Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Brønderslev Kommunale Tandpleje står til rådighed med individuel vejledning og behandling for at sikre betingelserne for, at du har de bedste forudsætninger for sunde og stærke tænder
Tandplejen

Læs om tandpleje

Om Tandpleje

Den bedste måde at undgå at få huller i tænderne på er ved at børste tænderne grundigt hver dag. Derfor skal du sørge for, at dine eller dit barns tænder bliver børstet helt rene hver dag.

I Tandplejen hjælper vi gerne med individuel vejledning og behandling.

Tandplejen i Brønderslev Kommune: 

er gratis fra 0-18 år

 • er forebyggende
 • behandler alle sygdomme i tænder og tandkød
 • forestår omsorgs- og specialtandpleje
 • har åbent alle skoledage og vagt for nødbehandling på enkelte ikke-skoledage

Der er 2 kommunale tandklinikker i Brønderslev Kommune. Vi er 6 tandlæger, 1 specialtandlæge, 2 tandplejere og 17 klinikassistenter. Du finder os på:

Hedegårdsskolen
Nordens Allé 56
9700 Brønderslev

Telefon: 9945 4737 

Hjallerup Skole
Idrætsallé 6
9320 Hjallerup

Telefon: 9945 5980

Du kan frit vælge den klinik, der passer jer bedst. Hvis du ønsker at skifte klinik, skal du bare give besked til klinikken, som du har fået indkaldelsen fra.

Vi forventer at:

 • Forældre sørger for børnenes regelmæssige tandbørstning
 • Tandplejen får besked, hvis barnet ikke kan komme til aftalt tid
 • Børn, som får lavet tandregulering, bruger deres bøjle, som vi har beskrevet

Tandplejens tilbud

Hos tandplejen tilbyder vi:

 • Trygge rammer for dit eller dit barns tandlægebesøg
 • Moderne tandbehandling af dig eller dit barn
 • Høj faglig standard
 • At tilpasse vores behandling til det enkeltes behov
 • At være kvalitetsbevidste og yde den optimale behandling
 • At yde en effektiv indsats gennem god planlægning og effektiv kommunikation samt en optimal udnyttelse af ressourcerne

Vi tilstræber at give tider, der passer jer bedst. Vi planlægger vores arbejdstid effektivt, og bestræber os på, at der ikke er ventetider.

Akut opståede situationer, eksempelvis tandskader eller tandpine kan dog betyde ventetider. Vi oplyser,  hvis der er ventetid samt den forventede varighed.

Når der er ferie, annoncerer vi åbningstider for nødbehandling på denne hjemmeside og på skolernes hjemmesider, ligesom vi oplyser det på telefonsvareren.

Vi vil altid orienterer dig, hvis der er noget særligt at bemærke med hensyn til dine eller dit barns tænder. Du er også altid velkomne til at henvende dig til os, hvis der er noget, du vil tale med os om.

Børn og unge 0-18 år

Sådan gør vi

Alle børn og unge med bopæl i Brønderslev Kommune er automatisk tilmeldt Tandpleje.

I barnets første år orienterer Sundhedsplejersken om sundhed, kost og tandpleje. Forældrene har mulighed for at aftale tid med Tandplejen, hvis der er behov for det.

Alle børn indkaldes til undersøgelse i 3 års alderen, men du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål eller problemer.

Ved den første undersøgelse ser vi tænderne efter for huller og tandstillingsfejl, og forældre og børn får individuel vejledning. Herefter aftaler vi tidspunkt for næste undersøgelse.

Vi indkalder til undersøgelse efter behov – ca. 1 gang årligt. Til og med 8. klasse skal forældrene selv komme med børnene til undersøgelse.

16-18-årige unge kan også vælge at modtage gratis tandpleje hos privatpraktiserende tandlæger, efter de er færdigbehandlede hos os.

Tidlig indsats for at undgå huller

Vi undersøger dine tænder for at opdage starten på huller, så tidligt at du kan undgå at få huller, der skal laves med fyldninger (plomber).

Vi fortæller dig, hvordan du selv kan kontrollere dine bakteriebelægninger, så hullerne kan standses.

Med flourlak kan vi bremse eller standse begyndende huller.

Vi kan forsegle furerne i dine tænder, så de beskyttes ekstra mod huller.

Med enkle midler kan vi hjælpe dig, så mindre tandstillingsfejl ikke udvikler sig til store kostbare tandregulering.

Tandregulering

Tandstillingen vurderes ved hver undersøgelse. Senest i 6. klasse får alle elever systematisk vurderet deres behov for tandregulering, og undersøgelsens resultat meddeles skriftligt til forældrene.

Kommunen giver tilbud om gratis tandregulering, hvis tandstillingen kan medfører skader på tænderne eller deres funktion. Vibeke Würtz er vores tandreguleringsekspert.

I ferier oplyses vagt for nødbehandling på vores telefonsvarer, og der annonceres på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Alle børn indkaldes 1. gang til undersøgelse i 3 års alderen, men forældre er altid velkomne til at kontakte os ved spørgsmål eller problemer.

 1. undersøgelse

Ved 1. undersøgelse ses tænderne efter for huller og tandstillingsfejl, og forældre og børn får individuel vejledning. Herefter aftales tidspunkt for næste undersøgelse.

Ved første besøg hos os er det vigtigt, at dit barn føler sig så tryg som muligt. Du kan hjælpe dit barn meget ved at tale positivt om det at gå til tandlæge. Fortæl ikke dit barn om dårlige oplevelser, som du selv har haft hos tandlægen.

Lad være at love nogen belønning inden besøget hos tandlægen, men ros og beløn gerne dit barn efter besøget.

Lykkes det ikke at se tænderne første gang, prøver vi igen en anden gang.

Du er altid velkommen til at kontakte os ved eventuelle problemer eller mistanke om huller m.m.

0-3 år

Tandfrembrud:

Som regel er det fortænderne i undermunden, der bryder frem først. I 3-års alderen har barnet fået alle sine mælketænder, men tidspunktet og rækkefølgen for, hvornår tænderne bryder frem, kan variere meget – uden det betyder noget.

Sutteflasken – er et spiseredskab!

Bruges flasken udover måltiderne, som trøst om dagen eller i løbet af natten, skal mælk, saft, juice og lignende udgås. disse drikkevarer indeholder alle sukker, der er skadeligt for tænderne. Brug rent vand, hvis flasken bruges til andet end til måltiderne.

Sutning:

Sutten er en ret uskyldig fornøjelse for et lille barn. Når barnet når 3-års alderen, anbefaler vi, at du tænker på at afvænne dit barn fra sutten. Ved afvænning på dette tidspunkt, kan senere tandretning pga. sut som regel undgås.


Vær dog opmærksom på, at dit barn ikke begynder at sutte på finger i stedet for. Hvis dit barn er begyndt at sutte på finger, prøv da med sutten ca. 2 mdr. igen.

Tandbørstning:

Du starter tandbørstningen samtid med at den første tand bryder frem. Det er vigtig, at det bliver en rar oplevelse for dit barn – og dig selv. Læg barnet ned, og sid selv ved siden af, så kan du bedre se tænderne, når du børster.


Brug en tandbørste med lille hoved og tætte bløde børster. Brug almindelig tandpasta i mængde svarende til barnets lillefingernegl – så får du den rette mængde.

I starten kan barnet godt protestere mod tandbørstning, men accepterer dog hurtigt, at du skal have lov til at børste tænder og tandkød dagligt.

3-6-år

Dit barn har i 3 års alderen fået alle 20 mælketænder. Lidt før 6 års alderen begynder de første blivende tænder at bryde frem.

Mælketænderne holder pladsen til de nye tænder, og skal derfor passes lige så godt, som de nye blivende tænder. Specielt er det svært at holde kindtænderne rene, da der her er meget lidt plads til tandbørsten.

Ved tandbørstning er det en god idé at lægge barnet ned - eventuelt på sengen, sofaen eller gulvet med barnets hoved i dit skød.

Brug en lille blød tandbørste og fluortandpasta (tandpastamængden skal være som dit barns lillefingernegl).

Hvis tandlægen anbefaler brug af tandtråd, gøres det lettest, mens barnet ligger ned lige efter børstningen.

Efter tandbørstningen kan barnet spytte ud, men ikke skylle med vand – så virker tandpastaen længere og bedre.

I 5-6 års alderen kommer de nye 6 års tænder, og dit barn får rokketænder.

6 årstænderne – den første blivende kindtand – bryder frem bagved mælketænderne. Ofte bryder den frem, uden at barnet mærker noget til det. Kig derfor ekstra grundigt i barnets mund i denne alder.

I en lang periode er 6 årstanden delvist dækket af tandkød og er svær at børste ren. Derfor er der stor risiko for huller i den nye tand. Hos de fleste kan ekstra omhu med tandbørstningen holde 6 årstænderne sunde og hele – hele livet.

Barnet kan ikke selv børste tænderne rene endnu og skal have daglig hjælp af de voksne.

6-10 år

Børnene begynder i skole og bliver mere selvstændige. Del gerne den daglige tandbørstning med børnene, men børst stadig dit barns tænder grundigt rene mindst 1 gang i døgnet.

Når dit barn kommer i 4. klasse, modtager barnet et intensivt tandbørstningskursus – Superbørster – fra os.

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et samlet tilbud om regelmæssige undersøgelser samt forebyggelse og nødvendig behandling af tænder og proteser. Behandlingen tilpasser vi den enkelte brugers samlede situation.

Omsorgstandpleje i Brønderslev Kommune vil i de fleste tilfælde foregå på vores klinikker, der er let tilgængelige for kørestole, men kan også udføres i brugerens eget hjem, ved hjælp af transportabelt udstyr.

Det koster 47,00 kr.(2020 takster) om måneden at være med i omsorgstandplejen. Når du er tilmeldt, trækker vi beløbet i din pensionsudbetaling. Beløbet dækker:

 • Regelmæssige undersøgelser
 • Forebyggende behandling
 • Vejledning om at passe og pleje tænder og proteser
 • Al nødvendig tandbehandling
 • Reparation af proteser og evt. nye proteser
 • Du får ikke ekstra regninger

Visitationen til omsorgstandpleje foretages sammen med den almindelige Visitation. I tvivlstilfælde sammen med Tandplejen. Tandplejen kan visitere børn og unge direkte til omsorgstandpleje efter 18 år.

Du kan vælge at få udført omsorgstandpleje hos:

 • Brønderslev Kommunale Tandpleje
 • Klinisk tandteknikker, der er tilknyttet ordningen

Omsorgstandpleje udføres på tandplejens 2 tandklinikker

Tandklinikken
Hedegårdsskolen
Nordens Allé 56
9700 Brønderslev

Tandklinikken
Hjallerup skole
Idræts Allé 6
9320 Hjallerup

Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte:

Tandplejen
Hedegårdsskolen
Nordens Allé 56
9700 Brønderslev

Telefon: 9945 4737

Specialtandpleje

Tilbud om specialtandpleje gives til sindslidende og udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte en almindelig privat tandlæge og har behov for specialiseret tandbehandling.

Visitation foretages af Tandplejen efter henvisning fra fagpersoner, der har jævnligt kontakt med personen. Det vil sige, personale eller kontaktpersoner, der har kendskab til personens funktionsnedsættelse, kan rette henvendelse til Tandplejen. Tandplejen vil da vurdere, om personen har behov for specialtandpleje.

Det koster 167,00 kr. (2020 takster) om måneden at være med i specialtandplejen. Når du er tilmeldt, trækker vi beløbet automatisk i din månedlige ydelse, eller du kan få tilsendt en regning.

Beløbet dækker:

Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte:

Tandplejen
Hedegårdsskolen
Nordens Allé 56
9700 Brønderslev

Telefon: 9945 4737

 

 Nødbehandling

Tandklinikkerne på Hedegårdsskolen og på Hjallerup skole har lukket torsdag d.8.10.2020 fra kl. 10.30 og resten af dagen.
I tilfælde af uopsættelig nødbehandling må du kontakte en privat tandlæge.

Tandplejens lukkedage og nødbehandling

Når tandplejen har lukket eller holder ferie, skal du kontakte en privat tandlæge, hvis din bøjle går i stykker

eller generer dig. Den private tandlæge kan tage den del af, der generer, og du skal kontakte Tandplejen så snart, vi åbner igen.

Du skal også kontakte en privat tandlæge, hvis du får tandpine og Tandplejen holder lukket.

Tandpinevagten i Aalborg har åbent lørdag - søndag og helligdage samt d. 24.12. og 31.12. Du kan på disse dage kontakte Tandpinevagten mellem kl. 9.00 og kl. 10.00 for tidsbestilling på tlf. 70200255. Adressen på tandpinevagten er Filstedvej 10, 9000 Aalborg (Aalborg Kommunes Specialtandplejes lokaler)

Brugerundersøgelse af tandplejen

Rapporten er sat i søen med et ønske om at kvalitetsudvikle tandplejens sundhedsfremmende indsats og vores evne til at inddrage vores brugere (børn og forældre), så vores indsats giver mening og værdi for brugerne. Det er altså ikke i udgangspunktet en tilfredshedsundersøgelse. At den så viser stor tilfredshed er en ekstra bonus for os.

Oplysning fra Tandplejen pga. risikoen for coronasmitte

Tandplejen er delvis åben for normal drift. Henvendelse skal altid ske på telefon. 

Hedegårdsskolens tandklinik telefon 99454737: åbningstider mandag, tirsdag 8-17, onsdag, torsdag 8-15 og fredag 8-13. 

Tandklinikken Hjallerup skole telefon 99455980: åbningstider mandag 8-17, tirsdag 8-16, onsdag, torsdag 8-15 og fredag 8-13.

 

Intet foto
Intet foto

Kontakt

Overtandlæge
Tlf.: 99454735
Klinikassistent
Tlf.: 99454736

 

TANDPLEJEN
Hedegårdsskolen
Nordens Allé 56
9700  Brønderslev
Telefon: 9945 4737

Åbningstider:
Mandag og tirsdag
08:00-17:00
Onsdag og torsdag
08:00-15:00
Fredag
08:00-13:00


TANDKLINIKKEN
Hjallerup Skole
Idræts Allé 6
9320  Hjallerup
Telefon: 9945 5980

Åbningstider:
Mandag
08:00-17:00
Tirsdag
08.00-15.00
(tandreguleringsklinikken 08.00-17.00) 
Onsdag og torsdag
08:00-15:00        
Fredag
08:00-13:00

 

Hvad siger loven?

Du kan læse de gældende love og regler om tandpleje på Retsinformations hjemmeside.

Opdateret 29. september 2020
Ansvarlig redaktør: Lisbeth Poulsen