Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Når et barn bliver født, og I ikke er gift, skal det fastslås, hvem der er faren

Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, skal I udfylde og underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab. I får samtidig fælles forældremyndighed over jeres barn.

I kan udfylde erklæringen både før fødslen og i de første 4 uger efter barnets fødsel. Hvis barnet er mere end 4 uger gammelt, kan I ikke længere benytte løsningen, og barnets mor vil modtage et brev fra Familieretshuset gennem Digital Post med information om, hvordan I registrerer faderskabet. 

Hvis I ikke begge har NemID, skal I udfylde ’Erklæring til print’ og følge dens vejledning. I kan kun benytte ’Erklæring til print’, hvis der er særlige forhold, der gør, at I kan fritages for at udfylde og underskrive erklæringen digitalt.

Ønsker du at medunderskrive en omsorgs- og ansvarserklæring, der allerede er udfyldt af den anden forælder i de første 28 dage efter barnets fødsel, kan du underskrive den udfyldte ansøgning her.

Du skal medunderskrive indenfor 28 dage fra barnets fødselsdato. Hvis ikke der medunderskrives, bliver sagen ikke modtaget af myndigheden.

Det er vigtigt, at man ved, hvem der er barnets far, da faderskabet til et barn giver både barnet og faren en række rettigheder og pligter.

Når faderskab er blevet fastslået, betyder det blandt andet:

  • at faren har pligt til at forsørge sit barn
  • at barnet og faren har ret til at arve efter hinanden
  • at faren kan få samvær med sit barn
  • at faren kan få del i forældremyndigheden
  • at barnet kan få farens efternavn
  • at barnet kan få samme statsborgerskab som faren, hvis betingelserne er opfyldt.

Når faderskabet er fastslået, kan det normalt ikke ændres.

Hvis I er gift med hinanden, bliver ægtemanden automatisk registreret som barnets far, når barnets fødsel bliver registreret.

Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I anmelde faderskab (og fælles forældremyndighed) digitalt med en omsorgs- og ansvarserklæring. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed.

Familieretshuset rejser en faderskabssag, hvis I er ugifte og ikke sender en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab og fælles forældremyndighed.

Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Hvis den mand, som moren har udpeget som far, ikke anerkender faderskabet, kan Familieretshuset beslutte, at der skal fremskaffes retsgenetisk bevis, typisk ved mundskrab.

Hvis moren ikke oplyser navnet på en mulig far, skal hun til samtale og vejledning i Familieretshuset. Tilbageholder hun oplysninger, henvises sagen til domstolene.

Hvis en mand mener, at han er far til barnet, kan han i visse tilfælde anlægge faderskabssag for at få anerkendt faderskabet, selvom han ikke er gift med kvinden.

Læs mere under punktet 'Rejs en faderskabssag (de første 6 måneder efter fødslen)'.

Hvis faderskabssagen behandles af Familieretshuset, har moren pligt til at oplyse, hvem der er eller kan være barnets far.

På denne blanket kan du som mor afgive dine oplysninger til faderskabssagen.

Blanketten kan også bruges i sager, hvor moren er blevet behandlet ved assisteret reproduktion.

Du skal bruge blanketten Anerkendelse af faderskab, når du vil anerkende faderskab for dit barn, hvis moren har haft et seksuelt forhold til to eller flere mænd i den periode, hvor hun blev gravid.

Du kan også bruge blanketten, hvis moren inden for de seneste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med en anden mand uden at være separeret fra ham.

Selvom faderskabet allerede er bestemt, kan moren, faren, medmoderen eller barnets værge indtil seks måneder efter barnets fødsel protestere mod registreringen af et faderskab og bede om at få sagen behandlet på ny.
En faderskabssag kan i visse tilfælde genoptages, selvom der er gået mere end seks måneder, siden barnet blev født. Hvis du mener, at der er grund til at genoptage en faderskabssag, skal du bruge denne blanket.

En mand, som har haft et seksuelt forhold til moren i den periode, hvor hun blev gravid, har som hovedregel ret til at få prøvet, om han er barnets far.

Du kan rejse en faderskabssag inden seks måneder efter barnets fødsel.

Obligatorisk Selvbetjening - Registrering af faderskab
Obligatorisk Selvbetjening

Faderskabsregistrering er en del af Obligatorisk Selvbetjening.

Opdateret 15. september 2020
Skrevet af Kirkeministeriet og Familieretshuset