Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Vand er livsnødvendigt og en begrænset ressource. Derfor er det vigtigt, at du sparer på vandet i dagligdagen.
Vand

Lokale vandværker

I Brønderslev Kommune er der i alt 20 almene vandværker og 3 distributionsselskaber. Et alment vandværk forsyner mindst 10 husstande, mens et distributionsselskab er et vandselskab der ejer ledningsnettet og køber behandlet vand af et vandværk.

Oplever du problemer med din vandforsyning er det dit lokale vandværk du skal kontakte. Nedenfor ses adressen samt kontaktoplysningerne for de almene vandværker og distributionsselskaberne i Brønderslev kommune.


Agersted Fælled Vandværk
Skovledetvej 1
9330 Dronninglund
Kontaktperson: Jens Jakob Jakobsen
Tlf: 98 85 41 35

Agersted Vandværk
Skovledetvej 8
9330 Dronninglund
Kontaktperson: Tonny Thomsen
Tlf: 98 85 41 19

Asaa Vandværk
Møllegårdsvej 6
9340 Asaa
Kontaktperson: Kurt Jørgensen
Tlf: 98 85 00 48

Brønderslev Forsyning A/S
Virksomhedsvej 20
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Per Grønvald
Tlf: 96 45 29 12

Brønderslev Forsyning A/S driver tre vandværker – Brønderslev Nordre Vandværk, Brønderslev Søndre Vandværk og Brønderslev Vestre Vandværk

Dronninglund Vandværk
Slotsgade 17
9330 Dronninglund
Kontaktperson: Ny kontaktperson fra 1/8-2018
Tlf: 98 84 35 96

Flauenskjold Vandværk
Bittebyvej 2
9330 Dronninglund
Kontaktperson: Jens Jørgen Lex
Tlf: 21 23 42 56

Hallund Vandværk
Sølvgade 44 A
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Jan Molin
Tlf: 98 83 53 88

Hellum Vandværk
Margrethevej 5
9740 Jerslev J
Kontaktperson: Karl Emil Nielsen
Tlf: 98 83 40 25

Hjallerup Vandforsyning
Søndergade 68
9320 Hjallerup
Kontaktperson: Henrik Nielsen
Tlf: 98 28 22 90

Jerslev Vandværk
Nøragervej 2
9740 Jerslev J
Kontaktperson: Bent Nielsen
Tlf: 91 56 97 40

Klokkerholm Vandværk
Vandværksvej 3
9320 Hjallerup
Kontaktperson: Maren Hostrup
Tlf: 40 94 50 46

Klæstrup Vandværk
Gl. Klæstrupvej 5
9740 Jerslev J
Kontaktperson: Torben Thodberg
Tlf: 98 83 17 85

Manna Vandværk
Bredningen 43
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Villy Jensen
Tlf: 98 88 74 96

Melholt vandværk
Hjelmkærvej 21
9340 Asaa
Kontaktperson: Peter Rosenbech
Tlf: 98 84 34 72

Stenum Vandværk
Havesangervej 5
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Jens Peter Nielsen
Tlf: 98 83 82 87

Stenum Vrenstred Vandværk
Løkkenvej 467 A
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Michael Krogh Jensen
Tlf: 29 89 29 93

Thise Kirkebakkes Vandværk
Kirkebakken 71
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Jens Pedersen
Tlf: 98 88 72 10 / mobil nr. 21 75 18 75

Thise Vandværk
Jens Thisevej 77 A
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Ole Kaj Matzen
Tlf: 98 88 71 76

Ørsø Vandforsyningsselskab
Ørsøvej 69
9330 Dronninglund
Kontaktperson: Rigmor Christensen
Tlf: 98 84 33 38

Øster Brønderslev Vandværk
Poldervej 22
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Alfred Møller
Tlf: 98 81 14 00

 

Vandforsyningsplan

Brønderslev Kommunes Byråd har på møde den 25. april 2012 godkendt Vandforsyningsplan for Brønderslev Kommune 2012 - 2017. 

Vandforsyningsplanen udgør grundlaget for Brønderslev Kommunes planlægning af vandforsyningen i kommunen for perioden 2012-2017. 

Vandforsyningsplanen omfatter primært den forsyningstekniske del af vandforsyningsområdet og bruges bl.a. til fordeling af forsyningsområder mellem vandforsyningerne i kommunen, samt sikre at vandforsyningerne efterfølgende kan levere godt og tilstrækkeligt drikkevand til forbrugerne i planperioden. 

Vandforsyningsplanen indeholder bl.a. en status over den nuværende vandforsyning, målsætninger og retningslinjer for den fremtidige vandforsyning, en prognose for vandbehovet, en teknisk beskrivelse af de enkelte vandværker, samt en plan for, hvilke handlinger, der skal udføres for at opnå målsætningerne i planperioden.

Hvem har ansvar for vandkvaliteten?

Vandværkerne har ansvaret for, at drikkevandets kvalitet er i orden. Kvalitetskravene betyder, at der er fastsat grænseværdier for en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, pesticider og for bakterier.

Grænseværdien for Coliforme bakterier og E. Coli  er mindre end 1, så de må med andre ord slet ikke findes i drikkevandet.

Det er kommunens opgave at føre tilsyn med vandværkerne, herunder at vandet bliver analyseret og renset via det lokale vandværk. Vandværkets størrelse afgør, hvor ofte kvaliteten af vandet bliver målt. 

Alle analyser bliver indberettet og offentliggjort senest seks uger efter.

Du kan se de seneste registreringer af drikkevandskvaliteten fra dit vandværk ved at bruge selvbetjeningen "Tjek din vandkvalitet".

Hvis dit vand er forurenet, kan det skyldes en lokal forurening i ejendommens vandrør. Du kan få mere at vide om, hvordan du kan få kontrolleret dit eget drikkevand hos kommunen. Du skal selv betale for vandanalysen. 

Undgå pesticider i grundvandet

Der er i vedtaget indsatsplaner i Brønderslev Kommune, hvori der bl.a. er forbud mod brug af pesticider i nærområdet omkring drikkevandsboringer til almene vandværker/forsyninger.

Mød Fumle og se, hvad du kan gøre for at være med til at beskytte vores drikkevand.
Fumle og det ædle grundvand (nyt vindue)

Når Fumle bl.a. gør sin have klar sker det med hakkejern og ikke ved at bruge en sprøjte med pesticider eller ukrudtsmidler. Fumle har lært hvorfor det er smartere at bruge hakkejern til at fjerne ukrudt i haven.

Brønderslev Kommune har ikke været en del af udarbejdelsen af filmen. Hvem der har lavet filmen vises til sidst.

Private boringer

Nogle ejendomme har egen vandboring eller brønd. Hvert femte år bliver vandet fra private brønde og boringer kontrolleret af et godkendt laboratorium. Som ejer skal du selv bestille og betale for analysen.

Nogle små, private vandboringer og brønde kan ikke overholde kravene for rent drikkevand. I disse tilfælde kan kommunen forlange, at boringerne bliver lukket eller ændret, så vandet opfylder kvalitetskravene.

Det er kommunen, der fører tilsyn med, at anlæggene opfylder vandkvalitetskravene.

Vandforbrug

Der er begrænsede mængder af rent drikkevand. Derfor forsøger det offentlige at begrænse vandforbruget ved hjælp af vandafgifter og oplysningskampagner.

I alle private huse samt lejeboliger, hvor det er teknisk muligt, skal der fra 1. januar 1999 være installeret separate vandmålere. Dermed afregner du vandforbruget direkte med vandværket. Vandmåleren skal medvirke til, at hver enkel husstand bliver opmærksom på eget forbrug og dermed bliver motiveret til at spare på vandet.

I mange kommuner er det muligt at indberette måleraflæsning online.

Brønderslev Kommunes Grundvandsråd

Ifølge forretningsordenen for Brønderslev Kommunes Grundvandsråd skal referater fra møderne i grundvandsrådet lægges på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Møde den 24. maj 2018

 

Grundvandsrådet er i Brønderslev Kommune er nedsat som koordinationsforum på vandforsyningsområdet.

Forretningsordenen for Brønderslev Kommunes Grundvandsråd (nyt vindue)

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over drikkevandets kvalitet, skal du først kontakte vandværket. Hvis det ikke hjælper, eller du har mistanke om noget virkelig alvorligt, skal du gå til kommunen.

Vandværkerne har ansvaret for, at drikkevandets kvalitet er i orden. Kvalitetskravene betyder, at der er fastsat grænseværdier for en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, pesticider og for bakterier. 

Kommunerne er myndighed på vandforsyningsområdet. De skal godkende vandforsyningens kontrolprogram, føre tilsyn med om vandforsyningen lever op til kravene til drikkevandets kvalitet og tilse vandforsyningens tekniske anlæg. Vandværkets størrelse afgør, hvor ofte kvaliteten af vandet bliver målt. Du kan se de seneste registreringer af drikkevandskvaliteten fra dit vandværk ved at bruge selvbetjeningen 'Tjek din vandkvalitet'. 

Hvis dit vand er forurenet, kan det skyldes en lokal forurening i ejendommens vandrør. Du kan få mere at vide om, hvordan du kan få kontrolleret dit eget drikkevand hos kommunen. Du skal selv betale for vandanalysen. På borger.dk kan du læse, hvad du skal gøre i tilfælde af en akut forurening.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du på følgende link læse mere om regler for kontrol af drikkevandet: 

Nogle ejendomme har egen vandboring eller brønd. Hvis vandet kun bliver leveret til én husstand, som hverken rummer offentlig eller kommerciel aktivitet, har man ikke pligt til at kontrollere vandet. Ejere af sådanne vandforsyninger har derfor selv ansvar for at sikre, at deres drikkevand er rent. Hvert femte år skal kommunen give ejerne besked om, at de med fordel kan foretage kontrol af drikkevandet. Som ejer skal du selv bestille og betale for analysen. 

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du på følgende link læse mere om regler for forsyningsanlæg, der forsyner én husstand: 

Vandforbruget afregnes efter det målte vandforbrug. Det er et krav, at alle ejendomme har vandmålere installeret. En ejendom kan bestå af flere husstande. 

I nybyggeri og ved nyinstallering af vandinstallationer i eksisterende byggeri skal der installeres separate vandmålere i hver husstand. Vandmåleren skal medvirke til, at hver enkel husstand bliver opmærksom på eget forbrug og dermed bliver motiveret til at spare på vandet. 

Kontakt

Sagsbehandler - Grundvand
Tlf.: 99455521
Sagsbehandler – Grundvand
Tlf.: 99455518
Sagsbehandler - Grundvand
Tlf.: 99454646

Planer, rapporter og vejledninger

Vandforsyningsplanen 2012-2017 (nyt vindue)
BNBO afrapportering (nyt vindue) 
BNBO Region Nord (nyt vindue)
     - Bilag 1 (nyt vindue)
     - Bilag 2 (nyt vindue) 
Beredskabsplan (nyt vindue)
     - skabeloner (nyt vindue)
Vejledning til ejere af enkeltanlæg (nyt vindue)

--------------------------------------

INDSATSPLANER TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE
vedtaget d. 30. januar 2019

Agersted Fælled og Agersted Vandværker (nyt vindue) 
Stenum-Vrensted og Stenum Vandværker (nyt vindue) 
Manna, Thise Kirkebakkes og Thise Vandværker (nyt vindue) 
Hjallerup Vandforsyning (nyt vindue) 
Flauenskjold Vandværk (nyt vindue) 
Østvendsyssel Råvandsforsyning (nyt vindue) 
Øster Brønderslev Vandværk (nyt vindue) 

vedtaget d. 18. december 2019

Brønderslev Nordre Vandværk (nyt vindue) 
Brønderslev Vestre Vandværk (nyt vindue) 
Hallund Vandværk (nyt vindue) 
Hellum Vandværk (nyt vindue) 
Jerslev Vandværk (nyt vindue) 
Klokkerholm Vandværk (nyt vindue) 
Klæstrup Vandværk (nyt vindue) 

Opdateret 5. september 2020
Skrevet af borger.dk
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Peter Spøer