Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Brønderslev Kommunes Skove er på 120 ha fordelt på 15 skove. Den største er Søheden Plantage på 42 ha. Den mindste er Anlægget i Agersted på 1,3 ha. Fjorten ud af de 15 skove ligger bynært - det vil sige, at de ligger under 1 km fra byerne. Der er offentlig adgang i samtlige kommunalt ejede skove.
Bøgeskov

Læs om skove

Brønderslev Kommunes skovpolitik

Skovene skal give publikum gode og varierede naturoplevelser og skovbilleder.

Det opnås bl.a. ved i vidt omfang at give naturen mulighed for at udfolde sig med vekslende farver, dufte mv.

Skovdyrkningen skal ske på et højt fagligt niveau, således at der tillige produceres gavntræ af god kvalitet og tages hensyn til beskyttelse af grundvandet.

Skovenes sundhed, stabilitet og evne til klimatilpasning tilgodeses i træartsvalget og dyrkningsmetoderne. Derfor anvendes hovedsageligt hjemmehørende træarter. 

Skovpolitik (nyt vindue)

De kommunalt ejede skove (nyt vindue)

Fredning af Søheden Skov

Fredningsnævnet har den 31. december 2014 truffet beslutning om fredning af Søheden Skov.

Fredningsnævnets afgørelse (nyt vindue)

Fredningskort (nyt vindue)

Projekt Søheden Skov

Se fotomateriale fra projekt Søheden Skov (nyt vindue) 

Stormfald

Information om sikkerhedsforhold og naturforhold i forbindelse med stormfald.

Sikkerhed

De fleste steder vil der være tale om, at et enkelt eller nogle få træer er faldet til jorden eller evt. faldet over mod et nabotræ, som de nu støtter sig til. Sådanne skæve træer kaldes hængere. 

Det kan være farligt at færdes nær stormfældede træer eller hængere. Hold derfor altid god afstand, dvs. lige så langt som træets længde.

Brønderslev Kommune vil i tilfælde af stormfald iværksætte rydning af træer, som spærrer vigtige veje og stier. Den øvrige oprydning tager naturligvis nogen tid, da der er rift om mandskab og maskiner. 

Natur
Brønderslev Kommune Skoves drives bæredygtigt med stor hensyntagen til natur og publikum.

Certificeringsorganisationerne FSC og PEFC overvåger, at dette overholdes. Et af kravene er, at der skal være en del dødt ved i skovene, hvilket giver levesteder til mange sjældne plante- og dyrearter, svampe mv. Derfor får en del af de væltede enkelttræer lov til at ligge i skovbunden. Det kan se rodet ud, men det er godt for naturen. Det er altså ikke træ, som kan sankes.

Skovdrift

Brønderslev Kommunes skovpolitik er afstemt med Udvikling og Planlægning og vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget. Brønderslev Kommune fører bæredygtig skovdrift, som er certificeret iht. FSC og PEFC. Skovdriften er publikumsvenlig og naturvenlig. Der lægges således stor vægt på at give publikum gode naturoplevelser og på at udvikle stabile skove med stor biologisk mangfoldighed. Det er derfor en hovedopgave i disse år at transformere de plantageagtige dele af nåleskovene til hovedsageligt løvskov med hjemmehørende arter.

Adgang i offentlige og private skove

Det er lovligt at færdes i alle offentlige skove på og udenfor stier på alle tidspunkter af døgnet, dog kan der spærres for adgang ved jagt og i tilfælde af intensivt skovningsarbejde.

I privatejede skove må færdsel til fods og på cykel kun ske ad stier og veje. Der er kun adgang fra kl. 6 til solnedgang, og ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger. 

Der er også flere hundeskove i kommunen, her kan hunden få lov til at løbe frit rundt. 

Friluftsliv i Brønderslev Kommune 

Hundeskove i Brønderslev Kommune 

Jagt i Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune udlejer jagten i 4 af kommunens skove. Du kan læse mere om jagtreglerne samt se hvilke skove under:

Jagt i Brønderslev Kommune 
 

Kommunens driftsplan og certificeringsbeviser

 

Udpegning til urørt skov og biodiversitetsområder iht. FSC og PEFC 


Driftsplan for Brønderslev Kommunes skove
Samlet areal og vedmassesammendrag
Samlet bevoksningsliste 
Bilag og kort for Serritslev Plantage
Bilag og kort for Grindsted Plantage
Bilag og kort for Hulknøse Plantage
Bilag og kort for Søheden Plantage  
Bilag og kort for Kristianshåbsvej
Bilag og kort for Erik Ruds Vej
Bilag og kort for Flauenskjold Byskov    
Bilag og kort for Dorf Byskov
Bilag og kort for Bymosen
Bilag og kort for Anlægget i Agersted
Bilag og kort for Frederikshave
Bilag og kort for Hegelyskoven
Bilag og kort for Rævdal Skov
Bilag og kort for Gerå Skov
Bilag og kort for Melholt Plantage
Bilag og kort for Søheden Skov

FSC skovbrugsbevis 
PEFC skovbrugsbevis

Opdateret 15. september 2022
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen