Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Kæmpebjørneklo er en giftig plante. Som grundejer er du forpligtet til at bekæmpe planten.
Kæmpe bjørneklo

Læs om kæmpebjørneklo

Bjørneklobekæmpelse i Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune bekæmper kæmpebjørneklo langs de kommunale vandløb på vandløbssiderne og inden for 2 meter bræmmerne samt på kommunens egne arealer. Kæmpebjørnekloens saft er gift, og der findes ingen naturlig bekæmpelse af kæmpebjørnekloen, og derfor har man besluttet at bekæmpe den.  

Bekæmpelsen sker ved at sprøjte planterne med Bio Roundup. Alle lodsejere i kommunen har pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo på deres ejendom i henhold til kommunens indsatsplan.

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo (nyt vindue)

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo (nyt vindue)

 

Hvordan ser kæmpebjørneklo ud?

Kæmpebjørnekloen er let at kende på sin enorme størrelse. Planten bliver mellem 2-4 meter høj og har meterlange blade, der lugter svagt af kemikalier. Da planten ikke har nogen naturlige fjender i Danmark, har den de senere år bredt sig ukontrollabelt.

Bjørneklo på mark

Læs mere om kæmpebjørneklo på Natur- og Erhvervsstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Hvor tit skal kæmpebjørneklo bekæmpes?

Du bekæmper kæmpebjørnekloen effektivt ved at slå den ihjel og sikre dig, at den ikke spreder sig. Kommunens indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo (nyt vindue) indeholder en vejledning om, hvordan du bedst og lettest slår planten ihjel og standser spredning. Det er vigtigt, at du følger vejledningen, da berøring med plantesaften giver ubehagelige eksemlignende sår

Ifølge Brønderslev Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo (nyt vindue) skal kæmpebjørneklo bekæmpes flere gange årligt.

1. sprøjtefri bekæmpelse skal være foretaget inden d. 15. maj.
2. sprøjtefri bekæmpelse skal være foretaget inden d. 15. juni.
3. sprøjtefri bekæmpelse skal være foretaget inden d. 15. juli.
4. sprøjtefri bekæmpelse skal være foretaget inden udgangen af august.

Tidsfrister for bekæmpelse med glyphosat mv.
1. bekæmpelse skal være foretaget inden 15. maj.
2. bekæmpelse skal være foretaget inden 15. juni og helst maks. 10 dage efter 1. bekæmpelse.
3. bekæmpelse i form af rodstikning skal være foretaget inden udgangen af august.

Hvis jeg ikke har bekæmpet kæmpebjørneklo på min ejendom?

Det er kommunerne, der kontrollerer om indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo (nyt vindue) overholdes. Er indsatsplanen offentliggjort, og har du ikke fjernet planten fra din grund, vil kommunen kontakte dig og kræve, at du fjerner planten. Du får en frist på mindst fjorten dage til at udslette kæmpebjørnekloen. Hvis du ikke har fjernet planten, inden fristen er udløbet, har kommunen ret til at fjerne planten, og du kan blive idømt en bøde.

Vær opmærksom på, at hvis kæmpebjørneklo konstateres på landbrugsarealer, kan der ske en reduktion i den direkte støtte og landdistriktsstøtten, mens kæmpebjørnekloplanter, som konstateres på et ikke-landbrugsareal, hvortil der søges landdistriktsstøtte, kun medfører en reduktion i landdistriktsstøtten. Fund af kæmpebjørnekloplanter uden for disse arealer medfører ikke nedsættelse af støtten.

Meld kæmpebjørneklo til kommunen

Opdager du forekomster af kæmpebjørneklo, som fremstår ubekæmpede, eller delvist ubekæmpede (med synlig skærm og/eller frøsætning), vil Brønderslev Kommune gerne have besked herom.

Du kan anmelde forekomst af kæmpebjørneklo via Giv-et-praj:

Hjemmeside: Giv et praj

eller hent app'en til din telefon 

Iphone/Ipad:  App store  

Android:Google Play

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Opdateret 4. juli 2022
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe