Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Sundhedsplejens tilbud til spæd- og småbørn

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til spæd- og småbørn ved hjemmebesøg, aftalt konsultation, telefonrådgivning, gruppeaktiviteter og konsulentfunktion
Børn på mark

Læs om Sundhedsplejens tilbud

Hvad arbejder sundhedsplejen med?

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til spæd- og småbørn ved hjemmebesøg, aftalt konsultation, telefonrådgivning, gruppeaktiviteter og konsulentfunktion.

Sundhedsplejerskens opgaver

 Sundhedsplejersken arbejder sundhedsfremmende og forebyggende i relation til børn, unge og deres familier. En sund opvækst skaber gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejersken arbejder med at:

 • Give råd og vejledning i forhold til gravide, spæd- og småbørnsfamilier
 • Opspore og forebygge fysiske, psykiske og sociale problemstillinger hos barn og familie
 • Vurdere og understøtte samspil, relationer og sund udvikling
 • Støtte familiedannelse og tilknytning
 • Støtte dig i at opnå tryghed som forældre – også når det er svært
 • Vurdere og undersøger om dit barn trives, og om det udvikler sig motorisk, kognitivt, følelsesmæssigt og socialt alderssvarende.

I Brønderslev Kommune anvender sundhedsplejersken ADBB. ADBB er en evidensbaseret metode, som anvendes til at observere den følelsesmæssige og sociale udvikling samt trivsel hos børn under to år.

Sundhedsplejerskens råd og vejledning tager udgangspunkt i jeres behov og ressourcer og kan omhandle:

Amning eller anden ernæring, kost, udvikling, spædbarnspleje, tilknytning og relationer, forældreskab, søskende, søvn, sygdom med mere.

I kan få råd og vejledning i forbindelse med:

 • Hjemmebesøg
 • Aftalt konsultation
 • Telefonrådgivning, mail og sms
 • Gruppeaktiviteter
 • Konsulentfunktion 

Sundhedsplejens serviceniveau er vejledende.

Sundhedsplejersken har mulighed for at tilbyde flere besøg for at sikre barnets og familiens trivsel.

Kontakt med sundhedsplejen afhænger af dine behov. Hovedparten af besøg og tilbud ligger indenfor de første 10 måneder af barnets liv.

Ved behov kan vi fortsætte vores samarbejde, indtil barnet når skolealderen. Selvom I er afsluttet i sundhedsplejen, er I altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning indtil barnet starter i skole.

Uddannelse

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske og har en videreuddannelse med fokus på børn, familier, sundhedsfremme og forebyggelse.

Tavshedspligt

Samtalerne med sundhedsplejersken er fortrolige, og sundhedsplejersken arbejder under gældende lovgivning. Det betyder at sundhedsplejersken har tavshedspligt, skærpet underretningspligt og journalpligt. Sundhedsplejerskens journalnotater kan I se på Sundhedsvejen.dk.

Tolk

Sundhedsplejen benytter sig af tolk, hvor der er behov for dette. Dette er uden omkostninger for familierne.

Kontakt til spæd- og småbørnssundhedsplejerske

Sundhedsplejen kan træffes på hverdage mellem kl. 8.00-9.00. Hvis vanlig sundhedsplejerske ikke er til stede, er anden tilgængelig sundhedsplejerske til rådighed for generel råd og vejledning.

Ligeledes er der mulighed for at I kan kontakte jeres sundhedsplejerske på mail via sundhedsvejen.dk på mobil eller sms, og hun vil besvare Jeres henvendelse hurtigst muligt.

Kontor
Afdeling Vest: Tolstrupvej 91, Brønderslev
Afdeling Øst: Karetmagervej 15A, Dronninglund

Småbørnssundhedsplejens personale:

Mette Hangaard

Teamkoordinator
Mette Hangaard
Telefon: 9945 4511 -  4173 6704

Mette Gajhede

Småbørnssundhedsplejerske
Mette Gajhede
Telefon: 9945 5175 - 2555 9346
Område: Brønderslev og Serritslev
 

Kathrine Aabel Sørensen

Sundhedsplejerske
Katrine Aabel Sørensen
Telefon: 9945 4507 - 2489 0865
Område: Brønderslev og Ø. Brønderslev


Trine Brobak Sørensen

Sundhedsplejerske
Trine Brobak Sørensen
Telefon: 9945 4549 - 2028 4667
Område: Brønderslev og Thise

 
Carina Hedegaard Bang

Sundhedsplejerske
Carina Hedegaard Bang
Telefon: 9945 4546 - 4017 3923
Område: Brønderslev og Jerslev

 

Billede på vej

Småbørnssundhedsplejerske
Lone Frimann

Arbejde: 9945 5294 - 2168 2049
Område: Hjallerup, Dronninglund og Aså

  

Nikoline Jakobsen

Småbørnssundhedsplejerske
Nikoline Jakobsen
Telefon: 99454922, 20542746
Område: Dronninglund, Flauenskjold og Agersted

 

 Pernille Buhelt

Leder af sundhedsplejen
Pernille Buhelt
Telefon: 9945 4512 - 5087 5234
Mail: Pernille.Buhelt@99454545.dk
Sundhedsplejen
Tolstrupvej 91
9700 Brønderslev

Graviditetsbesøg

En graviditet er en periode i jeres liv med mange nye og store forandringer. Det er en tid, hvor I sikkert vil opleve, at I tænker nye tanker og møder nye følelser og kan have mange spørgsmål, om tiden der kommer.
I graviditetsbesøget møder I den sundhedsplejerske, som besøger jer efter fødslen. I besøget kan vi drøfte jeres ønsker og forventninger. Sundhedsplejersken kan være med til at forberede jer på forandringer, der kommer og give støtte til den kommende forældreskab og familieforøgelse. Ved behov er der mulighed for yderligere besøg og tiltag.

Brønderslev Kommune tilbyder graviditetsbesøg til alle førstegangsgravide, samt til flergangsforældre der har behov for et besøg af sundhedsplejersken.

Hvis I ønsker et graviditetsbesøg, kan I tilmelde jer via linket nedenfor, eller sammen med jeres jordemoder. I kan også kontakte Sundhedsplejen på 99454981
Din læge og socialrådgiver ligeledes mulighed for at henvise jer til et graviditetsbesøg.

Såfremt det er muligt, vil sundhedsplejersken gerne at begge forældre er til stede.
Hvis I har nogle spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Sundhedsplejen på 99454981 eller på mail post_sundhedsplejen@99454545.dk

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål, der er aktuelle for Jer
 • At forberede Jer til rollen som forældre
 • At forberede Jer til familieforøgelsen
 • Forhold til større søskende
 • Den tidlige tilknytning mellem forældre og barn
 • Livsstil og familiære forhold, herunder netværk

Sundhedsplejersken tilbyder en screening for fødselsdepression til begge forældre.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

Drømme og forventninger, fødsel, amning eller anden ernæring, familiens trivsel, tidligere og nuværende livsbetingelser såsom netværk, uddannelse, job- og boligforhold og evt. fysisk og psykisk sygdom og misbrugsproblematikker med mere.

Sundhedsplejersken informerer om Sundhedsvejen.dk (nyt vindue)

Besøget varer ca. 1 ½ time.

Etableringsbesøg

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • At støtte op om jer som nybagt familie
 • At give støtte til amning eller anden ernæring
 • At vurdere barnets almen tilstand, herunder gulsot
 • At vurdere mors velbefindende efter fødslen

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

Graviditet og fødsel, amning eller anden ernæring, forebyggelse af brystbetændelse, gulsot, allergiforebyggelse, udskillelser, forebyggelse af vuggedød, forebyggelse af kranieskævhed, udvikling, stimulation, udeliv, sikkerhed, psykiske reaktioner efter fødslen, generelle trivselstegn, søskendereaktioner, rygning, tilbud om deltagelse i mødregruppe, lægeundersøgelse til mor og barn, relevante tilbud og sundhedsplejens serviceniveau med mere.

Sundhedsplejersken introducerer til Sundhedsvejen.dk (nyt vindue), hvor I kan kommunikere med sundhedsplejersken via mail samt se sundhedsplejerskens journalnotater.

Besøget varer ca. 1 ½ time.

Trivselsbesøg

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • Barnets generelle trivsel og udvikling
 • At vurdere mors velbefindende efter fødslen
 • Familiedannelse

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

Amning eller anden ernæring, udskillelser, gulsot, forebyggelse af kranieskævhed, udvikling, opstart på D-vitamin, spædbarnspleje, søskendereaktioner, forældreskab med mere.

Besøget varer ca. 1 time.

3-4 ugers besøg

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • Barnets fysiske og psykiske trivsel og udvikling
 • At give støtte til amning eller anden ernæring
 • Barnets søvn og spisemønstre
 • Familiens tilknytning og relationer til barnet
 • Forældrenes psykiske tilstand

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

Amning eller anden ernæring, forebyggelse af kranieskævhed, søvn, lægeundersøgelser, søskendereaktioner, familiens trivsel, kontakt og samvær med barnet, tilknytning, fysisk, psykisk og social udvikling, prævention med mere.  

Besøget varer ca. 1 time.

2 måneders besøg

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • Barnets fysiske, psykiske og sociale trivsel og udvikling
 • At give støtte til amning eller anden ernæring
 • Barnets søvn og spisemønstre
 • Familiens tilknytning og relationer til barnet
 • Familiens fysiske, psykiske og sociale trivsel

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

Amning eller anden ernæring, døgnrytme, stimulation, hverdagsudfordringer med mere.

Sundhedsplejersken tilbyder en screening for fødselsdepression til begge forældre.

Besøget varer ca. 1 ½ time.

4-6 måneders besøg

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • At vurderes barnets fysiske, psykiske og sociale trivsel og udvikling
 • Overgangskost
 • Familiens samlede trivsel

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

Opstart i overgangskost og måltider, udskillelser, døgnrytme, stimulation, udvikling, familieliv og relationer, forebyggelse af ulykker med mere.

Besøget varer ca. 1 time.

8-10 måneders hjemmebesøg eller konsultation

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • At vurdere barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling
 • At vurdere barnets sproglige udvikling
 • Sikkerhed i hjemmet
 • Familiens trivsel

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

Overgang til familiens mad, døgnrytme, udskillelser, tilknytning og relationer, udvikling, stimulation, pasning udenfor hjemmet med mere.

Besøget varer ca. 1 time

Behovsbesøg

Sundhedsplejersken har mulighed for at tilbyde flere besøg for at sikre barnets og familiens trivsel.

Aftalt konsultation

Efter aftale med sundhedsplejersken, kan aftalt konsultation benyttes.

Aftalt konsultation kan benyttes ved behov for:

 • Drøftelse og vejledning i forhold til aktuelle behov og problemstillinger

Konsultationen finder sted i Sundhedsplejens lokaler på Tolstrupvej 91, Brønderslev eller på Karetmagervej 15A, Dronninglund.

Gruppetilbud

I sundhedsplejen har vi forskellige former for gruppetilbud.

Mødregrupper

Sundhedsplejen opretter gruppen og aftaler, hvem der står for den indledende kontakt. Grupperne bliver sammensat ud fra lokalområdet. Hensigten med mødregrupper er at skabe netværk, hvor I har mulighed for at drøfte emner som optager jer som nybagt familie.
Sundhedsplejersken deltager ikke i gruppen.

En god start som familie

Sundhedsplejen i Brønderslev Kommune tilbyder et forløb om fødsels- og familieforberedelse, i samarbejde med jordemødrene i Region Nordjylland.

At vente sit første barn er en fantastisk begivenhed i livet, der bringer megen glæde og samtidigt mange tanker og forventninger om graviditeten, fødslen og den første tid med barnet. I en god start som familie, mødes I med andre par som venter deres første barn. Temaerne som vi kommer omkring er bl.a. graviditet og fødsel, det nyfødte barn, og vi får også besøg af en børne fysio- eller ergoterapeut.

Forløbet på 5 mødegange foregår i Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, Brønderslev på hverdage mellem kl. 16 og 18, og er for alle førstegangsgravide par. Det er gratis at deltage.

Tilmelding foregår igennem jeres jordemoder eller på sundhedsplejens hjemmeside:

Tilmelding - En god start som familie (nyt vindue)

Tryghedscirkel

Et gruppeforløb på 8 mødegange a 2 timers varighed. Alle som har børn ved, at det sommetider kan være både svært og udfordrende at være forældre. Det er en ny rolle, og der er mange følelser forbundet med den, som kan skabe usikkerhed. Nogle oplever måske, at den hverdag vi har med vores børn, pludselig ikke ligner den drøm vi oprindeligt havde.

Tryghedscirklen er et konkret og anvendeligt værktøj til bedre at forstå vores børns behov og reaktioner, så vi som forældre bedre kan vise dem vej med flere gode oplevelser og færre konflikter. Forløbet foregår både i Sundhedshuset i Brønderslev og i sundhedsplejens lokaler, på Karetmagervej 15A i Dronninglund.
Deltagelse i tryghedscirkel-forløbet drøftes med din sundhedsplejerske eller igennem sundhedsplejens sekretær.

Barselscafe

I Barselscafeen arrangeres der spændende og relevante oplæg, i forhold til det at være en børnefamilie. Barselscafeen er et tværfagligt samarbejde mellem Brønderslev Bibliotek og Sundhedsplejen og foregår på både Brønderslev og Hjallerup Bibliotek fra kl. 10-11.30. Det er samme oplæg, som afholdes i Brønderslev og Hjallerup. Der afholdes 8 oplæg om året.
Der serveres kaffe og brød.
Deltagelse i barselscaféen kræver ingen tilmelding og er gratis.

Tværfagligt småbørnsteam

Sundhedsplejersken deltager i kommunens tværfaglige småbørnsteams, hvor også socialrådgiver, PPR-psykolog, støttepædagog og børnehavens dagtilbudsleder eller kontaktpædagog deltager.

Tværfagligt småbørnsteam er et mødeforum, hvor I som forældre kan henvende, hvis I har en bekymring for Jeres barn, og ikke har en aktiv sag i kommunens Børne- og Familieafdeling. Dagtilbudsleder og pædagoger kan ligeledes invitere Jer som forældrene til et møde, hvis de har en bekymring for Jeres barn.

Formålet er at afklare barnets vanskeligheder og udfordringer og afhjælpe dem, inden de vokser sig for store via råd og vejledning til både forældre og personale.

Drøft muligheden for råd og vejledning fra sundhedsplejen med personalet i Jeres barns institution.

Tvillinge- og omsorgshjælp

Du kan få tvillinge- og omsorgshjælp, hvis du har tvillinger eller trillinger eller i en kortere periode har brug for praktisk hjælp pga. særlige omstændigheder. Det er sundhedsplejen, der vurderer behov og omfang.

Tvillinge- og omsorgshjælperne er ansat ved Brønderslev Kommune i fleksjob med skånehensyn. Hjælpen kan eksempelvis være børnepasning, badning af barnet, ble- og tøjskift, hjælp ved amning og måltider, lettere husholdningsopgaver såsom tøjvask, lægge tøj sammen, hjælp til indkøb, smøre madpakker, opvask og tørre støv af.

Hjælpen omfatter ikke rengøring såsom gulvvask, støvsugning, vinduespudsning, ej heller kørsel til aktiviteter.  

Tvillinge- og omsorgshjælperne arbejder på hverdage mellem kl. 8-16 max 3 timer pr. dag 1-3 gange om ugen.    

Drøft muligheden for tvillinge- og omsorgshjælp med din sundhedsplejerske.

Det er gratis at modtage tvillinge- og omsorgshjælp.

Konsulentfunktion i dagpleje og daginstitution

Dagplejen og alle daginstitutioner i Brønderslev Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske som kan yde sundhedsfaglig rådgivning. Dette kan eksempelvis omhandle råd og vejledning i forhold til hygiejne, smitsomme sygdomme, kost og renlighed.

Konsulentfunktionen foregår i dagtimerne.

Trine Brobak Sørensen er tilknyttet:
Nørreådal Børnehave,
Børnehaven Galaksen,
Børnehaven Sct. Georgsgården,
Børnehaven Skovbakken, 
Børnehaven Livstræet,
Børnehuset Stjernestunden,
Børnehaven Lærkereden,
Vuggestuen Troldehøj.

Mette Gajhede er tilknyttet:
Stenum Børnehave,
Børnehuset Brundur,
Børnehaven Fasanen,
Børnehaven Kornumgårdsvej og Skovtroldene,
Børnehaven Troldehøj.

Lone Frimann er tilknyttet:
Agersted Landsbyordning,
Børnehaven Den Grønne Giraf,
Flauenskjold Landsbyordning,
Aså Børnehave,
Dronninglund Børnehave,
Børnehuset Himmelblå.

Mette Hangaard er tilknyttet:
Hjallerup Børnehave,
Børnehaven Møllegården,
Børnehuset Petra,
Klokkerholm Børnehave,
Dagplejen.

Vejledninger, anbefalinger og informationer

Informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen og andre

Sunde born 2017

Sunde børn (nyt vindue)


Mad til Små - 2016 

Mad til små (nyt vindue)


Mad og måltider til småbørn - forskellige sprog 

Mad og måltider til småbørn 8 mdr. - 3 år (nyt vindue)


Tjek Bleen

Tjek bleen (nyt vindue)


Mælkeallergi - børn og mad

Mælkeallergi - børn og mad (nyt vindue)


Børns sikkerhed

Vigtigt at vide om børns sikkerhed (nyt vindue)


Sund psykisk udvikling hos børn

Sund psykisk udvikling hos børn (nyt vindue)


Smitsomme sygdomme hos børn og unge

Smitsomme sygdomme hos børn og unge (nyt vindue)


Forebyg vuggedød

Forebyg vuggedød (nyt vindue)


 

Nyttige links

 

Kontakt

Administrativ sagsbehandler
Tlf.: 99455850
Afdelingsleder
Tlf.: 99454512

Sundhedsplejen
Tlf.: 9945 4981

Sekretær kan træffes i telefontiden 9-14

Sundhedsplejens logo

Adobe Reader

Hent programmet Adobe Reader
Problemer med at åbne PDF filer?
Hent nyeste Adobe Reader gratis!

Opdateret 30. september 2022
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen