Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Sundhedsplejens tilbud til skolebørn

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til skolebørn ved samtaler, undersøgelser, sundhedspædagogiske aktiviteter, undervisning, telefonrådgivning, behovssamtaler og konsulentfunktion
Elever løber i skolegård
Læs om sundhedsplejens tilbud

Hvad arbejder sundhedsplejersken med

De forebyggende sundhedsydelser til børn og unge og deres familier skal være med til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejersken arbejder med:

 • At give råd og vejledning i forhold til skolebørn og deres familie
 • At undersøge og screene skolebørn
 • At opspore og forebygge fysiske og psykiske problemstillinger
 • At opspore børn og familier med særlige behov. Det kan være sundhedsfaglige eller sociale behov
 • At vurdere samspil og relationer

Sundhedsplejerskens råd og vejledning tager udgangspunkt i jeres behov og ressourcer.

Sundhedsplejerskens råd og vejledning kan omhandle:

kost, sygdomsforebyggelse, allergi, vægt, vækst, syn, hørelse, motorik, adfærd, sundhed og trivsel, skilsmisse, sorg og krise, selvværd, pubertet, prævention og seksuel sundhed.

Rådgivning og vejledning foregår ved:

 • Samtaler og undersøgelser på udvalgte klassetrin
 • Sundhedspædagogiske aktiviteter og undervisning
 • Telefonrådgivning
 • Behovssamtaler
 • Konsulentfunktion

Kontakt til sundhedsplejersken vil være afhængig af sundhedsplejens tilbud på de enkelte klassetrin og jeres behov. Sundhedsplejens serviceniveau er vejledende.

Uddannelse

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske og har en videreuddannelse med fokus på børn, familier, sundhedsfremme og forebyggelse.

Tavshedspligt

Samtalerne med sundhedsplejersken er fortrolige. Sundhedsplejersken har tavshedspligt og arbejder efter gældende lovgivning på området.

Det er gratis at modtage sundhedspleje.

Kontakt til skolesundhedsplejerske

Kontor

Afdeling Vest: Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, Brønderslev.
Afdeling Øst: Karetmagervej 15A, Dronninglund.

Skolesundhedsplejens personale

Christina Lammert

Christina Lammert
Skolesundhedsplejerske og teamkoordinator
Tlf. 41249948
Skoler: Thise skole og Asaa Skole

Charlotte Werenberg

Charlotte Werenberg
Skolesundhedsplejerske
Tlf. 25559344
Skoler: Dronninglund skole og Nørreådal Friskole

Katrine Lundsteen

Katrine Lundsteen
Skolesundhedsplejerske
Tlf. 40845684
Skoler: Hedegårdsskolen

Heidi Malchau

Heidi Malchau
Skolesundhedsplejerske 
Tlf. 60915477
Skoler: Klokkerholm og Agersted Friskole

Kristine Koch

Kristine Koch
Skolesundhedsplejerske
Telefon: 9945 5163 - 4173 6722
Område: Toftegårdsskolen og Hjallerup Skole

Lisa Mølgaard Nielsen

Lisa M. Nielsen
Skolesundhedsplejerske
Telefon: 9945 5773 - 2051 1729
Område: Heldagsskolen, Søndergades Skole og Tolstrup-Stenum Friskole

 

Vakant 

Ø. Brønderslev Skole og Flauenskjold Skole

 

Pernille Buhelt

Pernille Buhelt
Leder af Sundhedsplejen
Mail: Pernille.buhelt@99454545.dk
Tlf. 99454512 og 50875234
Sundhedsplejen
Tolstrupvej 91
9700 Brønderslev

0. klasse - indskolingsundersøgelse

Sundhedsplejersken inviterer dig og dit barn til samtale og undersøgelse.

Sundhedsplejersken laver høre- og synsprøve, måler højde og vægt.

Dit barn får også en motorisk screening.

Sundhedsplejersken drøfter dit barns helbred og udvikling frem til skolestart.

Til undersøgelsen har sundhedsplejersken fokus på:

 • Dit barns helbred, trivsel og skoleparathed
 • Dit barns fysiske og psykiske udvikling
 • Dit barns sociale liv og fritidsinteresser
 • Aktuelle problemstillinger

Samtalen kan indeholde:

Skolestart, trivsel i skole, hjem og fritid, kost, motion, søvn, helbred, sundhed og sygdom, hygiejne og andet som kan være relevant for jeres familie.

Samtalen og undersøgelsen varer ca. 45 minutter.

1. klasse – ”Sundhedscirkus”

Gennem leg og pædagogiske aktiviteter får eleverne mulighed for at danne egne erfaringer og viden om sundhed. Elevernes sanser og øvrige kompetencer kommer i spil.

”Sundhedscirkus” består af følgende emner:

 • Sundhed og hygiejne
 • Mad og måltider
 • Venner og familie
 • Bevægelse og afslapning

Eleverne bliver målt og vejet.

Ved ”Sundhedscirkus” er der fokus på:

 • At udvikle og kvalificere dit barns sundhedsmæssige handlingskompetencer
 • At støtte dit barns vilje og evne til at træffe sunde valg

Der er afsat 2 lektioner til hvert af de 4 emner.

"Sundhedscirkus" foregår i samarbejde med lærerne.

3. klasse – sundhedspædagogisk undervisning

Sundhedsplejersken tager emner op, som er relevante for klassen her og nu eller følger op på undervisningen i 1. klasse.

Emner kan for eksempel være:

 • Mad og måltider
 • Hygiejne
 • Leg og bevægelse
 • Venskab
 • Familie
 • Kroppens udvikling

Eleverne bliver målt og vejet.

Den sundhedspædagogiske undervisning har fokus på:

 • At udvikle og kvalificere dit barns sundhedsmæssige handlingskompetencer
 • At støtte dit barns vilje og evne til at træffe sunde valg
 • At være i dialog med eleverne

Sundhedsplejerskerne tilbyder 2 lektioner pr. klasse. 

4. klasse - sundhedspædagogisk undervisning

Sundhedsplejersken underviser i:

 • Kroppens udvikling, begyndende pubertet og menstruation
 • Forholdet til forældre og kammerater
 • Forelskelse
 • Sårbarhed
 • Personlig hygiejne
 • Andre aktuelle emner

Den sundhedspædagogiske undervisning har fokus på:

 • At give eleverne viden om kroppens udvikling
 • At give eleverne redskaber til at håndtere de fysiske og psykiske forandringer, der sker i puberteten
 • At være i dialog med eleverne
 • At udvikle og kvalificere dit barns sundhedsmæssige handlingskompetencer
 • At støtte dit barns vilje og evne til at træffe sunde valg

5. klasse – undersøgelse og samtale

Sundhedsplejersken inviterer eleverne i 5. klasse til individuel undersøgelse og samtale.

Sundhedsplejersken måler højde og vægt.

Samtaleemner kan for eksempel være:

 • Trivsel i skole, hjem og fritid
 • Kost
 • Søvn
 • Motion
 • Sundhed og helbred
 • Eller emner eleverne selv bringer på banen

Undersøgelsen og samtalen har fokus på:

 • Elevernes helbred, trivsel og sundhedsvaner
 • At øge elevernes bevidsthed om sundhed og trivsel
 • At give eleverne redskaber til at tage bevidste livsstilsvalg

6. klasse – synsprøve

I 6. klasse tilbyder sundhedsplejersken at foretage synsprøver på eleverne. 

Sundhedsplejersken har fokus på:

 • At afdække nedsat syn, idet elevens syn kan ændre sig i løbet af opvæksten

8. klasse – udskolingsundersøgelse

Sundhedsplejersken inviterer eleverne i 8. klasse til individuel undersøgelse og samtale.

Sundhedsplejersken tilbyder

 • At måle højde og vægt
 • At lave syns- og høreprøve
 • At lave farvesynstest

Den individuelle samtale kan for eksempel indeholde emner som:

 • Spise- og motionsvaner
 • Søvn
 • Skole og fritid
 • Relationer og netværk
 • Helbred i forhold til erhvervsvalg
 • Sundheds- og risikoadfærd i forhold til tobak, alkohol og andre rusmidler
 • Prævention og seksuel sundhed
 • Status på HPV-vaccination
 • Eller hvad den unge eventuelt selv bringer på banen

Undersøgelsen og samtalen har fokus på:

 • Elevernes helbred, trivsel, sundhedsvaner og erhvervsønsker
 • At øge elevernes bevidsthed om sundhed og trivsel
 • At give eleverne redskaber til at tage bevidste livsstilsvalg

Læs mere om:

9. klasse – Sundhedspædagogisk undervisning i seksuel sundhed

Sundhedsplejersken underviser i seksuel sundhed med udgangspunkt i Sex og samfunds materialer til uge 6.

Emnerne kan være:

 • Sunde seksualvaner
 • Forebyggelse af seksuel sygdomme
 • Forebyggelse af uønsket graviditet
 • Køn, kønsroller og seksualitet
 • Billeddeling på de sociale medier

I undervisningen er der fokus på:

 • At bevidstgøre den unge om egne holdninger, værdier og grænser
 • At aktivere og involvere de unge i undervisningen
 • At udvikle og kvalificere elevernes sundhedsmæssige handlingskompetencer
 • At støtte elevens vilje og evne til at træffe sunde valg

Læs mere om:

Kommunale specialskoler

Specialområdet omhandler:

 • Generelle indlæringsvanskeligheder (børn med indlæringsvanskeligheder)
 • AKT klasser (børn med problemer i forhold til adfærd, kontakt og trivsel)
 • ADHD-klasser (børn med forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet)
 • Kontaktklasser (børn med kontaktforstyrrelser)
 • Q klasser (børn med vidtgående fysiske og psykiske handicap) 

Sundhedsplejen tilrettelægger indsatsen målrettet den enkelte elev og klasse.

Efterskoler og ikke kommunale specialskoler

Efterskolerne får tilbud om sundhedspleje i løbet af skoleåret.

Specialskoler, der ikke er kommunale, kan kontakte sundhedsplejen med henblik på sundhedsplejeydelser.

Behovssamtale

Har jeres barn og familie særlige behov eller problemstillinger, har sundhedsplejersken mulighed for en behovssamtale. 

Sundhedsplejersken kan blandt andet tilbyde en samtale efter Mindmap metoden. Metoden er en meget struktureret samtale, der er god til at afdække dine problemstillinger, dine ressourcer og tydeliggøre hvilken hjælp, der er mest relevant for dig.

Gruppetilbud

Masken

Er en samtalegruppe for børn og unge, som har forældre med psykisk sygdom eller misbrug.

Børn udviser ofte signaler ved forældres alkohol eller psykiske problemer. Der er grund til at være bekymret, hvis et barn reagerer med et eller flere af nedenstående signaler:

• Ikke har lyst til at invitere kammerater med hjem
• Ikke taler med andre om følelser
• Isolerer sig
• Virker angst eller trist
• Påtager sig forældrerolle.  

Mange børn taler ikke med forældre om egne problemer. I Masken taler vi om de tanker, bekymringer og følelser, som børn og unge kan have.

I Masken mødes jævnaldrende børn og unge med en sundhedsplejerske og en familiekonsulent hver anden uge i 2 timer.

Henvisning til Masken kan ske via kontakt til Hegely, gennem sundhedsplejen eller via socialrådgiver i familieafdelingen eller i Ungecentret.

Der er forventet opstart af hold 2 gange om året henholdsvis til januar og august – hvis der er nok til at starte et hold.

Skilsmissegruppe


Er en samtalegruppe for børn, hvor forældre har været igennem en skilsmisse eller et samlivsbrud. Bruddet kan være sket for nylig, men det kan også være relevant at gå i gruppen, hvis det er sket for flere år siden, eller da barnet var lille.

Det er ofte svært, når forældrene flytter fra hinanden eller bliver skilt. Også selvom forældrene er gode til at samarbejde. Familien brydes op, alt forandres, og der er meget at spekulere på. Barnet kommer nemt til at stå i en loyalitetskonflikt mellem mor og far. Det er ofte svært at tale med sine forældre om de ting, barnet er ked af og går og tænker på.

Brønderslev Kommune tilbyder børn og unge et gruppesamtaleforløb på 10 gange. Gruppen er lukket med max 10 børn. Hver mødegang varer 1½ time og har en fast struktur. På sidste mødegang deltager forældrene.

I skilsmissegruppen mødes jævnaldrende børn og unge med en sundhedsplejerske, der er gruppeleder og en lærer eller pædagog, der er koordinator.

Indholdet i mødegangene er struktureret sådan, at der veksles mellem dialog, leg og gruppeaktiviteter.

Vi har fokus på:

 • Sætte ord på sine følelser, tab og ønsker
 • Sorg og glæde
 • Hvordan fejrer vi højtider og mærkedage
 • Trivsel i det daglige.

Der starter 2 hold årligt i de 4 skoledistrikter i Brønderslev kommune, hvis der er børn nok til et gruppeforløb. Der tilbydes hold indenfor indskolingen, mellemtrinet og overbygningen.
Skole, mødested og tidspunkt varierer i de 4 skoledistrikter alt efter børnenes skole.

Forældre tilmelder deres barn via klasselæreren.
Det er gratis at deltage i gruppeforløbet.

Overvægtsklinikken

Har I et barn i skolealderen som vejer for meget? Så kan vi hjælpe jer.
Det er vigtigt, at familien - og særligt I forældre - støtter op om barnets vægttab.

Vejledninger, anbefalinger og informationer

Informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen

Teenage guide

Teenageguide (Nyt vindue)

Din præventionsguide

Præventionsguide (Nyt vindue)

Smitsomme sygdomme hos børn og unge

Smitsomme sygdomme hos børn og unge (Nyt vindue)

Nyttige links

 Kristine Koch

Småbørnssundhedsplejerske
Kristine Koch
Telefon: 9945 5163 - 4173 6722
Område: Hjallerup

 Kristine Koch

Småbørnssundhedsplejerske
Kristine Koch
Telefon: 9945 5163 - 4173 6722
Område: Hjallerup

 Kristine Koch

Småbørnssundhedsplejerske
Kristine Koch
Telefon: 9945 5163 - 4173 6722
Område: Hjallerup

Kontakt

Administrativ sagsbehandler
Tlf.: 99455850
Afdelingsleder
Tlf.: 99454512

Sundhedsplejen
Tlf.: 9945 4981

Sekretær kan træffes i telefontiden 9-14

Sundhedsplejens logo

Opdateret 30. august 2022
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen