Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

AMU-uddannelserne er korte uddannelser, der bl.a. kan bruges til videreuddannelse for faglærte

AMU-uddannelserne har til formål at styrke deltagernes kompetencer - enten som grundlæggende uddannelse eller som videreuddannelse.

Der findes ca. 90 udbydere af AMU. Det gælder AMU-centre, erhvervsskoler, social- og sundhedsskoler, landbrugsskoler, professionshøjskoler, og private udbydere.

 AMU er målrettet ufaglærte og faglærte, der har behov for uddannelse for at vedligeholde og/eller videreudvikle deres erhvervsrettede kompetencer.

Adgang til AMU

For at tilmelde dig en AMU-uddannelse skal du enten bo i Danmark eller arbejde i Danmark. Selvstændige, ledige, elever, studerende og pensionister kan også deltage i AMU-kurser.

Er du ledig, på dagpenge, kontanthjælp eller lignende, skal du henvende dig på Jobcenteret for at høre nærmere om dine muligheder for at deltage i AMU - du kan ikke selv tilmelde dig. Er du ledig, har du ret til seks ugers gratis AMU-uddannelse. Kontakt dit kommunale jobcenter for mere information.

For de fleste arbejdsmarkedsuddannelser er der en deltagerbetaling. Undtagelser er uddannelser på det pædagogiske område, uddannelser på social- og sundhedsområdet og Individuel Kompetencevurdering. Der er heller ikke deltagerbetaling for læse-, skrive- og regnekurser, hvis du tager dem i sammenhæng med et andet kursus.

Fra den 1. september 2020 skal personer med en videregående uddannelse ligesom ufaglærte og faglærte betale den ordinære/lave pris for deltagelse i et certifikatkursus i AMU. Ordningen gælder for certifikatkurser, der påbegyndes 1. september 2020 eller senere og afsluttes senest 31. december 2021.

Alle uddannelser, der er markeret som certifikatuddannelse i Uddannelsesadministration.dk samt uddannelser, der indgår som valgfri del af EU-kvalifikationsuddannelse til erhvervschauffører er omfattet af ordningen.

I 2021 er deltagerbetalingen på mellem 630 kroner og 950 kroner pr. uge. Der kan dog være et tillæg på op til 700 kroner pr. uge.

Kurserne kan være heltids- eller deltidskurser og kan ligge om dagen, om aftenen og i weekender. Det er i visse tilfælde også muligt at modtage fjernundervisning.

Kurserne kombinerer ofte værkstedsundervisning og teoretisk undervisning.

AMU-uddannelserne er alle kompetencegivende. Nogle giver merit til erhvervsuddannelserne, andre er anerkendte af arbejdsmarkedets parter og har en bred relevans på arbejdsmarkedet.

Du kan tage forskellige anerkendte certifikater, som fx fødevarecertifikater, igennem AMU.

Er dit AMU-bevis blevet væk, kan uddannelsesstedet hvor du tog din AMU-uddannelse hjælpe med at udstede et nyt.

Du kan også få overblik over, hvilke AMU-kurser du har deltaget i, ved at logge på ’Min Kompetencemappe’ eller Voksenuddannelse.dk.

Som kursist logger du fra forsiden af Voksenuddannelse.dk ind på ’Mit overblik’ med dit NemID/MitID.

På Voksenuddannelse.dk kan du finde information om afholdte AMU-kurser 5 år tilbage i tid.

Log på 'Mit overblik' på Voksenuddannelse.dk.

Du logger på ’Min Kompetencemappe’ med dit NemID/MitID. Når du er logget ind, kan du hente information om afholdte AMU-kurser og beviser fra 2004.

Log på ’Min Kompetencemappe’ på minkompentecemappe.dk.

Får du afslag på at blive optaget på et AMU-kursus, kan du klage til uddannelsesstedet inden fire uger, efter du har modtaget afgørelsen. Er du stadigvæk ikke tilfreds, kan du bede uddannelsesstedet om at sende din klage videre til Undervisningsministeriet, der træffer den endelige afgørelse i sagen.

Opdateret 18. februar 2022
Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen