Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

I Danmark bliver du myndig, når du fylder 18 år. Du kan stemme til valg og må selv bestemme
Myndig - umyndig

At være myndig betyder, at du kan indgå bindende aftaler, disponere over din egen økonomi, og at du kan indgå forskellige former for retshandler, fx købe ejendom. Når du er myndig, får du stemmeret til valg i Danmark.

I Danmark er myndighedsalderen 18 år.

Er du under 18 år er du automatisk umyndig. Den, som har forældremyndigheden, er automatisk din værge. Indtil du fylder 18 år kan dine forældre i en række sager derfor bestemme over dine handlinger.

Personer, som er fyldt 18 år, kan også være umyndige på en række områder. Det sker, hvis du får frataget din retlige handleevne, som det hedder.

At miste sin (økonomiske) retlige handleevne betyder kort fortalt, at du bliver gjort umyndig. Du kan derfor ikke bestemme selv, hvad du vil bruge dine penge til, hvis der er risiko for, at du havner i økonomisk uføre. Ligesom det er for at forhindre, at du bliver udnyttet pga. dine penge. Når du bliver umyndig, mister du også din ret til at stemme ved valg til Folketinget. Værgen kan ikke overtage stemmeretten. Du kan fortsat stemme ved kommunalvalg, valg til regionsrådet og valg til Europaparlamentet.

Det er en betingelse, at hvis du får frataget din handleevne, skal du have en værge, som så bestemmer over din økonomi.

At være sat under værgemål betyder helt kort, at en anden person godkendes af de offentlige myndigheder til at varetage dine interesser.

Det er domstolene, der kan fratage en person den retlige handleevne.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om myndighedsalderen i grundloven.

Lovgivningen vedrørende værgemål findes i værgemålsloven.

Opdateret 21. marts 2019
Skrevet af Statsforvaltningen
Ansvarlig redaktør: Kirsten Boye Hansen