Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social– og sundhedselever

Social– og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem skole – og praktikperioder
Social – og sundhedselever

Læs om Social– og sundhedselever

Hvornår kan du søge?

Brønderslev Kommune ansætter social– og sundhedshjælperelever samt social– og sundhedsassistentelever to gange om året. Ønsker du at blive social– og sundhedselev, så skal du søge optagelse på uddannelsen via Brønderslev Kommunes stillingsopslag.

Social– og sundhedshjælperelever
Der er optag to gange årligt

Social– og sundhedsassistentelever
Der er optag to gange årligt

Hvad kan vi tilbyde dig som social – og sundhedselev

 • Et godt læringsmiljø, der er trygt, inspirerende og dynamisk
 • Et stærkt elevfællesskab
 • Der tages udgangspunkt i dine individuelle læringsbehov
 • Praktikvejledere, der som minimum har den uddannelse du tager samt praktikvejlederuddannelsen
 • I praktikperioden er du tilknyttet en daglig praktikvejleder samt en ansvarlig praktikvejleder
 • Du får mange forskelligartede opgaver i en god tilrettelagt praktikperiode
 • Du får vejledning og mulighed for at reflektere over det daglige arbejde

Forventninger og krav til dig

 • Du tager ansvar for egen uddannelse
 • Du tager medansvar i tilrettelæggelsen af dine egne læreprocesser
 • Du bruger din teoretiske viden til, via refleksion, at udvikle dig personligt og fagligt
 • Du deltager aktivt i dagligdagen ved at være motiveret, engageret og spørgende
 • Du overholder aftaler, er velforberedt og medbringer relevant elev materiale
 • Det er grundlæggende dig, som elev, der skal være den opsøgende og bruge de fagbøger, internettet og de fagpersoner, der er til rådighed i kommunen   
 • Du indgår positivt i arbejdsfællesskabet, hvor der er gensidig respekt, ansvar og hensyn i forhold til praktikstedets opgaveløsning
 • Du forholder dig kritisk til og reflekterer over egne og andres handlinger
 • Du overholder din tavsheds-, meddelelses-, underretnings- og oplysningspligt

Formelle uddannelseskrav se SOSU Nords hjemmeside (nyt vindue)

Økonomi

Som social – og sundhedselev bliver du ansat i Brønderslev Kommune. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA – Fag og Arbejde og KL.

Du kan læse mere på FOA’s hjemmeside (nyt vindue)

Voksenelev-løn
Er du fyldt 25 år, når du begynder på din uddannelse, og har du 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, så kan du få voksenelev-løn. Du skal selv dokumentere, at du har 1 års relevant beskæftigelse inden elevkontraktens indgåelse.

Transport

Du får befordringsgodtgørelse i skoleperioderne. Skolen er ansvarlig for indberetning af befordringsgodtgørelsen til Brønderslev Kommune. Det er Brønderslev Kommune, der udbetaler befordringsgodtgørelsen.

Praktik og skole

Brønderslev Kommune har social– og sundhedselever både fra skolen SOSU Nord Hjørring og SOSU Nord Aalborg.

Praktik for social– og sundhedshjælperelev
Du kommer i to praktikker under din uddannelse. Først er du i praktik på et plejecenter og til sidst er du i hjemmeplejen.

Praktik for social– og sundhedsassistentelev
Du kommer i tre praktikker under din uddannelse. Første praktik er i kommunen, hvor du vil være på plejecenter og i Frit Valg. Anden praktik er i psykiatrien, og tredje praktik er henholdsvis på sygehus og på plejecenter.

Social– og sundhedshjælperelev i Brønderslev Kommune

Social- og sundhedshjælper uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem skole- og praktikperioder i hjemmeplejen/plejecentre. Skoleperioderne organiseres i temaer, og i hele uddannelsesforløbet er der en tæt kobling mellem teori og praksis.

Læs mere om uddannelsen som Social- og Sundhedshjælperelev

 

Social– og sundhedsassistentelev i Brønderslev Kommune

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem skole- og praktikperioder på sygehus, i psykiatri og hjemmeplejen/plejecentre. Skoleperioderne organiseres i temaer, og i hele uddannelsesforløbet er der en tæt kobling mellem teori og praksis.

Læs mere om uddannelsen som Social- og sundhedsassistentelev

 

Kontakt

$name

Jonna Christiansen 
Uddannelseskoordinator 

Tlf.: 99454514
Jonna.Christiansen@99454545.dk

 

Ledige stillinger:
Se oversigt over ledige stillinger i Brønderslev Kommune

LÆS OGSÅ

SOSU Nord
SOSU Nord
Opdateret 11. januar 2021
Ansvarlig redaktør: Lene Holst