Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Brugerbetaling for virksomhed og landbrug

Har du fået en regning vedrørende miljøtilsyn, revurdering eller miljøgodkendelse af din virksomhed eller dit landbrug? Find svar på dine spørgsmål i nedenstående artikler.
Mønter

Læs om brugerbetaling


Hvad koster det?

Brønderslev Kommune opkræver én gang årligt - som regel i november – brugerbetaling for tilsyn og miljøgodkendelser. Timetaksten ændres hvert år. I år 2020 er den 333,22 kr.

Du betaler for:

 • Forberedelse af dit tilsyn, selve tilsynet og efterfølgende sagsbehandling
 • Evt. opfølgende tilsyn på virksomheder og landbrug
 • Sagsbehandling i forbindelse med f.eks. gyllebeholderkontrol
 • Opstartsmøder til godkendelser
 • Sagsbehandling i forbindelse med udfærdigelse af miljøgodkendelser (landbrug) samt godkendelser på virksomhedsområdet
 • Sagsbehandling i forbindelse med tilladelse til udspredning af affald (slam) til gødningsformål

Hvad betyder tilsyn m.v. – aktiviteter på virksomheden?

Tilsyn m.v. og aktiviteter på virksomheden betyder, at en af kommunens medarbejdere fysisk har været tilstede på virksomheden eller landbruget og kontrolleret:

 •  f.eks. flydelaget på gyllebeholderen er intakt (logbog)
 • du opbevarer og afhænder farligt affald korrekt
 • olietanke
 • din dokumentation for dyreholdets størrelse (landbrug)
 • vilkårene i en evt. miljøgodkendelse


Hvad betyder tilsyn m.v. - aktiviteter uden for virksomheden?

Tilsyn m.v. og aktiviteter uden for virksomheden drejer sig om al sagsbehandling på kontoret:

 • f.eks. forberedelse af tilsynet - derunder læse sagsakterne
 • udsende tilsynsbreve med eventuelle indskærpelser, påbud mm.
 • registrere tilsynet i kommunens database

 

Undrer du dig over at skulle betale for f.eks. over 20 timer for tilsyn m.v. - aktiviteter uden for virksomheden?

Og har du ikke haft tilsyn på din ejendom? Så skal du givetvis betale for at få revurderet din miljøgodkendelse. Du har modtaget et opstartsbrev fra kommunen, der forklarer baggrunden for, at din miljøgodkendelse skal revurderes, og hvorfor den skal revideres nu. 
En forklaring på et mindre antal timer kan være, at kommunen så småt er gået i gang med at vurdere, om din miljøgodkendelse skal revurderes, men ikke har nået at orientere dig endnu om, at sagsbehandlingen er gået igang. 

 

Hvad betyder godkendelse - aktiviteter på virksomheden?

Godkendelse – aktiviteter på virksomheden betyder i praksis et ”opstartsmøde” på landbruget/virksomheden med deltagelse af en af kommunens medarbejdere, ejer af virksomheden eller landbruget og evt. en konsulent. På opstartsmødet bliver uklarheder/knaster i forhold til sagsbehandlingen diskuteret.

Hvad betyder godkendelse – aktiviteter uden for virksomheden?

Godkendelse – aktiviteter uden for virksomheden drejer sig om al sagsbehandling på kontoret i kommunen:  

 • F.eks. gennemgang af tjekliste til ansøgningsmaterialet. Lave dagsorden og referat til evt. møder med dig
 • Kommunen skal vurdere projektet i forhold til virksomhedsmæssige, landskabsmæssige og naturmæssige forhold. Evt. skal kommunen foretage en besigtigelse på nærliggende naturområder (hvis du har landbrug)
 • Kommunen skal sende godkendelsen i nabohøring, registrere og kommentere på evt. indkomne kommentarer i nabohøringsfasen samt offentliggøre godkendelsen på kommunens hjemmeside og DMA-portalen (nyt vindue)

Hvorfor skal jeg betale igen? Jeg betalte sidste år.

Brønderslev Kommune udskriver regningerne i november hvert år (som hovedregel). Hvis én af kommunens miljømedarbejdere f.eks. har lavet tilsyn i oktober 2020 og har fået registeret tilsynet i 2020 i miljødatabasen, vil der kun komme en regning for tilsynet i november 2020. Bliver sagsbehandlingen først foretaget efter regningerne er sendt ud i november 2020, vil betalingen for sagsbehandlingen blive opkrævet i november 2021.

Hvorfor skal jeg betale for en godkendelse, jeg ikke har fået?

Det er et omfattende arbejde at lave godkendelser af virksomheder og landbrug, og sagsbehandlingen kan strække sig over flere måneder. Da regningerne bliver udskrevet i november (som hovedregel), får du en foreløbig regning på det antal timer, der er blevet brugt.

Hvorfor er jeg ikke blevet orienteret om, at sagsbehandlingen er gået i gang på min godkendelsessag?

Alle modtager et kvitteringsbrev, når en ansøgning bliver sendt til Brønderslev Kommune. Har du haft en konsulent til at hjælpe dig med ansøgningsmaterialet, er den fortløbende kontakt som regel mellem Brønderslev Kommune og konsulenten.

Ønsker du løbende at være orienteret om de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med sagsbehandlingen, så kontakt kommunen og bed om at få tilsendt korrespondancen mellem kommunen og konsulenten.

Hvorfor skal jeg betale så meget for et tilsyn?

Tilsynene er lovpligtige, og betalingssatsen fastsætter staten. Tilsynets længde samt tiden brugt på sagsbehandling har ofte en sammenhæng med, hvor mange kontrolpunkter, der ikke er overholdt. Skal Brønderslev Kommune gentagne gange ud på opfølgning, stiger regningen også.

Hvorfor skal jeg betale så meget for min godkendelsessag?

På landbrugsområdet faktureres du for 80 % af det samlede beløb og på virksomhedsområdet 100 %. Brugerbetalingen er lovpligtig. I en godkendelsessag er der nogle faste punkter, som kommunen skal efterkontrollere og vurdere. F.eks. kan sagsbehandlingstiden blive længere: 

 • Hvis du ikke er helt afklaret med dit projekt eller får nye ideer undervejs
 • Hvis ansøgningsmaterialet ikke er korrekt udfyldt
 • Hvis der kommer nye retningslinjer fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Der kommer mange klager i forbindelse med dit projekt
 • Dit projekt ikke ligger i tilknytning til eksisterende byggeri
 • Der ligger naturområder tæt på din ejendom   

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler regningen?

Hvis du ikke betaler, vil der blive sendt rykker for den manglende betaling. Der påløber rykkergebyr. Ved fortsat restance bliver sagen overdraget til inkasso hos SKAT. Restancer vil eksempelvis blive fratrukket i evt. momsrefusion.

Hvorfor skal jeg både betale for byggesagsbehandling og for en godkendelse?

I Brønderslev Kommune er det ikke den samme person, som foretager byggesagsbehandling og godkendelse af virksomheder og landbrug mm. Du skal betale gebyrer på begge områder - gebyrer som af praktiske årsager ikke bliver opkrævet samtidigt.

Kontakt

Sagsbehandler - Virksomheder
Tlf.: 99455420
Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99455843

Læs mere

om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside
Opdateret 20. september 2022
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen