Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Formålet med specialundervisning er at give børn med særlige behov mulighed for at udvikle sig på lige fod med andre børn. Tilbuddene om specialundervisning gælder både i folkeskolen og på frie grundskoler

Specialundervisningstilbud i Brønderslev Kommune

Specialundervisningstilbuddene i Brønderslev Kommune arbejder henimod, at eleverne får et skoletilbud, der tilgodeser deres undervisningsmæssige behov og matcher deres faglige og sociale kompetencer.

I beskrivelsen gøres rede for de enkelte specialundervisningstilbud og før-under-efter visitationsproceduren samt elevens tilbagevenden til almenområdet.  

Her kan du læse om "Før-under-efter visitationsprocedure" i Brønderslev Kommune. (nyt vindue)

Læs om de enkelte specialundervisningstilbud:

X-klasse, Søndergades skole (nyt vindue)

Heldagsskolen (nyt vindue)

Kontaktklasse, Klokkerholm Skole (nyt vindue)

ADHD-klasse, Toftegårdsskolen (nyt vindue)

X-klasse, Dronninglund Skole (nyt vindue)

Q-klasse, Dronninglund Skole (nyt vindue)

 

 

En indstilling til specialundervisning sker altid i samråd med elev og forældre. Det er mest almindeligt, at det er elevens klasselærer, der gør opmærksom på, at barnet måske har brug for specialundervisning. Formelt er det dog skolelederen, der har kompetencen til at henvise til specialundervisning.

Hvis forældrene er imod, at deres barn skal modtage specialundervisning, kan det kun komme på tale, hvis skolelederen vurderer, at det er absolut nødvendigt for barnets udvikling.

Som udgangspunkt vil der blive lavet en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvorefter der tages stilling til, hvilke tilbud barnet har brug for.

Vurderingen foretages af en pædagogisk-psykologisk rådgiver, oftest enten en psykolog eller en specialundervisnings-konsulent. Drejer henvisningen sig om specialundervisning i enkelte fag, kan skolelederen dog beslutte, at der ikke er behov for en pædagogisk-psykologisk vurdering. Som forældre kan man altid bede om at få foretaget en sådan vurdering, også selv om man i første omgang ikke har ment, at det var nødvendigt.

Henvisning til specialundervisning i specialklasser og på specialskoler bliver som oftest besluttet centralt af kommunen.

Specialundervisning kan foregå på flere måder, bl.a.:

  • Eleven bliver i sin sædvanlige klasse, men får specialundervisning i et eller flere fag. Den kan enten erstatte eller supplere den almindelige undervisning.
  • Eleven bliver flyttet til en specialklasse, som kan være placeret på en specialskole.
  • Eleven bliver både undervist i sin almindelige klasse og i en specialklasse.

Specialundervisningen indrettes sådan, at den enten foregår i klassen, parallelt med klassens undervisning eller uden for den almindelige skoletid.

Specialundervisningen kan foregå på mange forskellige måder, alt efter hvad barnet har brug for. Ofte vil barnet få særlige undervisningsmaterialer og øvelser, der skal gøre skolegangen lettere.

Regionerne driver visse specialiserede lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge med tale- høre- eller synshandicap. Herudover er langt de fleste specialskoler kommunale.

Hvis du vil vide mere om specialundervisning i folkeskolen og frie grundskoler, kan du finde oplysninger på Undervisningsministeriets temasider herunder.

Opdateret 6. august 2020
Skrevet af Undervisningsministeriet
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen