Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social – og sundhedshjælperuddannelsen giver dig forudsætningerne for, at arbejde med elementære sygeplejeopgaver, omsorgsopgaver, aktivering/ rehabilitering af ældre samt praktisk og personlig hjælp til daglig livsførelse. Du vil arbejde forebyggende og sundhedsfremmende
Ældre mand får hjælp

Læs om social– og sundhedshjælperelev

Fakta om hovedforløbet

Unge under 25 år
For at kunne starte på uddannelsen til social– og sundhedshjælper har du som minimum grundforløb 2, der er målrettet social– og sundhedsuddannelsen.

Afhængig af hvornår du har afsluttet folkeskolen, vil der være forskel på, om du skal have både grundforløb 1 og 2.

 • Unge, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse starter på grundforløb 1 (20 uger) og fortsætter på grundforløb 2 (20 uger)
 • Unge med afgang fra folkeskolen i mere end et år starter på grundforløb 2 (20 uger)

Du skal have bestået grundforløbet inklusiv fagene:

 • Dansk på D-niveau
 • Naturfag på E-niveau

Samt du skal have certifikatfagene:

 • Førstehjælp
 • Elementær brandbekæmpelse

For at starte på social– og sundhedshjælperuddannelsen skal du ud over ansættelse ved Brønderslev Kommune også have en uddannelsesplan.
Det er SOSU skolen, der er ansvarlig for udarbejdelsen af din uddannelsesplan.

Længden for social– og sundhedshjælperuddannelsen for elever under 25 år er: 1 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 17 uger.

Voksne over 25 år
Du skal tage din uddannelse som erhvervsuddannelse for voksne ( EUV). Det betyder, at du skal realkompetencevurderes inden elevansættelse ved Brønderslev Kommune for at bestemme, hvor lang din uddannelse bliver.

Det er SOSU skolen, der er ansvarlig for, at du bliver realkompetencevurderet og ligeledes udarbejdelsen af din uddannelsesplan.

Om praktikken

 • Som social – og sundhedshjælperelev opøver du kompetencer på et avanceret niveau til selvstændigt og professionelt at vurdere og dokumentere behovet for - og udføre pleje og praktisk hjælp.
 • Som social – og sundhedshjælperelev arbejder du i primærsektor bl.a. med rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp.
 • I primærsektor er opgaverne både akutte og planlagte. Den korte indlæggelsestid på sygehusene medfører, at du vil møde komplekse borgerforløb, der kræver bevidsthed om egne kompetencer i forhold til det tværfaglige samarbejde.

Uddannelsesplan

Uddannelsesplanen vil være dit og din vejleders fælles redskab i dine praktikperioder. Du finder heri beskrivelse af Brønderslev Kommune som praktiksted samt praktisk information, der er vigtig for dig som elev. Uddannelsesplanen indeholder mål for praktikken, og den er udformet, så du aktivt skal arbejde med målene her. Endelig vil du finde bilag med skemaer, der skal bruges ved forventningssamtale, vejledning, midtvejsevaluering og slutevaluering.

For elever der har startet uddannelsen efter 1. januar 2017

Jobmuligheder

 • I Ældreområdet Brønderslev Kommune er der ansat social– og sundhedshjælpere på plejecentrene og i hjemmeplejen.
 • Der ansættes social– og sundhedshjælpere i dag-, aften- og nattevagter.
 • Der er generelt jobmuligheder i kommunernes hjemmepleje og på plejecentre, men også på det private arbejdsmarked inden for pleje, omsorg og praktisk bistand.

Søg stilling som social – og sundhedshjælperelev

Brønderslev Kommune ansætter social- og sundhedshjælperelever to gange om året.

Kontakt

Jonna Christiansen
Uddannelseskoordinator

Tlf.: 99454514
Jonna.Christiansen@99454545.dk

 

Ledige stillinger:
Se oversigt over ledige stillinger i Brønderslev Kommune

LÆS OGSÅ

Læs mere om praktiksteder på plejecentre

Plejecenterområdet i Brønderslev Kommune

www.plejecenteromraadet.dk
Opdateret 11. april 2018