Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Sundhedsplejens tilbud til spæd- og småbørn

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til spæd- og småbørn ved hjemmebesøg, aftalt konsultation, telefonrådgivning, gruppeaktiviteter og konsulentfunktion
Børn på mark

Læs om Sundhedsplejens tilbud

Hvad arbejder sundhedsplejen med?

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til spæd- og småbørn ved hjemmebesøg, aftalt konsultation, telefonrådgivning, gruppeaktiviteter og konsulentfunktion.

 Sundhedsplejerskens opgaver

 Sundhedsplejersken arbejder sundhedsfremmende og forebyggende i relation til børn, unge og deres familier. En sund opvækst skaber gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

 Sundhedsplejersken arbejder med at:

 • Give råd og vejledning i forhold til gravide, spæd- og småbørnsfamilier
 • Opspore og forebygge fysiske, psykiske og sociale problemstillinger hos barn og familie.
 • Vurdere og understøtte samspil, relationer og sund udvikling
 • Støtte familiedannelse og tilknytning
 • Støtte dig i at opnå tryghed som forældre – også når det er svært
 • Vurdere og undersøger om dit barn trives og udvikler sig alderssvarende

 Sundhedsplejerskens råd og vejledning tager udgangspunkt i jeres behov og ressourcer og kan omhandle:

Amning eller anden ernæring, kost, udvikling, spædbarnspleje, tilknytning og relationer, forældreskab, søskende, søvn, sygdom mm.

I kan få råd og vejledning i forbindelse med:

 • Hjemmebesøg
 • Aftalt konsultation
 • Telefonrådgivning, mail og sms
 • Gruppeaktiviteter
 • Konsulentfunktion 

Sundhedsplejens serviceniveau er vejledende.

Sundhedsplejersken har mulighed for at tilbyde flere besøg for at sikre barnets og familiens trivsel.

Kontakt med sundhedsplejen afhænger af dine behov. Hovedparten af besøg og tilbud ligger indenfor de første 10 måneder af barnets liv.

Ved behov kan vi fortsætte vores samarbejde, indtil barnet når skolealderen. Selvom I er afsluttet i sundhedsplejen, er I altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning indtil barnet starter i skole.

Uddannelse

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske og har en videreuddannelse med fokus på børn, familier, sundhedsfremme og forebyggelse.

Tavshedspligt

Samtalerne med sundhedsplejersken er fortrolige, og sundhedsplejersken arbejder under gældende lovgivning. Det betyder at sundhedsplejersken har tavshedspligt, skærpet underretningspligt og journalpligt. Sundhedsplejerskens journalnotater kan I se på Sundhedsvejen.dk.

Tolk

Sundhedsplejen benytter sig af tolk, hvor der er behov for dette. Dette er uden omkostninger for familierne.

Kontakt til spæd- og småbørnssundhedsplejerske

Sundhedsplejen kan træffes på hverdage mellem kl. 8.00-9.00. Hvis vanlig sundhedsplejerske ikke er til stede, er anden tilgængelig sundhedsplejerske til rådighed for generel råd og vejledning.

Ligeledes er der mulighed for at I kan kontakte jeres sundhedsplejerske på mail via sundhedsvejen.dk. eller mobil/sms, og hun vil besvare Jeres henvendelse hurtigst muligt.

Kontor

Afdeling Vest: Tolstrupvej 91, Brønderslev

Afdeling Øst: Karetmagervej 15, Dronninglund

 

Småbørnssundhedsplejen Område Telefon

Mette Gajhede 

Småbørnssundhedsplejerske
Mette Gajhede
Mette.Gajhede@99454545.dk

Hedegårdsskolen
Serritslev

Tlf. 9945 5175

Mobil 2555 9346

 


 

 Mette Hangaard

Småbørnssundhedsplejerske
Mette Hangaard
Mette.Hangaard@99454545.dk

Brønderslev
Thise
Stenum

 

Tlf. 9945 4511

Mobil 4173 6704

Joan Poulsen 

Sundhedsplejerske
Joan Poulsen
Joan.Poulsen@99454545.dk

Brønderslev
Ø. Brønderslev

Tlf. 9945 4507

Mobil 2489 0865

 

Sundhedsplejerske
Tove Pedersen
tovp@99454545.dk 

Jerslev
Klokkerholm

Tlf. 9945 4546

Mobil 4017 3923

Kristine Koch

Småbørnssundhedsplejerske
Kristine Koch
Kristine.Koch@99454545.dk

Dronninglund
Flauenskjold

Tlf. 9945 5163

Mobil 4173 6722

 Inger Karlsen

Småbørnssundhedsplejerske
Inger Karlsen
Inger.Karlsen@99454545.dk

Agersted
Hjallerup

Tlf. 9945 4509

Mobil 2330 9825

Småbørnssundhedsplejerske 
Sanne Kirstine Rozarth
sanr@99454545.dk

 

Hjallerup

Tlf. 9945 4617

Mobil 20284667

Christina Grøn 

Småbørnssundhedsplejerske
Christina Grøn
Christina.Gron@99454545.dk

Dronninglund
Asaa

Tlf. 9945 5128

Mobil 4132 9287

Karin Frederiksen 

Karin Frederiksen
Sekretær
Karin.Frederiksen@99454545.dk

Sundhedsplejen
Tolstrupvej 91
9700 Brønderslev
Tlf. 9945 4508

Pernille Buhelt 

Pernille Buhelt
Leder af sundhedsplejen
Pernille.Buhelt@99454545.dk

Sundhedsplejen
Tolstrupvej 91
9700 Brønderslev

Tlf. 9945 4512

Mobil 5087 5234

Graviditetsbesøg

Sundhedsplejersken tilbyder graviditetsbesøg til alle kommende forældre.

I graviditetsbesøget møder I den sundhedsplejerske, som besøger Jer efter fødslen. I besøget kan vi drøfte jeres ønsker og forventninger. Sundhedsplejersken kan være med til at forberede jer på forandringer, der kommer og give støtte til det kommende forældreskab eller familieforøgelse. Ved behov er der mulighed for yderligere besøg og tiltag.

Graviditetsbesøget foregår typisk i graviditetsuge 16-20, men kan tilpasses jeres ønsker.

Hvis I ønsker graviditetsbesøg udfylder I, sammen med jeres jordemoder en seddel med jeres oplysninger. Jordemoderen afleverer denne til sundhedsplejen, og I kontaktes herefter af jeres kommende sundhedsplejerske. Såfremt det er muligt vil sundhedsplejersken gerne at begge forældre er tilstede.

I kan også selv kontakte sundhedsplejen for at få et besøg på telefonnr. 99454508.

Din læge og socialrådgiver har også mulighed for at henvise til et graviditetsbesøg.

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål, der er aktuelle for Jer
 • At forberede Jer til rollen som forældre
 • At forberede Jer til familieforøgelsen
 • Forhold til større søskende
 • Den tidlige tilknytning mellem forældre og barn
 • Livsstil og familiære forhold, herunder netværk

Sundhedsplejersken tilbyder en screening for fødselsdepression til begge forældre.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

Drømme og forventninger, fødsel, amning eller anden ernæring, familiens trivsel, tidligere og nuværende livsbetingelser såsom netværk, uddannelse, job- og boligforhold og evt. fysisk og psykisk sygdom og misbrugsproblematikker mm.

Sundhedsplejersken informerer om Sundhedsvejen.dk

Besøget varer ca. 1 ½ time.

Tidligt besøg

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • Barnets generelle trivsel og udvikling
 • At vurdere mors velbefindende efter fødslen
 • Familiedannelse

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

Amning eller anden ernæring, udskillelser, gulsot, forebyggelse af kranieskævhed, udvikling, opstart på D-vitamin, spædbarnspleje, søskendereaktioner, forældreskab mm.

Besøget varer ca. 1 time

Etableringsbesøg

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • At støtte op om jer som nybagt familie
 • At give støtte til amning eller anden ernæring
 • At vurdere barnets almen tilstand, herunder gulsot
 • At vurdere mors velbefindende efter fødslen

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

Graviditet og fødsel, amning eller anden ernæring, forebyggelse af brystbetændelse, gulsot, allergiforebyggelse, udskillelser, forebyggelse af vuggedød, forebyggelse af kranieskævhed, udvikling, stimulation, udeliv, sikkerhed, psykiske reaktioner efter fødslen, generelle trivselstegn, søskendereaktioner, rygning, tilbud om deltagelse i mødregruppe, lægeundersøgelse til mor og barn, relevante tilbud og sundhedsplejens serviceniveau mm.

Sundhedsplejersken introducerer til Sundhedsvejen.dk, hvor I kan kommunikere med sundhedsplejersken via mail samt se sundhedsplejerskens journalnotater.

Besøget varer ca. 1 ½ time.

3-4 ugers besøg

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • Barnets fysiske og psykiske trivsel og udvikling
 • At give støtte til amning eller anden ernæring
 • Barnets søvn og spisemønstre
 • Familiens tilknytning og relationer til barnet
 • Forældrenes psykiske tilstand

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

Amning eller anden ernæring, forebyggelse af kranieskævhed, søvn, lægeundersøgelser, søskendereaktioner, familiens trivsel, kontakt og samvær med barnet, tilknytning, fysisk, psykisk og social udvikling, prævention mm.  

Besøget varer ca. 1 time.

2 måneders besøg

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • Barnets fysiske, psykiske og sociale trivsel og udvikling
 • At give støtte til amning eller anden ernæring
 • Barnets søvn og spisemønstre
 • Familiens tilknytning og relationer til barnet
 • Familiens fysiske, psykiske og sociale trivsel

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

Amning eller anden ernæring, døgnrytme, stimulation, hverdagsudfordringer mm.

Sundhedsplejersken tilbyder en screening for fødselsdepression til begge forældre.

Besøget varer ca. 1 ½ time.

4-6 måneders besøg

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • At vurderes barnets fysiske, psykiske og sociale trivsel og udvikling
 • Overgangskost
 • Familiens samlede trivsel

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

Opstart i overgangskost og måltider, udskillelser, døgnrytme, stimulation, udvikling, familieliv og relationer, forebyggelse af ulykker mm.

Besøget varer ca. 1 time

8-10 måneders hjemmebesøg/konsultation

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • At vurdere barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling
 • At vurdere barnets sproglige udvikling
 • Sikkerhed i hjemmet
 • Familiens trivsel

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

Overgang til familiens mad, døgnrytme, udskillelser, tilknytning og relationer, udvikling, stimulation, pasning udenfor hjemmet mm.

Besøget varer ca. 1 time

15-18 måneders besøg

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • At vurdere barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling
 • At vurdere barnets sproglige udvikling
 • Sikkerhed i hjemmet
 • Familiens trivsel
 • Om kontakten til Jer kan afsluttes eller om, der er behov for yderligere opfølgning

Sundhedsplejersken undersøger, vejer og måler højde og hovedomfang på Jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

Kost og måltider, døgnrytme, udskillelser, tilknytning og relationer, udvikling, stimulation, hverdag i institution mm.

Besøget varer ca. 1 ½ time

Behovsbesøg

Sundhedsplejersken har mulighed for at tilbyde flere besøg for at sikre barnets og familiens trivsel.

Aftalt konsultation

Efter aftale med sundhedsplejersken, kan aftalt konsultation benyttes.

Aftalt konsultation kan benyttes ved behov for:

 • Drøftelse og vejledning i forhold til aktuelle behov og problemstillinger

Konsultationen finder sted i Sundhedsplejens lokaler på Tolstrupvej 91, Brønderslev eller Karetmagervej 15, Dronninglund.

Telefonrådgivning, mail og sms

Telefonrådgivning

Telefonrådgivning giver dig mulighed for at få råd og vejledning fra sundhedsplejersken ud over de planlagte besøg. Der vil altid være en sundhedsplejerske, du kan tale med i telefontiden. Det er ikke sikkert, at du kan tale med ”din” sundhedsplejerske hver gang.

Telefontid

Alle hverdage mellem kl. 8 og 9.

Mail via kommunal mailadresse

Du kan kontakte sundhedsplejersken via hendes kommunale mailadresse.

Vær opmærksom på, at sundhedsplejersken ikke svarer på mail, der indeholder personfølsomme oplysninger, da mailadressen ikke er sikker.

Er målrettet til korte beskeder.

Mail via Sundhedsvejen

Her kan du kommunikere sikkert med din sundhedsplejerske om personlige spørgsmål, der ikke kræver et hurtigt svar.

Er målrettet til korte beskeder. 

SMS

Du kan også ringe eller sende en SMS til sundhedsplejerskens mobiltelefon.

SMS bruges kun til korte beskeder.

Med hensyn til mail og SMS korrespondance kontakter sundhedsplejersken dig hurtigst muligt. Normalt svarer sundhedsplejersken dig den efterfølgende hverdag, med mindre hun har en ugentlig fridag, afspadsering eller ferie.

Gruppetilbud

I sundhedsplejen har vi forskellige former for gruppetilbud.

Mødregrupper
Sundhedsplejen opretter gruppen og aftaler, hvem der står for den indledende kontakt. Grupperne bliver sammensat ud fra lokalområdet. Hensigten med mødregrupper er at skabe netværk, hvor I har mulighed for at drøfte emner som optager jer som nybagt familie.
Sundhedsplejersken deltager ikke i gruppen.

Pusterummet
Sundhedsplejen og Familiehuset Hegely tilbyder, at kvinder med tegn på fødselsdepression har mulighed for at deltage i et gruppeforløb med andre kvinder i samme situation. Gruppen ledes af en sundhedsplejerske og en familiekonsulent der begge deltager ved alle samtaler. Forløbet består af 1 indledende, individuel samtale og efterfølgende 6 gruppesamtaler. Forløbet foregår på Hegely i Hjallerup. Hver gruppesamtale er af 2 timers varighed og finder sted hver anden uge i tidsrummet 9.30-11.30. Forløbet er uden børn.
Kontakt din sundhedsplejerske hvis du tænker at tilbuddet kunne være noget for dig

En god start sammen
Et gruppeforløb på 5 mødegange, for dig/jer som venter jeres første barn. Gruppen ledes af en sundhedsplejerske. Derudover deltager en jordemoder på tre af mødegangene og en børne fysio- eller ergoterapeut en gang.

Forløbet foregår i Sundhedshuset, Brønderslev på hverdage mellem kl. 16 og 18.
Tilmelding foregår igennem Jeres jordemoder eller her:

Tryghedscirkel-forløb
Et gruppeforløb på 8 mødegange a 2 timers varighed. Alle som har børn ved, at det sommetider kan være både svært og udfordrende at være forældre. Det er en ny rolle, og der er mange følelser forbundet med den, som kan skabe usikkerhed. Nogle oplever måske, at den hverdag vi har med vores børn, pludselig ikke ligner den drøm vi oprindeligt havde.

Tryghedscirklen er et konkret og anvendeligt værktøj til bedre at forstå vores børns behov og reaktioner, så vi som forældre bedre kan vise dem vej med flere gode oplevelser og færre konflikter. Forløbet foregår både i Sundhedshuset i Brønderslev og i sundhedsplejens lokaler, på Karetmagervej i Dronninglund.
Deltagelse i tryghedscirkel-forløbet drøftes med din sundhedsplejerske eller igennem sundhedsplejens sekretær.

Barselscafe
I Barselscafeen arrangeres der spændende og relevante oplæg, i forhold til det at være en børnefamilie. Barselscafeen er et tværfagligt samarbejde mellem Brønderslev Bibliotek og Sundhedsplejen og foregår på både Brønderslev og Hjallerup Bibliotek fra kl. 10-11.30. Det er samme oplæg, som afholdes i Brønderslev og Hjallerup. Der afholdes 8 oplæg om året.
Der serveres kaffe og brød.
Deltagelse i barselscaféen kræver ingen tilmelding og er gratis.

Tværfagligt småbørnsteam

Sundhedsplejersken deltager i kommunens tværfaglige småbørnsteams, hvor også socialrådgiver, PPR-psykolog, støttepædagog og børnehavens dagtilbudsleder/kontaktpædagog deltager.

Tværfagligt småbørnsteam er et mødeforum, hvor I som forældre kan henvende, hvis I har en bekymring for Jeres barn, og ikke har en aktiv sag i kommunens Børne- og Familieafdeling. Dagtilbudslederen/pædagoger kan ligeledes invitere Jer som forældrene til et møde, hvis de har en bekymring for Jeres barn.

Formålet er at afklare barnets vanskeligheder og udfordringer og afhjælpe dem, inden de vokser sig for store via råd og vejledning til både forældre og personale.

Drøft muligheden for råd og vejledning fra sundhedsplejen med personalet i Jeres barns institution.

Tvilling- og omsorgshjælp

Du kan få tvillinge- og omsorgshjælp, hvis du har tvillinger/trillinger eller i en kortere periode har brug for praktisk hjælp pga. særlige omstændigheder. Det er sundhedsplejen, der vurderer behov og omfang.

Tvillinge- og omsorgshjælperne er ansat ved Brønderslev Kommune i fleksjob med skånehensyn. Hjælpen kan eksempelvis være børnepasning, badning af barnet, ble- og tøjskift, hjælp ved amning/måltider, lettere husholdningsopgaver såsom tøjvask, lægge tøj sammen, hjælp til indkøb, smøre madpakker, opvask og tørre støv af.

Hjælpen omfatter ikke rengøring såsom gulvvask, støvsugning, vinduespudsning, ej heller kørsel til aktiviteter.  

Tvillinge- og omsorgshjælperne arbejder på hverdage mellem kl. 8-16 – max 3 timer pr. dag 1-3 gange om ugen.    

Drøft muligheder for tvillinge- og omsorgshjælp med din sundhedsplejerske.

Det er gratis at modtage tvillinge- og omsorgshjælp.

Konsulentfunktion i daginstitution

Alle daginstitutioner i Brønderslev Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske som kan yde sundhedsfaglig rådgivning. Dette kan eksempelvis omhandle råd og vejledning i forhold til hygiejne, smitsomme sygdomme, kost og renlighed.

Vejledninger, pjecer og link

Sundhedsplejens vejledninger

Sundhedsplejens pjecer

Litteratur i sundhedsplejen​

Sunde born 2017

Sunde børn(nyt vindue)


Mad til Små - 2016

Mad til små (nyt vindue)


Tjek Bleen

Tjek bleen (Nyt vindue)


Sunde vaner før, under og efter graviditeten

Sunde vaner før, under og efter graviditeten (nyt vindue)


Mælkeallergi - børn og mad

Mælkeallergi - børn og mad (nyt vindue)


Børns sikkerhed

Vigtigt at vide om børns sikkerhed (nyt vindue)


Sund psykisk udvikling hos børn

Sund psykisk udvikling hos børn (nyt vindue)


Smitsomme sygdomme hos børn

Smitsomme sygdomme hos børn og unge (nyt vindue)


Forebyg vuggedød

Forebyg vuggedød (nyt vindue)


Børn i bilen

Børn i bilen (nyt vindue)


 

Kontakt

Afdelingsleder
Tlf.: 99454512
Sekretær
Tlf.: 99454508
Sundhedsplejens logo

Adobe Reader

Hent programmet Adobe Reader
Problemer med at åbne PDF filer?
Hent nyeste Adobe Reader gratis!

Opdateret 21. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Karin Frederiksen