Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Sundhedsplejens tilbud til spæd- og småbørn

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til spæd- og småbørn ved hjemmebesøg, aftalt konsultation, telefonrådgivning, gruppeaktiviteter og konsulentfunktion
Børn på mark

Læs om Sundhedsplejens tilbud

Hvad arbejder sundhedsplejersken med?

De forebyggende sundhedsydelser til børn og unge og deres familier skal være med til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejersken arbejder med at:

 • Give råd og vejledning i forhold til gravide, spæd- og småbørnsfamilier
 • Vurdere samspil og relationer
 • Støtte familiedannelse og tilknytning mellem forældre og barn
 • Støtte dig i at opnå tryghed som forælder - også når det er svært
 • Opspore og forebygge fysiske og psykiske problemstillinger
 • Identificere børn og familier med særlige behov - det kan være sundhedsfaglige eller sociale behov
 • Undersøge og have tilsyn med dit barn i besøgene
 • Vurdere, om barnet vokser og udvikler sig normalt

Sundhedsplejerskens råd og vejledning tager udgangspunkt i jeres behov og ressourcer.

Sundhedsplejerskens råd og vejledning kan omhandler

Amning eller anden ernæring, pasning og pleje, udvikling, kost, sygdom, tilknytning og relationer mellem børn og forældre, forældreskab, søskende, leg og meget andet.

Rådgivning og vejledning foregår ved:

 • Hjemmebesøg
 • Aftalt konsultation
 • Telefonrådgivning, mail og SMS
 • Gruppe aktiviteter
 • Konsulentfunktion

Kontakt med sundhedsplejen afhænger af dine behov. Hovedparten af besøg og tilbud ligger inden for de første 10 måneder af barnets liv.

Sundhedsplejens serviceniveau er vejledende.

Ved behov kan vi fortsætte vores samarbejde, indtil barnet når skolealderen.

Uddannelse

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske og har en videreuddannelse med fokus på børn, familier, sundhedsfremme og forebyggelse.

Tavshedspligt

Samtalerne med sundhedsplejersken er fortrolige. Det vil sige, at sundhedsplejersken har tavshedspligt, men arbejder efter gældende lovgivning på området.

Tolk

Sundhedsplejen benytter sig af tolk, hvor der er behov for dette.

Det er gratis at modtage sundhedspleje.

Kontakt til spæd- og småbørnssundhedsplejerske

Telefontid

Sundhedsplejerskerne: alle hverdage mellem kl. 8-9.
Sekretær: mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14.

Kontor

Afdeling Vest: Tolstrupvej 91, Brønderslev.
Afd. Øst: Karetmagervej 15, Dronninglund.

Småbørnssundhedsplejen Område Telefon

Mette Gajhede 

Småbørnssundhedsplejerske
Mette Gajhede
Mette.Gajhede@99454545.dk

Hedegårdsskolen
Serritslev

Tlf. 9945 5175

Mobil 2555 9346

 Randi Carlsen

Småbørnssundhedsplejerske
Randi Karlsen
Randi.Karlsen@99454545.dk

Søndergades Skole
Thise
Stenum

Tlf. 9945 4510

Mobil 2147 8583

 Mette Hangaard

Småbørnssundhedsplejerske
Mette Hangaard
Mette.Hangaard@99454545.dk

Ø. Brønderslev
Skolegades Skole

Tlf. 9945 4511

Mobil 4173 6704

Joan Poulsen 

Sundhedsplejerske
Joan Poulsen
Joan.Poulsen@99454545.dk

Brønderslev

Tlf. 9945 4507

Mobil 2489 0865

Carina Hedegaard Bang

Sundhedsplejerske
Carina Hedegaard Bang
Cari@99454545.dk

Jerslev
Klokkerholm

Tlf. 9945 4546

Mobil 4017 3923

Kristine Koch

Småbørnssundhedsplejerske
Kristine Koch          
Kristine.Koch@99454545.dk           

Dronninglund
Flauenskjold
            

Tlf. 9945 5163

Mobil 4173 6722

 Inger Karlsen

Småbørnssundhedsplejerske
Inger Karlsen
Inger.Karlsen@99454545.dk

Agersted
Hjallerup          
           

Tlf. 9945 4509

Mobil 2330 9825

 Lone Bøgsted

Småbørnssundhedsplejerske
Lone Bøgsted
Lone.Bogsted@99454545.dk

Hjallerup

Tlf. 9945 5127

Mobil 6091 5479

Christina Grøn 

Småbørnssundhedsplejerske
Christina Grøn
Christina.Gron@99454545.dk

Dronninglund
Asaa

Tlf. 9945 5128

Mobil 4132 9287

Karin Frederiksen 

Karin Frederiksen
Sekretær
Karin.Frederiksen@99454545.dk

Sundhedsplejen
Tolstrupvej 91
9700 Brønderslev
Tlf. 9945 4508

Pernille Buhelt 

Pernille Buhelt
Leder af sundhedsplejen
Pernille.Buhelt@99454545.dk

Sundhedsplejen
Tolstrupvej 91
9700 Brønderslev

Tlf. 9945 4512

Mobil 5087 5234
     

 

 

 

Graviditetsbesøg

Sundhedsplejersken tilbyder graviditets- og familiebesøg til alle gravide.

I graviditetsbesøget stifter du bekendtskab med den sundhedsplejerske, som du får besøg af efter fødslen. Sundhedsplejersken får i besøget kendskab til jeres ønsker og forventninger. Sundhedsplejersken kan her være med til at forberede jer til de forandringer, der kommer og give støtte til den tidlige tilknytning mellem jer og barnet. Ved behov har du mulighed for flere besøg og tiltag.

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål, der er aktuelle for dig
 • At forberede dig til rollen som forældre
 • At forberede dig til familieforøgelsen
 • Forhold til større søskende
 • Den tidlige tilknytning mellem forældre og barn
 • Livsstil og familiære forhold, herunder netværk 
 • Behov for ekstra graviditetsbesøg

Samtalen kan indeholde drøftelser og vejledning om

Trivsel, drømme og forventninger, fødsel, kost, motion, forventninger til amning, søskende, indkøb af udstyr, kortlægning af tidligere og nuværende livsbetingelser, støtte før og efter fødslen, netværk, uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, enlige forældre, behov for boligforhold, alkohol, misbrug, rygning og andet, der kan være relevant for dig og din familie.

Hvordan får du et graviditetsbesøg

Din jordemoder henviser direkte til den sundhedsplejerske, som skal følge dig efter fødslen. Sammen planlægger I et besøg. Sundhedsplejersken vil gerne besøge både første- og flergangsfødende forældre i graviditetsuge 16-20. Sundhedsplejersken vil gerne at begge forældre er hjemme, hvis det kan lade sig gøre. Desuden kan din læge eller socialrådgiver henvise til et graviditetsbesøg. Du kan også selv kontakte sundhedsplejen for at få et graviditetsbesøg på telefon 9945 4508.

Besøget varer ca. 1 ½ time.

Læs mere om:

Tidligt besøg

Det tidlige besøg er et kort besøg i den første uge efter, du er udskrevet. Sundhedsplejersken vejer og måler længde/hovedomfang på dit barn.

Sundhedsplejersken udleverer en pjece om Sundhedsvejen.dk (nyt vindue). For at logge på Sundhedsvejen skal du anvende NemID.

På Sundhedsvejen.dk kan du se dit barns journal og læse sundhedsplejerskens notater.

Du modtager sundhedsplejens ”Barnets Bog” i papirform.

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:  

 • At svare på de spørgsmål, der er aktuelle for dig
 • At give støtte til amning eller anden ernæring
 • At vurdere barnets almene tilstand her under gulsot
 • At vurdere mors sundhedstilstand og velbefindende
 • Fokus på familiedannelsen

Samtalen kan indeholde drøftelse og vejledning om

amning, forebyggelse af brystbetændelse, gulsot, barnets normale og fysiske og psykiske reaktioner, allergiforebyggelse, eller andet som kan være relevant for din familie.

Besøget varer ca. 1 time.

Etableringsbesøg

Sundhedsplejersken undersøger, vejer og måler længde/hovedomfang på dit barn.

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At støtte op om jer som ny familie
 • At give støtte til amning eller anden ernæring
 • Barnets fysiske og psykiske tilstand
 • Tilknytning mellem forældre og barn
 • Forældrenes psykiske tilstand
 • Familiens oplevelse af at få et nyt barn i familien
 • Aktuelle problemstillinger

Samtalen kan indeholde drøftelse og vejledning om

barnets udvikling og trivsel, amning eller modermælkserstatning, pleje og pasning, graviditet og fødsel, relationer og tilknytning i familien, søskenderelationer, vitaminer, gulsot, forebyggelse af vuggedød, forebyggelse af kranieskævhed, stimulation, udeliv, sikkerhed, særlige problemstillinger, seksualitet, prævention, psykiske reaktioner efter fødslen, rygning, aktuelle tilbud og emner.

Besøget varer ca. 1½ time.

Læs mere: 

3-4 ugers besøg

Sundhedsplejersken undersøger, vejer og måler længde/hovedomfang på dit barn.

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • Barnets fysiske og psykiske trivsel og udvikling - særligt fokus på kraniefacon
 • At give støtte til amning eller anden ernæring
 • Barnets søvn og spisemønstre
 • Familiens tilknytning og relationer til barnet
 • Forældrenes psykiske tilstand
 • Aktuelle problemstillinger

Samtalen kan indeholde drøftelse og vejledning om forebyggelse af kranieskævhed, ernæring, søvn, lægeundersøgelser, søskenderelationer, netværk, familiens trivsel, roller og forventninger, barnets evner til at kommunikere, stimulation af barnet, tilknytning, udvikling generelt, psykiske reaktioner efter fødslen, prævention og tilbud om deltagelse i mødregrupper.

Besøget varer ca. 1 time.

2 måneders besøg

Sundhedsplejersken undersøger, vejer og måler længde/hovedomfang på dit barn.

Sundhedsplejersken tilbyder at screene alle mødre og fædre for fødselsdepression.

Se sundhedsplejens pjece om: Psykiske forandringer i forbindelse med graviditet og fødsel (nyt vindue).

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • Barnets og familiens trivsel
 • En hensigtsmæssig døgnrytme

Besøget omhandler:

 • Aktuelle spørgsmål i forhold til dit barn
 • Ved behov screening for fødselsdepression ud fra et spørgeskema og en efterfølgende samtale  

Besøget varer ca. 1 time.

4-6 måneders besøg

Sundhedsplejersken undersøger, vejer og måler længde/hovedomfang på dit barn.

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At vurdere barnets fysiske/psykiske udvikling og trivsel
 • At vurdere barnets sproglige udvikling
 • At sikre, at I som forældre er velinformerede og trygge ved, at jeres barn nu begynder på anden mad end mælk

Samtalen kan indeholde drøftelse og vejledning om

overgangskost, spisemønstre, jerntilskud, stimulation, udvikling, familieliv, søskende, relationer, søvn, forebyggelse af ulykker, særlige problemstillinger og andet, som kan være relevant for din familie.

Besøget varer ca. 1 time.

Læs mere om: Mad til små sundhedsplejens Kostplan.

8-10 måneders hjemmebesøg/konsultation

Dette er den afsluttende kontakt med sundhedsplejen.
Kontakten foregår enten som hjemmebesøg eller som konsultation i sundhedsplejens lokaler i Sundhedscenter Vest eller på Dronninglund Rådhus.

Sundhedsplejersken undersøger, vejer og måler længde/hovedomfang på dit barn.
Sundhedsplejersken undersøger også om dit barn skeler.

I besøget/konsultationen har sundhedsplejersken fokus på:

 • Barnets fysiske og psykiske udvikling
 • Barnets motoriske og sproglige udvikling
 • Barnets sikkerhed
 • Om kontakten til familien kan afsluttes eller om, der er behov for yderligere opfølgning

Samtalen kan indeholde drøftelser og vejledninger om:

Overgang til familiens mad, søvnmønstre, forebyggelse af infektioner, sociale kompetencer, tilknytningsadfærd, pasning uden for hjemmet og andet, som kan være relevant for din familie.

Hvis du efter den afsluttende kontakt får brug for yderligere vejledning og støtte af sundhedsplejersken, er du altid velkommen til at kontakte sundhedsplejen.

Besøget varer ca. 1 time. Konsultationen varer ca. ½ time. 

Behovsbesøg

Har jeres familie særlige behov eller problemstillinger, har sundhedsplejersken mulighed for at aflægge yderligere besøg hos jer.

Sundhedsplejersken kan blandt andet tilbyde en samtale efter MindMap metoden. Metoden er en meget struktureret samtale, der er god til at afdække dine problemstillinger, dine ressourcer og tydeliggøre hvilken hjælp, der er mest relevant for dig.

Sundhedsplejersken har også mulighed for at tilbyde andre strukturerede metoder herunder videooptagelse og strukturerede interview.

Aftalt konsultation

Vurderer sundhedsplejersken, at du ikke har behov for et hjemmebesøg, inviterer sundhedsplejersken dig til Aftalt konsultation.

I konsultationen har sundhedsplejersken fokus på:

 • Vægtkontrol
 • Kontrol af hovedomfang og kranieskævhed
 • Observation for gulsot
 • Andet af betydning for jeres barn og familie
 • Konsultationen indeholder drøftelse og vejledning i forhold til de aktuelle behov.

Konsultationen varer ca. 20 minutter.

Sted

Sundhedsplejens lokaler i Brønderslev og Dronninglund.

Telefonrådgivning, mail og sms

Telefonrådgivning

Telefonrådgivning giver dig mulighed for at få råd og vejledning fra sundhedsplejersken ud over de planlagte besøg. Der vil altid være en sundhedsplejerske, du kan tale med i telefontiden. Det er ikke sikkert, at du kan tale med ”din” sundhedsplejerske hver gang.

Telefontid

Alle hverdage mellem kl. 8 og 9.

Mail via kommunal mailadresse

Du kan kontakte sundhedsplejersken via hendes kommunale mailadresse.

Vær opmærksom på, at sundhedsplejersken ikke svarer på mail, der indeholder personfølsomme oplysninger, da mailadressen ikke er sikker.

Er målrettet til korte beskeder.

Mail via Sundhedsvejen

Her kan du kommunikere sikkert med din sundhedsplejerske om personlige spørgsmål, der ikke kræver et hurtigt svar.

Er målrettet til korte beskeder. 

SMS

Du kan også ringe eller sende en SMS til sundhedsplejerskens mobiltelefon.

SMS bruges kun til korte beskeder.

Med hensyn til mail og SMS korrespondance kontakter sundhedsplejersken dig hurtigst muligt. Normalt svarer sundhedsplejersken dig den efterfølgende hverdag, med mindre hun har en ugentlig fridag, afspadsering eller ferie.

Gruppetilbud

I sundhedsplejen har vi forskellige former for mødregrupper:

Mødregrupper

Sundhedsplejen tilbyder dig at deltage i en mødregruppe.

Sundhedsplejersken opretter gruppen og aftaler, hvem der står for den indledende kontakt.

Sundhedsplejersken deltager ikke i gruppen.

Hensigt med mødregrupper er:

 • At skabe et netværk, hvor I har mulighed for at drøfte emner, som optager jer som nybagt familie
 • At skabe et netværk, hvor I har mulighed for at lave aktiviteter samme

Barselscafé

Barselscaféen er et hyggeligt og uformelt mødested, hvor I forældre med spædbørn kan få indsigt i forskellige emner og lære hinanden at kende.

Vi arrangerer spændende og relevante oplæg. Der er mulighed for en forfriskning.

Barselscaféen er et tværfagligt samarbejde mellem Brønderslev Bibliotek og sundhedsplejen.

Tidspunkt

Kl. 10.00-11.30 – se pjecen ”Barselscafe” øverst.

Sted

Hjallerup Bibliotek

Brønderslev Bibliotek

COS-P kursusforløb - det positive forældre-barn samspil

Kursusforløbet omhandler tryghedscirklen og er et tilbud til dig, som ønsker bedre samvær og samspil med dit barn/børn.
Kurset er et forældreprogram og foregår uden børn.
Kurset varetages af 2 sundhedsplejersker med certificeret kursusbevis.

Hensigten med COS-P er:

 • At du som forældre får mulighed for at gå på opdagelse i forældrerollen
 • At du hører om barnets udviklingsmæssige behov
 • At du lærer at udvikle rækken af glade øjeblikke med dit barn
 • At du lærer at tage ansvar og følger barnets behov, når det er muligt

Deltagelsen i COS-P forløbet drøftes med din sundhedsplejerske.

Tvilling- og omsorgshjælp

Du kan få tvilling- og omsorgshjælp, hvis du har tvillinger, trillinger eller i en kortere periode har brug for praktisk hjælp på grund af særlige omstændigheder.

Det er ikke alle familier, der kan få tilbud om tvilling- og omsorgshjælp. Det er sundhedsplejen, der vurderer behov og omfang.

Tvilling- og omsorgshjælpere er ansat ved Brønderslev Kommune i fleksjob med skånehensyn.

Det er lettere opgaver, tvilling- og omsorgshjælperne kan løse.

Hjælpen omfatter ikke rengøring, gulvvask, støvsugning, vinduespudsning og kørsel til aktiviteter.

Tidspunkt

Tvilling- og omsorgshjælperne arbejder på hverdage mellem kl. 8-16.

Tildelte timer

Max 3 timer pr. dag 1-3 gange om ugen.

Det er gratis at modtage tvilling- og omsorgshjælp.

Se sundhedsplejerskens pjece om: Tvilling- og omsorgshjælp.

Læs mere: Tvillinger.info (nyt vindue)

Konsulentfunktion i daginstitution

Sundhedsplejersken yder en generel sundhedsfaglig rådgivning til daginstitutionerne.

Sundhedsplejersken har fokus på:

 • At sikre børn et sundt fysisk miljø
 • At rådgive omkring børn med et særligt sundhedsfagligt behov

Har du behov for rådgivning eller samarbejde omkring dit barn, kan institutionen efter aftale med dig som forældre kontakte sundhedsplejersken.

Dit barn vil ikke blive drøftet, uden din tilladelse er givet.

Besøget kan omhandle

hygiejne, smitsomme sygdomme, kost, renlighed, børns udvikling fysisk, psykisk og socialt, miljø og specifikke problemstillinger vedrørende børn i førskole alderen.

Tidspunkt

1 gange årligt.

Se sundhedsplejens pjece om: Sundhedsplejens konsulentfunktion og Tilknyttede sundhedsplejersker til de enkelte institutioner.

Vejledninger, pjecer og link

Sundhedsplejens vejledninger

Sundhedsplejens pjecer

Link

Litteratur i sundhedsplejen

Sunde born 2017

Sunde børn(nyt vindue)


Mad til Små - 2016

Mad til små (nyt vindue)


Tjek Bleen

Tjek bleen (Nyt vindue)


Sunde vaner før, under og efter graviditeten

Sunde vaner før, under og efter graviditeten (nyt vindue)


Mælkeallergi - børn og mad

Mælkeallergi - børn og mad (nyt vindue)


Børns sikkerhed

Vigtigt at vide om børns sikkerhed (nyt vindue)


Sund psykisk udvikling hos børn

Sund psykisk udvikling hos børn (nyt vindue)


Smitsomme sygdomme hos børn

Smitsomme sygdomme hos børn og unge (nyt vindue)


Forebyg vuggedød

Forebyg vuggedød (nyt vindue)


Børn i bilen

Børn i bilen (nyt vindue)


 

Kontakt

Afdelingsleder
Tlf.: 99454512
Sekretær
Tlf.: 99454508
Sundhedsplejens logo

Adobe Reader

Hent programmet Adobe Reader
Problemer med at åbne PDF filer?
Hent nyeste Adobe Reader gratis!

Opdateret 12. februar 2020
Ansvarlig redaktør: Karin Frederiksen