler

I bestræbelserne på at opnå en fælles pædagogisk platform på tværs af dagtilbud, skoler og PPR, har vi valgt at arbejde med en fælles pædagogisk analysemodel. Formålet er at opnå en systemisk tilgang og et fælles sprog blandt kommunens pædagogiske personale med øget inklusion, trivsel og læring til følge for alle børn i dagtilbud og skoler.

Øget inklusion, trivsel og læring

Projektet skulle gerne bidrage til at øge inklusion, læring og trivsel for børn og elevers faglige udbytte i kommunens dagpleje, dagtilbud og skoler. Forudsætningen for dette er at udvikle den professionelle kapacitet og kompetence hos kommunens lærere, dagplejere, pædagoger, ledelser, samt PPR og andre kommunale ressourcepersoner.

Projektets fire mål

  • der etableres en fælles pædagogisk platform for arbejdet med inklusion på tværs af skoler, dagtilbud og PPR
  • dagtilbud og skoler er kendetegnet ved en inkluderende kultur, hvor den fælles platform afspejles i medarbejdernes sprog og adfærd
  • alle dagtilbud og skoler har fleksible og inkluderende læringsmiljøer, hvor børn og unge opnår optimal læring og trivsel
  • alle dagtilbud og skoler inddrager forældrene i udviklingen af inkluderende børnefællesskaber

For at iværksætte et kvalificeret udviklingsforløb for ledere og medarbejdere har Brønderslev Kommune indgået samarbejdsaftaler med Ministeriets Inklusionsudvikling og LSP, Aalborg Universitet.

Mere om projektet

Læs mere om det spændende projekt på vores blog: www.udviklingifaellesskaber.dk

 

Kontakt

Chef
Tlf.: 99454406

UDVIKLING I FÆLLESSKABER

Skoler:
Gitte Møller Thomsen
 
Dagtilbud:

Trine Krarup Johansson

 
Læs mere:
udviklingifaellesskaber.dk
Opdateret 10. august 2021
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen