Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Den merkantile studentereksamen (hhx) tager tre år

For at blive optaget skal du som minimum have bestået folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse eller tilsvarende. Du kan alternativt blive bedt om at aflægge en optagelsesprøve, eller du kan blive optaget på baggrund af en faglig vurdering, som handelsgymnasiet foretager.

Ansøgningen til handelsgymnasiet foregår digitalt, og du søger via optagelse.dk.

Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge om optagelse. Ansøgningsfristen er 1. marts, og du får skriftligt svar senest 1. juni, om du er blevet optaget.

Er du gået ud af skolen, kan du selv udfylde en ansøgning via optagelse.dk. Hvis du søger inden den 15. marts, vil skolerne have mulighed for at vurdere din ansøgning sammen med ansøgningerne fra de elever, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse.

I Brønderslev Kommune.
For at blive optaget skal du som min. have bestået folkeskolens afgangsprøver.
Du skal desuden have udfyldt en uddannelsesplan.
Søger du umiddelbart efter Folkeskolen, skal du være erklæret uddannelsesparat af din UU vejleder.
Alternativt kan du blive bedt om at aflægge en optagelsesprøve, eller du kan blive optaget på baggrund af en faglig vurdering, som gymnasiet laver.

Det første halve år består af et grundforløb. Herefter kan du vælge imellem mindst to studieretningsforløb. Studieretningerne grupperes i internationalt orienterede, markedsorienterede, matematisk/it-orienterede eller økonomisk orienterede studieretninger.

Enkeltfagsundervisning tilrettelægges som åben uddannelse, enkeltfagskursister følger undervisningen på samme vilkår som de øvrige elever, men afslutter med eksamen i alle fag, samt i almen studieforberedelse og projektopgave. For elever, der er optaget under TEAM Danmark, og for elever, der er optaget på Musikalsk Grundkursus eller tilsvarende kursus i billedkunst, kan uddannelsen tilrettelægges over fire år.

Der bliver givet standpunktskarakterer to gange årligt samt en årskarakter i alle fag. Herudover er der eksamen som består af mindst ti prøver og et studieretningsprojekt. En handelsskoleeksamen er bestået, hvis gennemsnitskravet er opfyldt af dine årskarakterer og prøvekarakterer hver for sig.

Hvis du vil klage over din skoles afgørelser i en sag, kan du henvende dig skriftligt og begrundet til Undervisningsministeriet. En typisk klagesag vil forløbe på følgende måde:

  • Inden to uger efter at du har fået besked fra skolen, skal du aflevere din skriftlige klage til skolens leder
  • Skolens leder laver en udtalelse om sagen
  • Du har en uge til at kommentere udtalelsen skriftligt
  • Herefter sender skolens leder din klage, sin egen udtalelse og din skriftlige kommentar til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som så kommer med en afgørelse i sagen.
  • Børne- og Undervisningsministeriet (nyt vindue)
Opdateret 5. januar 2021
Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen