Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent giver dig forudsætninger for at arbejde med sygepleje-, omsorgs- og aktiveringsopgaver på sygehuse, i psykiatrien på institutioner for fysisk og psykisk handicappede og i kommunale og private hjemmeplejeordninger
Ældre mand får hjælp

Læs om social– og sundhedsassistent

Fakta om hovedforløb

Unge under 25 år
For at kunne starte på uddannelsen til social– og sundhedsassistent, skal du have gennemført Grundforløb 2, have en social– og sundhedshjælperuddannelse eller tilsvarende.

For at starte på social– og sundhedsassistentuddannelsen skal du ud over ansættelse ved Brønderslev Kommune også have en uddannelsesplan.
Det er SOSU skolen, der er ansvarlig for udarbejdelsen af din uddannelsesplan.

Længden for social– og sundhedsassistentuddannelsen for elever under 25 år er: 2 år og 9 mdr. og 3 uger, heraf er de 48 uger skoleuger.

Voksne over 25 år
Du skal tage din uddannelse som erhvervsuddannelse for voksne ( EUV). Det betyder, at du skal realkompetencevurderes inden elevansættelse ved Brønderslev Kommune for at bestemme, hvor lang din uddannelse bliver.

Det er SOSU skolen, der er ansvarlig for, at du bliver realkompetencevurderet og ligeledes udarbejdelsen af din uddannelsesplan.

Se mere på SOSU Nords hjemmeside (nyt vindue)

Om praktikken

Du kommer i tre praktikker under din uddannelse. Første praktik er i kommunen, hvor du vil være på plejecenter og i Frit Valg. Anden praktik er i psykiatrien, og tredje praktik er henholdsvis på sygehus og på plejecenter.

Uddannelsesplan

Uddannelsesplanen vil være dit og din vejleders fælles redskab i dine praktikperioder. Du finder heri beskrivelse af Brønderslev Kommune som praktiksted samt praktisk information, der er vigtig for dig som elev. Uddannelsesplanen indeholder mål for praktikken, og den er udformet, så du aktivt skal arbejde med målene her. Endelig vil du finde bilag med skemaer, der skal bruges ved forventningssamtale, vejledning, midtvejsevaluering og slutevaluering.

For elever der har startet uddannelsen efter 1. januar 2017

Praktik i primær sektor

Som social– og sundhedsassistentelev opøver du kompetencer på et avanceret niveau. Kompetencer som selvstændigt og professionelt at vurdere behov for – og udføre grundlæggende sundheds – og sygeplejeopgaver. Du opøver ligeledes kompetencen i at dokumentere problemorienteret og systematisk.

Social– og sundhedsassistenteleven i primærsektoren arbejder bl.a. med sygepleje, omsorg og rehabilitering. Sygeplejen i primærsektoren indeholder både akutte og planlagte opgaver.

Den korte indlæggelsestid på sygehusene betyder ligeledes, at du vil møde komplekse sygeplejeopgaver inden for gruppen af både medicinske-, kirurgiske- og terminale patienter. De komplekse opgaver, der ikke går som forventelig, kræver, at du opøver bevidsthed om egne kompetencer og bliver i stand til at arbejde tværfagligt.

Det tværfaglige samarbejde er bl.a. med sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social– og sundhedshjælpere, diætister, visitationen, læger, sygehuse og distriktspsykiatrien.

Jobmuligheder

  • I Ældreområdet Brønderslev Kommune er der ansat social– og sundhedsassistenter på plejecentrene og i hjemmeplejen. Der er ligeledes mulighed for ansættelse i Handicap- og Psykiatriområdet.   
  • Der ansættes social– og sundhedsassistenter i dag-, aften- og nattevagter.
  • Du har mange muligheder for at bruge social– og sundhedsassistentuddannelsen i forskellige sammenhænge. Uddannelsen er en generalistuddannelse, der giver en god basis for specialisering i netop det område, der interesserer dig.

Søg stilling som social– og sundhedsassistentelev

Kontakt

Jonna Christiansen
Uddannelseskoordinator

Tlf.: 99454514
Jonna.Christiansen@99454545.dk

 

Ledige stillinger:
Se oversigt over ledige stillinger i Brønderslev Kommune

LÆS OGSÅ

Læs mere om praktiksteder på plejecentre

Plejecenterområdet i Brønderslev Kommune

www.plejecenteromraadet.dk
Opdateret 11. april 2018