Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Røg forurener luften med skadelige partikler. Hvis du fyrer rigtigt, kan du mindske forureningen.
Bål

Læs om afbrænding og fyring

Vil du brænde haveaffald af i Brønderslev Kommune?

Hvis du bor i byzonen eller i et sommerhusområde, må du ikke brænde dit haveaffald af. Du skal i stedet kompostere det eller aflevere det til kommunen.

I Brønderslev Kommunes landzoner er det tilladt at brænde haveaffald af fra 1. december til 1. marts. Du skal dog altid være opmærksom på vindretningen, for bålet må ikke genere dine naboer.

Du kan se, hvor der er byzone og landzone via Kommunen i kort. Når kortet åbnes, klik på Lokalplaner, sæt et flueben i Zonekort og søg din adresse via kikkerten i øverste værktøjslinje. 

På særligt indrettede pladser er det tilladt at lave bål af rent og tørt træ. Sankt Hans aften, den 23. juni, må bålet også indeholde haveaffald.

På Naturstyrelsens hjemmeside finder du gode råd om, hvordan du tænder et godt bål, hvor det er tilladt, og hvordan du gør det sikkert.

Lav et bål (nyt vindue)

Miljørigtig fyring

Private brændeovne forurener luften med skadelige partikler, der kan forårsage luftvejssygdomme og kræft. Hvor meget den enkelte brændeovn forurener kommer an på både brænde, fyringsmetoder og ovn. Du er som brændeovnsejer ansvarlig for at fyre så miljørigtigt som muligt. Luftforurening skyldes ofte ufuldstændig forbrænding og viser sig ved, at røgen bliver mørk og lugter grimt. Det sker, hvis du brænder affald, vådt træ eller ved for lav varme.

Ved at følge nogle få gode råd, kan du fyre mere miljørigtigt:

  • Brug rent og tørt træ
  • Sørg for rigeligt luft
  • Fyr lidt ad gangen

Er du i tvivl, om du fyrer rigtigt, kan du spørge din skorstensfejer om råd.

Læs mere på borger.dk (nyt vindue) om brændeovne og miljøvenlig opvarmning. Hvis du er generet af andres røg, kan du gå direkte til Miljøstyrelsens hjemmeside.

Problemer med brænderøg (nyt vindue)

Tips om fyring i brændeovn (nyt vindue)

Miljøvenlig opvarmning

Affaldstræ

Det er ikke tilladt at anvende al affaldstræ som brænde i brændeovne. Du må f.eks. ikke bruge imprægneret eller industrielt behandlet træ, da det udvikler giftige dampe. Det skal i stedet afleveres på den kommunale genbrugsplads

 

Kontakt

Sagsbehandler - Virksomheder
Tlf.: 99455420

Lovgivning

Miljøbeskyttelsesloven er rammelov på hele miljøområdet. Du kan se 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for håndtering af affald reguleres gennem 'Affaldsbekendtgørelsen'.

Forsigtighedsbestemmelserne for brug af åben ild, lys mv. er fastsat af Forsvarsministeriet i 'Afbrændingsbekendtgørelsen'.

Du kan læse om reglerne for luftforurening fra brændeovne i 'Brændeovnsbekendtgørelsen' og reglerne for udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne m.v. ved ejerskifte i 'Bekendtgørelse om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW ved ejerskifte af fast ejendom'.

Opdateret 10. februar 2022
Skrevet af borger.dk i samarbejde med Miljøstyrelsen m.fl.
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen