Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

De forskellige målsætninger og indsatser der er foretaget for folkeskolerne i Brønderslev Kommune
Skoletavle med tal

Læs om mål og indsatser

Skolepolitiske målsætninger

Lyst til læring omhandlende de skolepolitiske målsætninger for 2016-2018.

Kost- og bevægelsespolitik

Sund kost og bevægelse i hverdagen er vigtigt for børn og unges trivsel og for deres indlærings- og koncetrationsevne.

Kommunal Strategi for Læsning

Mål og handleplan for læsning i Brønderslev Kommune.

Den åbne folkeskole

Samarbejder med eksterne part, blandt andet Naturskolen, Skoletjenesten for Museerne og Kulturskolen.

To-sprogs undervisning

Tilstrømningen af to-sprogede elever og Brønderslevs Kommunes reorganiseringsmodel på to-sprogsområdet, betyder flere skoler skal varetage elever med andetsprog end dansk.

Gode overgange fra børnehave til skole

Skolestarten er for nogle børn ny og spændende, mens den for andre kan være udfordrende. For os er det vigtigt, at overgangen fra børnehave til skole/SFO bliver så god en proces som overhovedet muligt. I beskrivelserne gøres rede for arbejdet med at skabe en god overgang for alle børn fra børnehaver og skoler/SFO i Brønderslev Kommune.

Børneterapeuter

Hvis et barn har behov for en sansemotorisk undersøgelse, rådgivning og vejledning, har skolen i samarbejde med forældre
mulighed for at kontakte kommunens børne fysio- og ergoterapeuter.

 

Kontakt

Chef
Tlf.: 99454406

Skoleindskrivning

Skoleindskrivning

Opdateret 9. september 2019
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen