Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

AMU-uddannelserne er korte uddannelser, der bl.a. kan bruges til videreuddannelse for faglærte

AMU-uddannelserne har til formål at styrke deltagernes kompetencer - enten som grundlæggende uddannelse eller som videreuddannelse. AMU henvender sig til både faglærte og ufaglærte. Der findes ca. 130 skoler, som udbyder uddannelser i AMU. Det gælder AMU-centre, tekniske skoler, handelsskoler, social- og sundhedsskoler, pædagogseminarier (professionshøjskoler), landbrugsskoler og private udbydere.

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse, uanset alder og uddannelsesbaggrund. Mange virksomheder indgår aftaler med AMU-centre om at lave individuelle uddannelsesplaner for interesserede medarbejdere. Er du ledig, har du ret til seks ugers gratis AMU-uddannelse. Kontakt dit kommunale jobcenter for mere information.

Hvis du er ledig, koster AMU-kurserne ikke noget. Er du i arbejde, kan din virksomhed vælge at give dig almindelig løn under din efteruddannelse, og vil i så fald blive kompenseret for udgifterne med en lønrefusion svarende til højeste dagpengesats. I mange tilfælde skal du altså ikke betale for et AMU-kursus. Du kan desuden søge om at få VEU-godtgørelse, der følger den højeste dagpengesats, hvis:

  • du ikke har en uddannelse, hvor adgangskravet er en gymnasial eksamen
  • dit uddannelsesniveau ikke overstiger en erhvervsuddannelse.

Kurserne kan være heltids- eller deltidskurser og kan ligge om dagen, om aftenen og i weekender. Det er i visse tilfælde også muligt at modtage fjernundervisning. Kurserne kan tilpasses dine - og eventuelt din arbejdsgivers behov - både når det gælder tidspunkter, indhold og niveau.

Kurserne kombinerer som regel værkstedsundervisning og teoretisk undervisning.

AMU-uddannelserne er alle kompetencegivende. Nogle giver merit til erhvervsuddannelserne, andre er anerkendte af arbejdsmarkedets parter og har en bred relevans på arbejdsmarkedet.

Du kan tage forskellige anerkendte certifikater, som fx fødevarecertifikater, igennem AMU.

Er dit AMU-bevis blevet væk, kan erhvervsskolen eller AMU-centeret, hvor du tog din AMU-uddannelse, hjælpe med at udstede et nyt kursusbevis.

Husker du ikke længere, hvor du var på kursus, kan du henvende dig til nærmeste AMU-udbyder, som kan slå dig op og henvise dig til skolen.

Du kan også selv få overblik over, hvilke AMU-kurser du har deltaget i, ved at logge på EfterUddannelse.dk. Som kursist logger du fra forsiden af EfterUddannelse.dk ind på Mit overblik med dit NemID.

På EfterUddannelse.dk kan du finde information om afholdte AMU-kurser fra 2004.

Log på 'Mit overblik' på EfterUddannelse.dk.

Får du afslag på at blive optaget på et AMU-kursus, kan du klage til uddannelsesstedet inden fire uger, efter du har modtaget afgørelsen. Er du stadigvæk ikke tilfreds, kan du bede uddannelsesstedet om at sende din klage videre til Undervisningsministeriet, der træffer den endelige afgørelse i sagen.

Opdateret 17. juni 2020
Skrevet af Undervisningsministeriet
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen