Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Formålet med folkeskolens prøver er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for det enkelte fag

I slutningen af 9. klasse i folkeskolen skal du tage en række prøver. Dit karaktergennemsnit kan have betydning for din optagelse på en ungdomsuddannelse. Kontakt evt. din UU-vejleder for høre nærmere om optagelseskravene til ungdomsuddannelserne.

8.

I 8. klasse skal du aflægge en obligatorisk valgfagsprøve. Det kan enten være madkundskab, håndværk og design, billedkunst eller musik.

9.

I 9. klasse skal du aflægge syv obligatoriske prøver. Fem bundne og to som findes ved udtræk.

De fem bundne prøver er: En skriftlig og mundtlig prøve i dansk, en skriftlig prøve i matematik, en mundtlig prøve i engelsk og en fælles mundtlig prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi.

Børne- og Undervisningsministeriet udtrækker de to udtræksprøver, som du skal aflægge prøve i. Én prøve fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (skriftlig biologi, geografi og fysik/kemi og mundtlig matematik og idræt).

Du får at vide, hvilke prøver der er udtrukket, fem dage inden de skriftlige prøver begynder.

10.

I 10. klasse kan du aflægge prøve i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk og fransk.

Din skoleleder skal informere dig om reglerne, der gælder for de prøver, du skal aflægge.

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet en elevfolder ”Når du skal til prøve”, som du finder her:

Du eller dine forældre skal hurtigst muligt kontakte skolen og melde dig syg. Hvis du har været forhindret i at gennemføre prøven, fx pga. sygdom, skal du til en ny prøve snarest muligt.

Hvis du kommer for sent, afgør din skoleleder, om du må deltage i prøven, eller om du skal til en ny prøve.

Alle elever, der bliver udskrevet af folkeskolen efter 7. klassetrin, skal have et bevis. Det er skolens leder, der udsteder bevis for folkeskolens prøver og bevis til elever, der udskrives før de afsluttende prøver i 9. og 10. klasse.

Har du mistet dit afgangs/prøvebevis fra folkeskolen, kan du hente en kopi ved at bruge selvbetjeningsløsningen.

Du kan kun hente en kopi, hvis afgangs/prøvebeviset er fra efter 2008/09, og er blevet digitalt arkiveret af den pågældende skole. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte skolen.

Kontakt

Chef
Tlf.: 99454406
Opdateret 10. juli 2020
Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen