Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Med en almen voksenuddannelse (AVU) kan du forbedre din 9. og 10. klasses eksamen

Almen voksenuddannelse (AVU) er et tilbud til voksne over 18 år, der gerne vil forbedre sig i en række fag på 9. og 10. klasses niveau. Med AVU får du de forudsætninger, der er nødvendige, hvis du vil fortsætte med at uddanne dig på fx gymnasialt niveau. AVU foregår på voksenuddannelsescentrene (VUC).

Der er kursusstart på VUC flere gange om året, og der findes både dag- og aftenhold.

Du skal tilmelde dig senest 14 dage, inden undervisningen begynder.

Når du tilmelder dig, vil du blive tilbudt en samtale med en vejleder, der kan hjælpe dig med at beslutte hvilket trin, du skal starte på, så niveauet passer til dig. Som regel starter kurserne i august og januar.

Kontakt VUC for mere information.

Du skal selv betale for de kurser, du tager. Kernefagene: Dansk, dansk som andetsprog, engelsk og matematik koster 130 kr. pr. fag (2021), mens andre fag koster 1.250 kr. pr. fag (2021).

Undtagelser
Hvis du tilmelder dig alle de fag, der er nødvendige for at søge optagelse på en mellemlang videregående uddannelse, skal du ikke betale for fagene.

Vælger du at gennemføre en fuld hf-eksamen, kan du få pengene tilbage for de fag, der indgår i den eksamen.

Er du fyldt 25 år og i beskæftigelse, har du i visse tilfælde mulighed for at søge om at få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), der svarer til 80 pct. af den højeste dagpengesats (3.396 kr. om ugen i 2017).

Hvis du har mindst 23 timers undervisning om ugen, og gør uddannelsen færdig inden for 23 måneder, kan du søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Uddannelsen består af en række enkeltfag, der er delt op i kernefag og tilbudsfag.

Kernefagene kan du tage på alle VUC'er. Kernefagene er:

  • dansk
  • engelsk
  • fransk eller tysk
  • matematik
  • naturfag
  • samfundsfag

Tilbudsfagene kan variere, men kan fx være billedkunst, mediefag, filosofi og edb.

Du kan følge et enkelt eller flere fag ad gangen.

Alle fagene er delt op i trin og moduler, så der er mulighed for at tilpasse niveauet til alle deltagere.

Du afslutter hvert fag med en prøve, der svarer til enten en 10. klasses eller en 9. klasses afgangsprøve.

Vil du klage over noget i forbindelse med almen voksenuddannelse, kan du henvende dig til forstanderen på dit VUC. Er du ikke tilfreds med forstanderens afgørelse, kan du klage til dit VUC's centerråd inden to uger, efter du har modtaget afgørelsen. Centerrådet består af repræsentanter fra kommuner, regioner og personale.

Opdateret 6. januar 2021
Skrevet af Undervisningsministeriet
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen