Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Brønderslev Kommune har siden sommeren 2012 udført en registrering af beskyttet natur (de såkaldte §3-områder) i Brønderslev Kommune. I den forbindelse er der blevet ændret på afgrænsningen af nogle af de beskyttede naturområder.
Spætte i træ

Læs om registering af beskyttet natur

Registrering af beskyttet natur i Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune har ca. 4.500 §3-områder fordelt på ferske enge, moser, heder, overdrev og strandenge. Som en del af Kommunernes Landsforenings aftale med Miljøministeriet har Brønderslev Kommune overtaget overvågningen af beskyttet natur efter amtet. Brønderslev Kommune har i sommeren 2012 udført en registrering af beskyttet natur (de såkaldte §3-områder) i og omkring habitatområderne H12 Store Vildmose og H14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. I 2013 blev der foretaget registreringer ved Dronninglund Storskov, Brønderslev By og i Store Vildmose. I den forbindelse er der blevet ændret på afgrænsningen af nogle af de beskyttede naturområder. 

Du kan gå ind på Kommunes kortside og se, hvor Brønderslev kommune har været i 2012 og i 2013, samt hvor Brønderslev Kommune har planlagt at foretage besigtigelser i 2015. Brønderslev Kommune fortsætter registreringen af beskyttet natur i 2015 og frem. I år bliver det med fokus på bynære beskyttede områder ved Dronninglund. Så hvis du møder en person i gummistøvler på din grund, med næsen i jorden, kan det være en af kommunens medarbejdere, der er ude og botanisere.

Registrering af beskyttede arealer i forbindelse med vandløbsprojekter

Brønderslev Kommune har i 2013 og 2014 måned foretaget en registrering af beskyttet natur langs flere af vandløbene i kommunen. Dette foretages som et led i flere planlagte vandløbsprojekter i kommunen.

Hvilke områder, der er tale om, kan I se på kortet.

Hvor kan du se om, der er beskyttet natur på din grund?

Du kan gå ind og se afgrænsningen af beskyttet natur (nyt vindue) på Danmarks Miljøportal. Du kan desuden downloade Naturstyrelsens hæfte om beskyttet natur (nyt vindue). De indsamlede naturdata for de enkelte naturområder kan også findes på Danmarks Miljøportal, efterhånden som de bliver indrapporteret af Brønderslev Kommune.

Du kan også gå ind på Brønderslev Kommunes kortside og undersøge afgrænsningen af beskyttede naturtyper, fortidsminder  (nyt vindue) med mere.

Feltregistreringen af beskyttede naturtyper forventes at lette sagsbehandlingen i kommunen fremover, og de indsamlede data bliver lagt på Danmarks Miljøportal (nyt vindue). 

Læs mere om beskyttede naturtyper (nyt vindue) i Brønderslev Kommune.

Er der spørgsmål til registreringen, så kontakt naturgruppen.  

Kontakt

Natursagsbehandler
Tlf.: 99455145
Natursagsbehandler
Tlf.: 99455109

Ny basisregistrering af beskyttet natur.

Naturstyrelsen har i 2013 foretaget en ny basisregistrering af beskyttet natur i Brønderslev Kommune. Denne registrering er herefter blevet overgivet til kommunen, som er myndighed på området. Du kan læse om Naturstyrelsens serviceeftersyn af beskyttet natur på naturstyrelsens hjemmeside.

Opdateret 24. april 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe