Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Test og elevplaner skal hjælpe med at evaluere, om eleverne får nok ud af undervisningen

Har du mistet dit afgangs/prøvebevis fra folkeskolen, kan du hente en kopi ved at bruge selvbetjeningsløsningen.

Du kan kun hente en kopi, hvis afgangs/prøvebeviset er fra efter 2008/09, og er blevet digitalt arkiveret af den pågældende skole. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte skolen.

Nationale test er obligatoriske og fordeler sig på følgende klassetrin og fag:

2. klasse: Dansk/læsning

3. klasse: Matematik

4. klasse: Dansk/læsning

6. klasse: Dansk/læsning og matematik

7. klasse: Engelsk

8. klasse: Dansk/læsning, geografi, biologi og fysik/kemi

Formålet med testene er at evaluere elevernes udbytte af undervisningen. Resultaterne bliver brugt til at planlægge undervisningen efter den enkelte elevs niveau og til at vejlede eleven.

Oplysninger om testresultater er fortrolige, med mindre det drejer sig om opgørelser af resultater på landsplan. Testene er ikke omfattet af offentlighedsloven, og du kan derfor ikke søge aktindsigt i resultaterne.

I Brønderslev Kommune arbejder skolerne systematisk på at følge op på resultaterne af de nationale test. Skolelederen drøfter resultaterne med klasselærerne, der drøfter resultaterne med de enkelte elever og deres forældre.
De nationale test giver lærerne mulighed for at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs læringspotentiale.

Alle elever i folkeskolen skal have en elevplan. Skolen bruger elevplanen til en systematisk l evaluering og opfølgning af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Målet er at forbedre elevens udbytte.

Elevplanen skal være digital, og den skal indeholde elevens fremtidige læringsmål, status på målene og den opfølgning læreren og eleven og eventuelt hjemmet skal lave.

Typisk vil både eleven og læreren evaluere eleven på en række områder. Elevplanen bliver herefter gennemgået af klasselærer og forældre.

Læs mere om elevplaner i folkeskolen på Undervisningsministeriets hjemmeside:

Kontakt

Chef
Tlf.: 99454406
Opdateret 17. juni 2020
Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen