Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Relevante vilkår for sløjfning eller etablering af olietanke for borgere og erhverv. Vilkårene skal beskytte jord, grundvand og recipienter mod forurening

Læs om olietanke

Privat olietank

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Derfor er det vigtigt, at din villatank og forbindelsen hertil er tæt. Alle private olietanke skal være godkendte. Hvis du er i tvivl om din olietank og tilhørende rørledning er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.

Yderligere information kan findes under fanen sløjfningsterminer for små olietanke under 6000 l.

Fabrikationsåret står på mærkeskiltetpåfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tank attesten. Hvis du ikke kan se det og har mistet attesten, kan du kontakte kommunen, som kan have en kopi. Ellers check evt. din ejendoms BBRhjemmesiden Den Offentlige Informationsserver.

For at finde aldersgrænsen for din olietank skal du minimum kende flg.:

  • Tankens godkendelsesnummer
  • Produktionsåret for tanken
  • Hvilken materialer tanken er lavet af
  • Hvilken rustbeskyttelse tanken har

Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke på Miljøstyrelsens hjemmeside eller via kontakt til kommunen.

Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Flyer om sløjfning af olietanke

Ved spild fra utæt olietank

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Du er som ejer selv ansvarlig for oprensning af forureningen. Kommunen kan altså kræve, at du betaler for, at jorden bliver undersøgt og renset op.

Det er lovpligtigt for alle tank ejere at have en ansvarsforsikring. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller olieleverandører, der får olie fra et af disse.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Oliebranchens Fællesrepræsentation kan du få mere at vide om forsikring mod olieudslip.

Oliebranchens Fællesrepræsentation  (nyt vindue)

Etablering af nye olietanke

Du behøver ikke en tilladelse fra kommunen eller anden myndighed for at etablere en ny olietank. Men du skal fortælle kommunen, hvor på grunden, tanken skal være, og hvornår du etablerer den. Du skal give kommunen besked senest 14 dage før, du begynder at etablere den nye olietank. Kommunen kan forbyde tanken, hvis der er risiko for forurening af grundvand, jord, undergrund eller anlæg, hvorfra der udvindes drikkevand.

Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tank attest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. Du kan få mere at vide om reglerne for ny olietank i kommunen.

Flyer om sløjfning af olietanke 

Sløjfningsterminer for små tanke under 6000 l.

Der er fastsat nedenstående sløjfningsterminer (=levetider) for de forskellige typer af
olietanke:

Placering Tanktype Indvendig korrosions-beskyttelse

Sløjfningstermin

(antal år efter fabrikationsår)

Overjordisk Ståltank  Nej  30 år
 Ja  40 år
Plasttank

 Nej
(enkeltvægget)

 25 år
 Nej (dobbeltvægget)  40 år
Nedgravet
Ståltank
(glasfiber-
belagt)
 Nej  40 år
 Ja  50 år
Plasttank  Nej  45 år*

*) Tanke, hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastsættes, skal slettes senest d. 31. marts 2015.

Hvordan finder jeg ud af, hvor gammel min olietank er?

Fabrikationsåret kan findes via den tank attest, der ofte fulgte med tanken, da den blev indkøbt. Evt. kan der tages kontakt til kommunen, og måske foreligger der her dokumentation for alder af tank via tank attest.

Alderen kan fastslås, hvis der findes et mærkeskilt på olietanken. På mærkeskiltet fremgår tankens fabrikationsår.

Tankens godkendelsesnummer består af 5 og 6 tal, der fortæller om fabrikanten, udvendig overflade, konstruktion og indvendig overflade. 

Typegodkendelseskoder 1970 – 1999 og Typegodkendelseskoder efter 2000

 

Risiko for revner i olietanke

Det har desværre vist sig, at der er risiko for revner i overjordiske olietanke af plast fra perioden 2002-2004. Det drejer sig om tanke af mærket Kingspan Titan R1225. De pågældende tanke er på 1225 l.

Ejere af sådanne tanke opfordres til at udskifte deres tank hurtigst muligt, for at undgå risiko for at tanken bliver utæt og giver en forurening.

Du er meget velkommen til at kontakte kommunen herom.

Kontakt

Sagsbehandler - Virksomheder
Tlf.: 99455857
Sagsbehandler - Virksomheder
Tlf.: 99455420

OBS!

Olietanke uden typegodkendelses nr. eller hvor produktionsalderen er ukendt skal straks sløjfes.
Opdateret 10. august 2021
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen