Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Enhver form for vold er ulovlig i Danmark, også når det foregår i hjemmet

Åben anonym rådgivning

Man kan som forældre, barn eller ung, henvende sig direkte i Familiehuset, såfremt man har brug for støtte i svære situationer i livet. Man kan således få et samtaleforløb bestående af 3 – 5 samtaler i Familiehuset som familie, forældre eller som ung i kommunen.

Tilbuddet er gratis.

Familiehuset tilbyder:

 •     individuelle samtaler til voksne, børn og unge
 •     parsamtaler
 •     familiesamtaler
 •     gruppeforløb
 •     støtte i hjemmet

Familiehusets telefonnummer er 9945 4727Beredskabsplan i forhold til viden eller mistanke om overgreb

Beredskabsplan (nyt vindue) i forhold til viden og mistanke om overgreb mod børn

Tjekliste (nyt vindue) til brug ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgrebHvis du har brug for akut hjælp, skal du ringe til politiet på tlf. 112. Hvis du har brug for rådgivning eller hjælp til at finde ud af, hvad der er bedst at gøre, kan du døgnet rundt ringe til en hotline på tlf. 70 20 30 82.

Det er et offentligt ansvar at beskytte dig mod vold, og du kan fx kontakte:

 • Din læge
 • hjemmesygeplejersken, hjemmehjælperen
 • sagsbehandleren i socialforvaltningen
 • politiet
 • en skadestue
 • et krisecenter
 • en netværksgruppe
 • et center for voldtægtsofre
 • et rådgivningscenter
 • en telefonrådgivning
Eksempler på rådgivningsmuligheder i alfabetisk rækkefølge

Den nationale hotline Lev Uden Vold tilbyder hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i familien og andre nære relationer til.

 • voldsudsatte
 • voldsudøvere
 • mænd
 • kvinder
 • pårørende
 • fagfolk

Du kan ringe anonymt, døgnet rundt og året rundt på tlf: 70 20 30 82

Hotlinen kan bl.a. hjælpe dig med at få afklaret din situation og henvise videre til relevante myndigheder, hjælpetilbud mv.

Juridisk rådgivning

Hvis du har svært ved at overskue, hvilke rettigheder og muligheder du har i kølvandet på vold, kan du få juridisk rådgivning.

Den kan ringe på tlf. 31 18 44 41 (2019).

Hvis du har akut behov for at komme væk fra hjemmet, har du mulighed for at flytte til et krisecenter. Der er krisecentre for både kvinder og mænd. Mange steder kan du også have dine børn med.

Hvis du har været udsat for voldtægt eller et forsøg på voldtægt, skal du hurtigst muligt kontakte det center for voldtægtsofre, der er tættest på dig.

Du kan tage en pårørende, en ven eller veninde med. Af praktiske grunde bør du ikke skifte tøj inden, men tage dit skiftetøj med.

Du vil blive tilbudt en sporsikring, som går ud på at finde spor fra gerningsmanden på dit tøj og din krop. Undersøgelsen er frivillig og gratis.

Har du et handicap og bliver udsat for vold eller seksuelle overgreb har du ret til beskyttelse mod vold, og du kan søge hjælp og rådgivning - både når du oplever det en enkelt gang, og når du over længere tid har levet med en voldelig hverdag.

Eksempler på vold fra din partner:

 • Lægger telefonen uden for din rækkevidde, så du ikke kan komme i kontakt med andre.
 • Fjerner eller ødelægger dine hjælpemidler.
 • Hjælper dig ikke op, når du er faldet.
 • Afpresser dig seksuelt for at du kan få hjælp.
 • Placerer med vilje dig og din kørestol koldt, varmt og lign.
 • Truer dig med, at du ikke er forældreegnet.

Er du mand og udsat for vold, kan du få hjælp og rådgivning på hotlinen Lev Uden Vold på tlf. 70 20 30 82.

Juridisk rådgivning kan du få på tlf. 31 18 44 41 eller ved at skrive til at@levudenvold.dk

Du kan også få hjælp i mandekrisecentrene og i offerrådgivningen.

Er du en mand, som en eller flere gange har slået din kæreste, konen eller andre i familien, kan du søge behandling. På hjemmesiden Dialog mod vold kan du få rådgivning og finde behandlingssteder.

Projekt Janus er rådgivning & behandling af unge mellem 12 - 18 år, der har begået seksuelle overgreb mod andre.

Du kan få tilskud til konsultationer hos en psykolog, hvis du som barn eller ung har været udsat for seksuelle overgreb, eller hvis du har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Kontakt din læge for at få en henvisning.

Kontakt

Familiehuset Hegely
Hegely 142
9320 Hjallerup

Tlf.: 9945 4727

Opdateret 11. juni 2019
Skrevet af Rigspolitiet
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Heidi Vilstrup Nielsen