Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Er du over 18 år og har betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, samtidig med at du har behov for hjælp til at bo og klare dig selv, kan du søge om socialpædagogisk støtte.
Socialpædagogisk støtte

Hvad er socialpædagogisk støtte?

Socialpædagogisk støtte er et tilbud til dig, der på grund af funktionsnedsættelse, psykiatriske problemstillinger, sociale problemer eller rusmiddelproblematikker, har meget svært ved selv at overskue din dagligdag. Måske har du også svært ved at have kontakt med andre mennesker.

Socialpædagogisk støtte udføres af medarbejdere, der kan hjælpe dig med sundhedsmæssige, personlige, praktiske og sociale udfordringer.

Der er mulighed for at modtage socialpædagogisk støtte enkeltvis, i grupper eller online. Du kan få støtte til at blive bedre til at mestre dit liv og vedligeholde eller forbedre din livsudfoldelse.

Hvordan får du socialpædagogisk støtte?

Får du pension og skal have et socialpædagogisk støttetilbud, skal du have det bevilget fra Visitationen - se kontaktinformation i højre side.

Har du andet forsørgelsesgrundlag end pension (kontanthjælp o.lign.) skal du kontakte din sagsbehandler, eksempelvis i Jobcentret.

Hvad kan du få støtte til?

Alt efter hvilke mål du og dine kontaktpersoner aftaler, har du forskellige muligheder for støtte, eksempelvis støtte til:

  • Sundhed
  • Personlige forhold
  • Praktiske forhold
  • Socialt liv

Hvad forventes der af dig?

Der ydes støtte med udgangspunkt i princippet hjælp til selvhjælp - med fokus på dine ressourcer, udviklingsmuligheder og ønsker.

Indsatsen kan for eksempel være:

  • Støtte til selv at mestre praktiske opgaver i hjemmet
  • Støtte til medborgerskab og deltagelse i samfundslivet
  • Støtte til at opbygge eller genopbygge netværk
  • Vejledning og støtte til sundhed og egen omsorg

Hvornår kan du få socialpædagogisk støtte?

Socialpædagogisk støtte kan ydes alle årets dage mellem kl. 07.00-22.00 - dog primært hverdage mellem kl. 07.00-17.00.

Socialpædagogisk støtte til voksne med psykiatriske problemstillinger og voksne med funktionsnedsættelse

I Brønderslev Kommune er der følgende socialpædagogisk støttetilbud til voksne med psykiatriske problemstillinger og voksne med funktionsnedsættelse:

Socialpædagogisk støtte - Socialpsykiatrien

Socialpædagogisk støtte - Handicap

Mentorbostøttetilbud

I Brønderslev Kommune kan du også modtage tilbud om Mentorstøtte.

Du skal klage til kommunen, hvis du ikke mener, du får den fornødne hjælp. Kommunen skal altid sende en klagevejledning med, når du får besked om afgørelsen.

Kontakt

Visitationen
- Det Specialiserede Område

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 99454421

Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-9.00 og 10.00-14.00
Fredag:
8.00-9.00 og 10.00-13.30

Opdateret 25. oktober 2022
Skrevet af Social- og Ældreministeriet og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Kirsten Boye Hansen