Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det er muligt for elever i grundskolen at få specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand

Specialundervisningstilbud i Brønderslev Kommune

Specialundervisningstilbuddene i Brønderslev Kommune arbejder henimod, at eleverne får et skoletilbud, der tilgodeser deres undervisningsmæssige behov og matcher deres faglige og sociale kompetencer.

I beskrivelsen gøres rede for de enkelte specialundervisningstilbud og før-under-efter visitationsproceduren samt elevens tilbagevenden til almenområdet.  

Her kan du læse om "Før-under-efter visitationsprocedure" i Brønderslev Kommune. (nyt vindue)

Læs om de enkelte specialundervisningstilbud:

X-klasse, Søndergades skole (nyt vindue)

Heldagsskolen (nyt vindue)

Kontaktklasse, Klokkerholm Skole (nyt vindue)

ADHD-klasse, Toftegårdsskolen (nyt vindue)

X-klasse, Dronninglund Skole (nyt vindue)

Q-klasse, Dronninglund Skole (nyt vindue)

 

 

Beslutning om specialundervisning foretages af skolelederen på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af eleven og i samråd med eleven og forældrene.

Hvis skolen ikke har de nødvendige specialpædagogiske kompetencer skal kommunen i samråd med forældrenes ønsker finde en anden skole med et relevant undervisningstilbud.

Det er skolelederen, evt. efter forslag fra en lærer eller ønske fra forældre og elev, der indstiller eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering.

Det er skolelederen, der beslutter, om elever kan få specialundervisning på skolen. Det kan være som støtte i den almindelige klasse i mindst 9 ugentlige timer eller i en specialklasse.

Når det skal besluttes, om en elev skal have specialundervisning, sker det efter en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af eleven og i samråd med eleven og forældrene. Skolens leder skal indstille eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis man mener, at eleven har behov for specialpædagogisk bistand. Forældrene og eleven kan også selv bede om en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis de synes, at der er behov for specialpædagogisk bistand.

Hvis eleven skal have specialundervisning på en anden skole end distriktsskolen, er det kommunalbestyrelsen, der træffer beslutningen.

En pædagogisk-psykologisk vurdering giver et sagkyndigt grundlag for beslutninger om undervisningen med udgangspunkt i elevens behov.

En pædagogisk-psykologisk vurdering vedlægges som et forslag til undervisningens rammer og indhold.

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand kan gives på flere måder:

  • Elever bliver i den almindelige klasse og deltager i den almindelige undervisning med støtte.
  • Elevens går i en specialklasse i en almindelig folkeskole eller i en specialskole.
  • Eleven går i en specialklasse, men modtager også undervisning i en almindelige klasse.

Regionerne driver visse specialiserede lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge med tale- høre- eller synshandicap. Herudover er langt de fleste specialskoler kommunale.

Hvis du vil vide mere om specialundervisning i folkeskolen og frie grundskoler, kan du finde oplysninger på Undervisningsministeriets temasider herunder.

Kontakt

Chef
Tlf.: 99454406
Afdelingsleder
Tlf.: 99455151
Opdateret 23. september 2021
Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen