Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Hvis en elev ikke møder op til undervisning, skal forældrene give besked om grunden

Hvis skolelederen mener, at der er en god begrundelse, som fx særlige begivenheder i familien, kan han/hun give ekstraordinær tilladelse til, at en elev ikke kommer i skole.

Ulovligt fravær dækker over, at eleven er udeblevet fra skolen, uden at forældrene har givet skolen besked om det, eller at skolelederen har givet tilladelse til fraværet. I så fald skal skolen kontakte forældrene og finde ud af, hvorfor eleven ikke er mødt op til undervisningen.

Hvis det viser sig, at fraværet skyldes, at eleven har enten faglige eller sociale problemer i skolen, er det skolens pligt at forsøge at hjælpe eleven og forældrene med at få løst problemerne.

Hvis en elev er syg i mere end to uger, kan skolen forlange at se en lægeerklæring som dokumentation for sygdommen.

Hvis en elev bliver syg, og der er grund til at tro, at sygdommen vil vare i en længere periode, skal skolen så hurtigt som muligt kontakte forældrene, så de i fællesskab kan tage stilling til, om barnet skal have tilbudt sygeundervisning.

Når eleven vender tilbage til skolen igen efter en sygdomsperiode, er det op til skolens leder at tage stilling til, om eleven har brug for ekstraundervisning for at nå op på niveau med sine klassekammerater.

Statistik over elevfravær

I Brønderslev Kommune opgøres elevfravær i kvalitetsrapporter, der bliver lavet hvert 2. år. Elevfraværet opgøres i sygdom, ulovligt fravær og lovligt fravær. I den kommunale kvalitetsrapport findes en oversigt over elevfravær på samtlige skoler samt et kommunalt gennemsnit for elevfravær.

Kontakt

Chef
Tlf.: 99454406
Opdateret 13. maj 2020
Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen