Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

​Du kan få folkepension, når du når pensionsalderen, hvis du opfylder en række krav

Hvordan får jeg folkepension?

Din folkepension bliver ikke udbetalt automatisk - du skal derfor selv søge. Du kan søge et halvt år inden, du har ret til folkepension. Det har du ret til fra den 1. i måneden, efter du når folkepensionsalderen.

Vil du have folkepension tidligst muligt, skal du senest søge den sidste dag i den måned, du når folkepensionsalderen.

Når du går på folkepension, kan din pension blive sat ned, hvis du får udbetalt og bliver beskattet af fx feriepenge, efterløn, overarbejde eller fratrædelsesgodtgørelse i den måned, du bliver folkepensionist eller senere.

Hvis du fx får udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med, at du holder op med at arbejde, kan det i nogle tilfælde være en fordel for dig at vente med at søge folkepension.

Hvem varetager de forskellige opgaver i forhold til min pension?

Der er et delt opgaveansvar på pensionsområdet, og den overordnede fordeling af opgaver mellem kommunerne og Udbetaling Danmark fordeles således:

Udbetaling Danmark varetager:

 • Tilkendelse af folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og ældrecheck, herunder udsendelse af vejledning og behandling af ansøgninger om aktuel og opsat folkepension
 • Beregning og udbetaling af førtidspension, herunder opstart af nye førtidspensionister
 • Bevilling af varmetillæg inkl. petroleumstillæg og varmetillæg efter gamle overgangsregler fra før 1988
 • Behandling af grundlag for ansøgninger om helbredstillægskort (formue og tillægsprocent)
 • Behandling af ændringer til løbende pensioner for både folke- og førtidspensioner
 • Gennemføre årlig kontrol og årlig omregning af pensioner for både folke- og førtidspensioner.

Kommunerne varetager:

 • Tilkendelse af personligt tillæg
 • Bevilling og refundering af udgifter knyttet til almindeligt helbredstillæg
 • Bevilling og refundering af udgifter knyttet til udvidet helbredstillæg
 • Udstedelse af helbredstillægskort
 • Tilkendelse af og opfølgning på førtidspension (gøre hvilende, forhøje, frakende)
 • Afgørelse i administrationssager og gennemførelse af den konkrete administration
 • Træk i pension
 • Meddelelser til UDK som har betydning for udbetaling af pension (fx institutionsophold).

Du kan få folkepension, fra du er mellem 65 og 68 år afhængigt af, hvornår du er født. 

Fødselsdato Folkepensionsalder
31. december 1953 eller tidligere 65 år
1. januar 1954 – 30. juni 1954 65 ½ år
1. juli 1954 – 31. december 1954 66 år
1. januar 1955 – 30. juni 1955 66 ½ år
1. juli 1955 – 31. december 1962 67 år
1. januar 1963 – 31. december 1966 68 år
1. januar 1967 eller senere  69 år 

Tallene i skemaet er vejledende. Folkepensionsalderen kan blive forhøjet, fordi den bliver tilpasset ud fra den gennemsnitlige levealder.

Som folkepensionist har du mulighed for at søge om forskellige økonomiske tillæg og ydelser, der kan dække nogle af dine udgifter til fx varme, tandpleje og medicin. Måske kan du også få ældrecheck. Det afhænger af din situation og din såkaldte ’personlige tillægsprocent’, der bliver beregnet ud fra din og din eventuelle ægtefælle eller samlevers indkomst.

Vær opmærksom på, at hvis du får brøkpension, dvs. en brøkdel af den fulde pension, kan du måske få et personligt tillæg hos kommunen som supplement til din folkepension.

De typiske ydelser til folkepensionister er:

Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck - det afhænger af din formue og din personlige tillægsprocent. Hvis du har ret til ældrecheck, får du den automatisk udbetalt i januar sammen med din folkepension.

Hvis du ikke tidligere har oplyst Udbetaling Danmark om din formue til ældrecheck, skal du dog gøre det for at få udbetalt ældrechecken.

Læs mere om:

For at udskyde din folkepension skal du:

 • have ret til folkepension
 • arbejde mindst 750 timer inden for et kalenderår
 • kunne dokumentere, at du arbejder. Du får besked, hvis du skal indsende dokumentation.

Hvis du udskyder din folkepension mindre end et kalenderår, bliver det antal timer, du skal arbejde, tilpasset perioden. Hvis du fx udskyder din folkepension fra 1. juli til 31. december, så skal du arbejde mindst 375 timer.

Hvad får jeg ud af at udskyde min folkepension?

Når du udskyder din folkepension, optjener du en venteprocent. Jo længere tid du udskyder din folkepension, desto mere optjener du i venteprocent. Når du senere vælger at få din folkepension udbetalt, betyder det, at du får mere i folkepension i form af et ventetillæg.

Størrelsen på ventetillægget afhænger af din venteprocent.

Ventetillæg bliver beregnet som en procentdel (venteprocenten) af dit grundbeløb og pensionstillæg, medmindre du vælger at få dit grundbeløb udbetalt som et engangstillæg.

Vær opmærksom på at Udbetaling Danmark først kan beregne din venteprocent, når du vælger at få din folkepension udbetalt.

Venteprocenten afhænger af:

 • hvor længe du udskyder pensionen
 • hvor gammel du er på det tidspunkt, hvor du vælger at få folkepensionen udbetalt
 • hvordan du vælger at få dit ventetillæg udbetalt

Udbetaling Danmark anbefaler, at du kontakter en privat rådgiver, hvis du vil have rådgivning om, om det kan betale sig for dig at udskyde din pension. Udbetaling Danmark kan kun vejlede dig om reglerne.

Opgørelsen vil enten vise at:

 1. Du har fået den folkepension, du har ret til.
 2. Du har fået for meget i folkepension, og du skal betale penge tilbage.
 3. Du har fået for lidt i folkepension, og du skal have penge tilbage.
Se video om hvordan opgørelse af pension fungerer . Filmen åbner i nyt vindue.

 Hvornår gør Udbetaling Danmark min folkepension op?

Udbetaling Danmark gør din folkepension op fra juni, når din årsopgørelse er klar fra Skattestyrelsen.

Hvis du eller samlever har en selvstændig virksomheder, gør Udbetaling Danmark din/jeres pension op i september, når begge jeres årsopgørelse fra Skattestyrelsen er klar.

Hvordan gør Udbetaling Danmark min folkepension op?

Udbetaling Danmark laver opgørelsen af din folkepension på baggrund af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. I brevet om opgørelsen af din folkepension, kan du se hvilke indkomstoplysninger Udbetaling Danmark har beregnet din pension ud fra. 

Læs mere:

Har du spørgsmål om folkepension, kan du læse mere her:

Her kan du:

 • få svar på de oftest stillede spørgsmål
 • se, hvilke frister du skal huske
 • få hjælp til at betjene dig selv på nettet – fx til at udfylde din ansøgning.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Film om forskudsopgørelsen og pension (nyt vindue)

Kontakt

Udbetaling Danmark

Obligatorisk Selvbetjening

Folkepension

Folkepension

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler ydelserne til dig.

ÆLDREHÅNDBOG

Ældrerådet har samlet en oversigt over de områder man som ældre kan/vil få behov for at have viden omkring

Opdateret 23. april 2022
Skrevet af Udbetaling Danmark
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Dorthe Wittrup