Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Som pædagogisk assistent (PAU) elev i Brønderslev Kommune, vil du kunne tage en uddannelse, der giver dig forudsætninger for at arbejde i dag- og døgninstitutioner, SFO og andre pædagogiske tilbud for børn såvel som for handicappede. Efter endt uddannelse har du mulighed for at søge videre uddannelse til professionsbachelor som pædagog
Barn med maling

Læs om  PAU uddannelsen

Uddannelsen

Du vil opnå indsigt og forståelse for den tilgang og de kompetencer, det kræver som professionel pædagogisk medarbejder både indenfor det almendannede såvel som det specialiserede pædagogiske område.

Uddannelsen varer 2 år og 3 ½ måned, hvor du i løbet af elevtiden skal gennemgå 3 skoleperioder af henholdsvis 2 x 26 ugers varighed og 1 afsluttende 6 ugers skoleperiode. Undervisningen foregår på SOSU Nords skoler i Hjørring eller Aalborg.

I skoleperioderne vil du modtage undervisning indenfor fag som:

  • psykologi
  • pædagogik
  • aktivitets- og kulturfag
  • udvikling og refleksion over professionelle rolle

Uddannelsesforløbet består også af 2 praktikperioder af 26 ugers varighed. Dine 2 praktikker vil foregå i en af Brønderslev Kommunes daginstitutioner eller special-/døgntilbud. Der vil være 2 forskellige praktikker. Den første foregår på normalområdet (f.eks. børnehave, vuggestue eller SFO), mens den anden foregår på specialområdet (f.eks. døgntilbud indenfor voksen-handicap området). Du vil i din praktik få tildelt en praktikvejleder som vil vejlede dig i arbejdet med dine gøremål. I praktikperioderne vil du få mulighed for at opleve at være en del af en arbejdsplads, hvor du vil være kollega, få ansvar og ikke mindst mulighed for læring og udvikling.

Du vil have mulighed for at tage en del af din praktik i udlandet, da SOSU Nord samarbejder med praktiksteder i Island, England, Norge, Sverige, Finland, Holland, New Zealand og Færøerne.

 

Ansættelses- og adgangskrav

Brønderslev Kommune ansætter årligt 4 pædagogiske assistentelever. Der er 1 årligt optag med uddannelsesstart i august. Stillingsopslagene bliver opslået på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

For at blive optaget på uddannelsen til pædagogisk assistent skal du have opnået karaktererne 02 i gennemsnit ved 9. eller 10. klasseprøve i hhv. dansk og matematik (begge fag skal være bestået hver for sig), samt besidde de nødvendige personlige og sociale kompetencer. Du skal med andre ord være uddannelsesparat.

Der indgås ikke forhåndsaftaler om ansættelse på den pædagogiske assistentuddannelse. Det betyder, at du ikke er garanteret ansættelse som pædagogisk assistentelev, selvom du har fundet et praktiksted.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du er ansat ved Brønderslev Kommune, mens du uddanner dig til pædagogisk assistent, og du ansættes på fuldtid, hvilket vil sige 37 timer pr. uge.

Der kan påregnes følgende arbejdstider:

Skoleperioder: Undervisning kl. 08.00 – 13.15. Ud over undervisningen må der påregnes væsentlig tid til lektielæsning.
Praktik: Skiftende arbejdstider. I specialpraktikken må du påregne at skulle arbejde skiftende arbejdstider samt op til hver anden weekend.

Du får løn under uddannelsen, herunder også i skoleperioderne. Lønnens størrelse er efter gældende overenskomst mellem KL og FOA. Pr. måned udgør den ca. 10.000 kr. det første år, mens den er ca. 10.800 kr. pr. måned det 2. år. Er du voksenelev, vil lønnen udgøre ca. 19.700 kr. pr. måned.
Voksenelev: Hvis du er 25 år eller derover på ansættelsestidspunktet og opfylder de overenskomstmæssige krav om minimum 1 års relevant erhvervserfaring indenfor de sidste 4 år.

Udgifter til bøger, studieture m.v. skal du selv afholde.

Ansøgning

Hvis du vil uddanne dig til pædagogisk assistent skal du holde øje med stillingsopslagene på Brønderslev Kommunes hjemmeside, da de ledige stillinger bliver slået op her.

For yderligere oplysninger kan du kontakte afdelingsleder Anne Danstrup, Handicapområdet, Brønderslev Kommune på telefon 9945 5867.

KONTAKT

Anne Danstrup
Afdelingsleder Handicapområdet
Brønderslev Kommune

E-mail: Anne.Danstrup@99454545.dk
Tlf.: 9945 5867

Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 10. august 2021
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen