Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du læse mere om hvad det betyder for Brønderslev Kommune at være klimakommune og om vores klimatilpasningsplan
Læs om klima og CO2

Klimakommune

Brønderslev Kommune er Klimakommune
Danmarks kommuner kan gøre meget for at nedsætte landets samlede CO2-udledning. De kan fx spare på energi, renovere bygninger, indføre el-biler og købe energirigtigt ind.

73 af Danmarks 98 kommuner har underskrevet en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Desuden kan Region Nordjylland bryste sig af at være den eneste klimaregion blandt landets 5 regioner.

Hvad er en klimakommune?
En klimakommune er en kommune, der har skrevet under på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om årligt at reducere kommunens Co2-udledning med min. 2% og frem til et aftalt årstal (dog minimum 5 år) og gælder for kommunen som virksomhed. Aftalen hjælper kommunen til at iværksætte konkrete initiativer til fordel for klimaet på lokalt plan.
Der er ingen grænser for, hvilke initiativer kommunen kan igangsætte for at nå sit mål. Det kan være alt lige fra energibesparelser i kommunens egne bygninger til større vedvarende energiprojekter. Som klimakommune starter man som udgangspunkt med at reducere Co2-udslippet fra egne aktiviteter: Kommunens egne bygninger, drift og indkøb osv. Senere kan man udvide arbejdet med Co2-reduceringen til hele kommunen. Kommunen skal hvert år lave en opgørelse over den nuværende Co2-udledning, og den årlige opgørelse danner grundlag for at følge reduktionerne år for år.

Brønderslev Kommunes fremtidsplaner:
Brønderslev Kommune arbejder videre med at tager næste skridt med energirenovering ved at gennemføre et større ESCO-projekt, som vil berøre en større del af Kommunes bygningsmasse. ESCO-projektet tager udgangspunkt i energirenovering på kommunale bygninger, hvor der kikkes på klimaskærmen på de enkle bygninger. Der vil i ESCO-projektet blive installeret VE-løsninger som solenergi. ESCO-projektet omfatter aktiviteter til et forventet beløb på ca. 80 mill. kr. og omfatter ca. 90.000m2 med en tilbagebetalingstid på 20 år

Sideløbende med ESCO-aktiviteterne og øvrige energibesparende foranstaltninger, er kommunen i gang med at udarbejde en handlingsplan på klima- og energiområdet, som sikrer, at kommunen på sigt kan opfylde de nationale målsætninger. Du kan læse mere kommunens klima- og energiarbejde under klima og energiplanlægning.

Klimarapporter
Brønderslev Kommune har siden 2009 udarbejdet klimarapporter, som opgør den aktuelle årlige Co2-udledning. I klimarapporten fra 2011 er Co2-reduktionen opgjort til 6,5% Du kan se rapporterne fra 2009, 2010 og 2011 her.

  Klimatilpasningsplan

  Brønderslev Byråd vedtog i 2013 kommunens første klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen blev udarbejdet som et tillæg til kommuneplan 2013-2021. Klimatilpasningsplane er siden hen blevet revideret og indarbejdet som en del af Kommuneplan 2021.

  Klimatilpasning handler om at beskytte mod konsekvenser af klimaforandringerne. Klimatilpasningsplanen fokuseres på oversvømmelser øget regn, havet, vandløb og grundvandsstigninger.

  Der er lavet kortlægning af de fremskrevne oversvømmelser og risikovurderinger af omfanget af deres påvirkninger. På den baggrund er der lavet retningslinjer for forebyggende foranstaltninger, særligt med henblik på at tilpasse fremtidige byggerier, anlæg og konstruktioner.

  Læs om klimatilpasning i Kommuneplan 2021
  Se meget mere om klimatilpasning på www.klimatilpasning.dk 

  Energi Styrelsen

  Spar energi

  Alt om energiforbrug og energiløsninger i hjemmet
  Opdateret 8. november 2021
  Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe