Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du finde information om private pasningsordninger i Brønderslev Kommune

Læs om private pasningsordninger

Godkendte private pasningsordninger i Brønderslev Kommune

Anittas private pasningsordning
Anitta Hejlesen, Østermarksvej 13, Klokkerholm, 9320 Hjallerup, Tlf. 2583 9001 
e-mail: hejlesenanitta@gmail.com 

Den private pasningsordning Hjerterum
V/Anne Marie Ritter Christensen, Stadevej 96, 9700 Brønderslev, Tlf.nr. 2962 1751
Mail: voreshjerterum@outlook.dk

”Berith’s børn” – Serritslevs private pasningsordning
Berith Christensen, Syrenvej 37, Serritslev, 9700 Brønderslev, Tlf. 2386 5295
e-mail: berith_64@hotmail.com

Lille Nejst Bondegård – Privat pasningsordning
Birgit Jakobsen, Kraghedevej 51, Kraghede, 9382 Tylstrup, pasningsgodkendelse til
Tylstrup Landevej 80, Tlf. 9826 0259
e-mail: bj@lillenejst.dk
Facebook: Lille Nejst Bondegård, privat pasningsordning

Dorte Søndergård Nielsens private pasningsordning
Søndermarken 30, 9320 Hjallerup, Tlf. 9828 1295 / 4068 1295
e-mail: dogf@nordfiber.dk
Hjemmeside www.Dortesnprivatpasningsordning.dk (Vis nyt vindue)

Oasen Privat Pasningsordning
Ellen Zacho Kristensen, Tlf. 28 18 70 65  
e-mail: kontakt@oasenmidtibyen.dk
Hjemmeside: www.oasenmidtibyen.dk (Vis nyt vindue)
Godkendt til privat pasningsordning på Norgesvej 1, 9700 Brønderslev

Den private pasningsordning "Troldeunger"
Hanne Bang Andersen, Trøgdrupvej 7, 9320 Hjallerup, Tlf. 42753246
e-mail: hanne3006@gmail.com

Heidis Private pasningsordning
Heidi Rasmussen, Slotsgade 69, 9330 Dronninglund, Tlf. 6061 3879
e-mail: tonras@os.dk

Den private pasningsordning Solsikken
Henriette Andersen, Rosenvænget 3, 9320 Hjallerup, Tlf. 2323 2919
e-mail: henriette74@hotmail.com

Den private pasningsordning Evigglad
Jane Vestergaard Pedersen
Godkendt til privat pasningsordning på adressen Poulsgade 11, 9320 Hjallerup,
Tlf. 60 24 87 09
e-mail: Janevestergaardpedersen2@gmail.com

Den private Pasningsordning ved Christina Kjeldsen
Godkendt til privat pasningsordning på adressen Tennisskoven 17, 9320 Hjallerup
Tlf: 52399975
Mail: Christina_jensen88@hotmail.com

Fønss Private Pasningsordning
Jeanette Jensen, Ørsøvej 132, 9330 Dronninglund, Tlf. 9884 3629 / 6171 0601
e-mail: jeanettefoenss@gmail.com
Facebook: Fønss Private Pasningsordning

Bette privat pasningsordning i Agersted - Mariehønerne
Josephine Bach, Enoddenvej 4, Agersted, Dronninglund, Tlf. 6167 0472
e-mail: stokbro-bach@hotmail.com
Hjemmeside: mariehoenerne.dk (nyt vindue)

Privat pasningsordning v/ Karina Bøgsted
Kastanievej 35, 9700 Brønderslev, Tlf.nr. 2252 1845
Mail: Karinabgsted@gmail.com

Børnehuset Mariehønen – Din private pasningsordning
Karina Conchita Hejlesen, Hjallerupvej 1, 9330 Dronninglund, Tlf. 2244 6603
e-mail: karina_hejlesen@yahoo.dk

Mullehulen – Privat Pasningsordning
Kristina og Thomas F. Jørgensen, Nygårdsvej 21, 9700 Brønderslev, Tlf. 4093 8060
og 40 93 18 23, e-mail: nygaardsvej@mail.dk
Hjemmeside: www.mullehulen.dk (Vis nyt vindue)
Facebook: Mullehulen - Privatpasningsordning

Den private pasningsordning - Engsighus
Lisa Kristiansen, Ørumvej 115, Hallund, 9700 Brønderslev, Tlf. 2288 3286
e-mail: lisa.engsighus@gmail.com

Kalum private pasningsordning
Lisbeth Christensen, Kalummosevej 4, Serritslev, 9700 Brønderslev, Tlf. 98 83 7357 / 2238 3944
e-mail: lisbeth.christensen@c.dk

Privat pasningsordning i Hjallerup v/ Lone Christensen
Søndergade 71, 9320 Hjallerup, Tlf. 2334 4578
e-mail: lonhen@stofanet.dk
Hjemmeside: www.hjallerupbornepasning.wordpress.com (Vis nyt vindue)
Facebook: Privat pasningsordning Hjallerup v/ Lone Christensen

Bålhøj Private Pasningsordning
Lone Svendsen, Bålhøj 12, 9700 Brønderslev, Tlf. 2728 4863
e-mail: baalhoejprivatepasning@gmail.com
Hjemmeside: www.baalhoejprivatepasning.dk (Vis nyt vindue)

Høgereden – Privat pasningsordning
Louise Cathrine Bonde Iversen, Høgevej 13, 9700 Brønderslev, Tlf. 6134 1331
e-mail: Louiseiversen77@hotmail.com  

Maj-Britts private pasningsordning
Maj-Britt Sindalsen, Ranunkelvej 1, Klokkerholm, 9320 Hjallerup, Tlf. 2240 1601
e-mail: msindalsen@nrdc.dk
Facebook: Maj-Britts private pasningsordning

Majbrit Starcke Jeppesens privat pasningsordning
Majbrit Starcke Jeppesen, Prinsensvej 9, 9320 Hjallerup, Tlf. 4111 2009
e-mail: hyggeligst@gmail.com

Privat pasning på bondegården Guldbæklund
Maria Berg Guldbæk, Sønderkærvej 8, Agersted, 9330 Dronninglund
Tlf. nr. 30345721
e-mail: Esmafratry@hotmail.com

Den Private Pasningsordning i Skoven
Maria Boyes Nymann Pedersen, Dorfgade 18, 9330 Dronninglund, tlf. 2811 6322
e-mail: marianymann86@hotmail.com

"Den Lille Sørøver" Privat pasningsordning
Marlene Meyer Møller, Agdrupskoven 15, 9700 Brønderslev, Tlf. 2872 9271
e-mail: marlene.meyer.m@gmail.com
Hjemmeside: www.den-lille-sorover.dk (Vis nyt vindue)
Facebook: “Den Lille Sørøver” privat pasningsordning

Børnehuset Cirkeline – privat pasningsordning
Pia Kjær, Agdrupskoven 11, 9700 Brønderslev, Tlf. 2835 5067
e-mail: Piakjaer1302@gmail.com
Hjemmeside: www.bornehusetcirkeline.dk (Vis nyt vindue)
Facebook: Børnehuset Cirkeline Privat Pasningsordning

Den private pasningsordning Puslegaarden
Stine Dam Jensen, Hvilshøjmark 68, 9700 Brønderslev, Tlf. 9882 1548/2266 5904
e-mail: stine@puslegaarden.dk
Hjemmeside: www.puslegaarden.dk (Vis nyt vindue)

Susanne’s private pasningsordning
Susanne G. Jørgensen, Søndergade 57, 9320 Hjallerup, Tlf. 9828 2848/2633 8988
e-mail: susanne@pgjensen.dk

Tilsyn af private pasningsordninger

I Brønderslev Kommune er det et pædagogisk pejlemærke, at alle børn tilbydes dagtilbud af høj kvalitet. En af metoderne til at understøtte kvalitetsudviklingen, er kommunens tilsyn med dagtilbuddene.

Tilsynsforpligtigelsen gælder alle kommunale dagtilbud, herunder kommunale, selvejende og private institutioner samt private pasningsordninger. I Ramme for pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet, kan der læses mere om hvordan Brønderslev Kommune udmønter sin tilsynsforpligtigelse. Rammebeskrivelsen for pædagogisk tilsyn har til formål, at gøre det tydeligt for forældre, personale, ledere og politikere, hvordan tilsynet udføres herunder hvor ofte det gennemføres, hvilke data der indgår i tilsynet samt hvilke forskellige typer af tilsyn der er mv.

I Drejebog for pædagogisk tilsyn i private pasningsordninger følger en mere indgående beskrivelse af hvad der specifikt føres tilsyn med samt hvilke konkrete tiltag og opgaver der ligger forud, under og efter et tilsyn.

Tilskud til privat pasningsordning

Brønderslev Kommune yder tilskud hos privat pasningsordning til børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse.
Tilskuddet i 2022 er på højest kr. 63.120 kr. årligt - dog maksimalt 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

Der er også mulighed for søskendetilskud. Søskendetilskuddet i forbindelse med brug af disse ordninger fastsættes til 85% af halvdelen af det søskendetilskud, der gives til det billigste alderssvarende dagtilbud (eksklusive fripladstilskud).
Tilskuddet ydes først fra det tidspunkt, hvor barnet optages hos den private pasningsordning, således at der er tale om et frit valg mellem en plads i den kommunale dagpleje (50%) eller et økonomisk tilskud til privat pasning.

Tilskuddet udbetales månedsvist forud og til forældrene, der selv sørger for løn til den private pasningsordning. Det er Brønderslev Kommune, der godkender den enkelte private pasningsordning, og kommunen fører løbende tilsyn med ordningen.

Det er ikke muligt at få økonomisk fripladstilskud hos privat pasningsordning.

Ansøg om plads hos privat pasningsordning

Inden du underskriver en kontrakt med en privat pasningsordning, er vi som kommune forpligtet til at orientere jer om, at private pasningsordninger ikke er sidestillet med et dagtilbud og derfor ikke er omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 7-44.

Det vil sige at:

  • En privat pasningsordning skal ikke udarbejde en pædagogisk læreplan
  • En privat pasningsordning skal ikke udarbejde en sprogvurdering af dit barn
  • Du er ikke lovmæssigt sikret indflydelse via en forældrebestyrelse
  • Du har ikke krav på anden pasning ved sygdom eller lukkedage – Spørg din private pasningsordning, om der er aftaler, der sikrer, at du kan få dit barn passet i tilfælde af sygdom eller lukkedage.

Det er ikke muligt at få fripladstilskud i den private pasningsordning.

De private pasningsordninger skal arbejde med læringsmiljøer, så indholdet i børnenes hverdag imødekommer de krav, der bliver stillet i almindelige dagtilbud. Vi skal som kommune føre tilsyn med, at det sker.

Ophør af privat pasningsordning

Meddelelse om ophør af privat pasningsordning skal ske til kommunen med en måneds varsel inden den 1. i måneden.
Udmeldelsen skal være underskrevet af både forældre og privat pasningsordning.

Kontrakt til privat pasningsordning (Pasningsaftale)

Det er den private pasningsordning, som skal starte oprettelsen af kontrakten og forældrene underskriver som part.

Den private pasningsordning skal kende barnets navn og personnummer samt den underskrivende forældres navn, adresse, tlf.nr, e-mail og personnummer for at kunne oprette kontrakten.

Takster

Dagplejebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr måned ved 75% i tilskud
5.260,00
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr måned ved 75% i tilskud
3.544,00
Vuggestue: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år
87.705,00
Vuggestue: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år ved 32 timer/halvdagsplads (80% af ovenstående)
70.164,00
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år
56.707,00
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år ved 32 timer/halvdagsplads (80% af ovenstående)
45.365,60
Årligt pr. barn indmeldt pr. 1. september
119,00

Kontakt

$name

Telefontid:
Hver dag fra kl. 09.00 - 11.00
og torsdag fra kl. 16.00 - 17.00

Tlf.: 9945 4599

Bestil tid til personligt møde 

Børnepasning

De private pasningsordninger i den vestlige del af kommunen.
privatpasningsordning9700.dk

De private pasningsordninger i den østlige del af kommunen.

Opdateret 19. september 2022
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen