Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Skal du foretage mindre ændringer på dit husdyrbrug? Eller ønsker du at etablere en gyllebeholder på et plantebrug eller et mindre husdyrbrug? Læs om anmeldeordningen.
Grise i stald

Læs om anmeldeordning for husdyrbrug

Anmeldelse af husdyranlæg og husdyr

Hvis du har et husdyranlæg med tilhørende dyrehold, der er lovligt etableret før den 1. august 2017, skal du anmelde det til kommunen første gang, du ønsker en udvidelse eller ændring af dyreholdet. Du skal sende anmeldelsen til kommunen, der har en frist på 2 uger til eventuelt at gøre indsigelse i tilfælde af, at en forhåndsanmeldelse ikke er tilstrækkelig. Derfor må du ikke udføre det anmeldte, før fristen er udløbet. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside og under mindre dyrehold

Anmeldeordning (nyt vindue)

Ansøgning om etablering af gyllebeholder

Har du et plantebrug eller et produktionsareal på mindre end 100 m2, og ønsker du at ansøge om etablering af en ny gyllebeholder? Så skal du anvende ovenstående anmeldeskema (selvbetjeningslink).  

Anmeldeskemaer for maskinhaller, kornsiloer, ensilagepladser mm.

Du skal ansøge via husdyrgodkendelse.dk (selvbetjeningslink), hvis du ønsker at:

  • etablere en halmlade, en maskinhal, malkerum, kornlager mm.
  • etablere et ensilageopbevaringsanlæg
  • etablere et gødningsopbevaringsanlæg
  • etablere et produktionsareal til vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning
  • opstalde et dyrehold at hobbybetonet karakter
  • skifte mellem dyretyper
  • skifte den anvendte miljøteknologi/afprøve en ny miljøteknologi
  • udvide antallet af slagtesvin i eksisterende stalde

Læs om de forskellige anmeldeordninger på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Anmeldeordningerne (nyt vindue)  

Kontakt

Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99455518
Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99454603
Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99455205
Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99455843
Sagsbehandler - Landbrug
Tlf.: 99455520
Opdateret 7. oktober 2019
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen