Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Sundhedsplejens tilbud til skolebørn

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til skolebørn ved samtaler, undersøgelser, sundhedspædagogiske aktiviteter, undervisning, telefonrådgivning, hjemmebesøg, Åben konsultation og konsulentfunktion
Elever løber i skolegård

æs om sundhedsplejens tilbud

Hvad arbejder sundhedsplejersken med

De forebyggende sundhedsydelser til børn og unge og deres familier skal være med til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejersken arbejder med:

 • At give råd og vejledning i forhold til skolebørn og deres familie
 • At undersøge og screene skolebørn
 • At opspore og forebygge fysiske og psykiske problemstillinger
 • At opspore børn og familier med særlige behov. Det kan være sundhedsfaglige eller sociale behov
 • At vurdere samspil og relationer

Sundhedsplejerskens råd og vejledning tager udgangspunkt i jeres behov og ressourcer.

Sundhedsplejerskens råd og vejledning kan omhandle

kost, sygdomsforebyggelse, allergi, vægt, vækst, syn, hørelse, motorik, adfærd, sundhed og trivsel, skilsmisse, sorg og krise, selvværd, pubertet, prævention og seksuel sundhed.

Rådgivning og vejledning foregår ved

 • Samtaler og undersøgelser på udvalgte klassetrin
 • Sundhedspædagogiske aktiviteter og undervisning
 • Telefonrådgivning
 • Hjemmebesøg
 • Åben konsultation
 • Konsulentfunktion

Kontakt til sundhedsplejersken vil være afhængig af sundhedsplejens tilbud på de enkelte klassetrin og jeres behov. Sundhedsplejens serviceniveau er vejledende.

Uddannelse

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske og har en videreuddannelse med fokus på børn, familier, sundhedsfremme og forebyggelse.

Tavshedspligt

Samtalerne med sundhedsplejersken er fortrolige. Sundhedsplejersken har tavshedspligt og arbejder efter gældende lovgivning på området.

Det er gratis at modtage sundhedspleje.

 

Kontakt til skolesundhedsplejerske

Kontor

Afdeling Vest: Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, Brønderslev

Afdeling Øst: Karetmagervej 15, Dronninglund

Skolesundhedsplejen Skoler Telefontider 

Charlotte Werenberg

Charlotte Werenberg
Skolesundhedsplejerske
Chaw@99454545.dk
           

Skolegades Skole
Nørreådal Friskole
Toftegårdsskolen
Klokkerholm Skole

           
           

Tlf. 25559344

           

Katrine Aabel Sørensen

Katrine Aabel Sørensen
Skolesundhedsplejerske
KATS@99454545.dk

Hedegårdsskolen
Thise Skole           
Flauenskjold Skole

 

Tlf. 40845684

           

Christina Lammert

Christina Lammert
Skolesundhedsplejerske
Christina.lammert@99454545.dk      

Søndergades Skole
Ø. Brønderslev Centralskole
Tolstrup-Stenum Friskole
Tlf. 41249948

           

 Heidi Malcau

Heidi Malchau
Skolesundhedsplejerske
Heidi.Malchau@99454545.dk

Agersted Friskole
Hjallerup Skole
Heldagsskolen
           

Tlf. 60915477

           

 Dorte Hejslet

Dorte Hejslet
Skolesundhedsplejerske
Dorte.hejslet@99454545.dk

Dronninglund Skole
Asaa Skole 

 

Tlf. 40845707

           

 

           

 

Karin Frederiksen

Karin Frederiksen
Sekretær
Karin.Frederiksen@99454545.dk

Sundhedsplejen
Tolstrupvej 91
9700 Brønderslev
Tlf. 99454508

Pernille Buhelt 

Pernille Buhelt
Leder af sundhedsplejen
Pernille.Buhelt@99454545.dk

Sundhedsplejen
Tolstrupvej 91
9700 Brønderslev

Tlf. 99454512
      50875234

 

 

0. klasse - indskolingsundersøgelse

Sundhedsplejersken inviterer dig og dit barn til samtale og undersøgelse.

Sundhedsplejersken laver høre- og synsprøve, måler højde og vægt.

Hvis dit barn ikke er motorisk screenet i skolen, udfører sundhedsplejersken en motorisk screening.

Sundhedsplejersken drøfter dit barns helbred og udvikling frem til skolestart.

Til undersøgelsen har sundhedsplejersken fokus på:

 • Dit barns helbred, trivsel og skoleparathed
 • Dit barns fysiske og psykiske udvikling
 • Dit barns sociale liv og fritidsinteresser
 • Aktuelle problemstillinger

Samtalen kan indeholde:

Skolestart, trivsel i skole, hjem og fritid, kost, motion, søvn, helbred, sundhed og sygdom, hygiejne og andet som kan være relevant for jeres familie.

Samtalen og undersøgelsen varer ca. 45 minutter.

Læs mere om: 

Leg dig sund (nyt vindue)

1. klasse – ”Sundhedscirkus”

Gennem leg og pædagogiske aktiviteter får eleverne mulighed for at danne egne erfaringer og viden om sundhed. Elevernes sanser og øvrige kompetencer kommer i spil.

”Sundhedscirkus” består af følgende emner:

 • Sundhed og hygiejne
 • Mad og måltider
 • Venner og familie
 • Bevægelse og afslapning

Eleverne bliver om muligt målt og vejet.

Ved ”Sundhedscirkus” er der fokus på:

 • At udvikle og kvalificere dit barns sundhedsmæssige handlingskompetencer
 • At støtte dit barns vilje og evne til at træffe sunde valg

Der er afsat 2 lektioner til hvert af de 4 emner.

"Sundhedscirkus" foregår i samarbejde med lærerne.

Forældre er meget velkomne til at deltage i ”Sundhedscirkus”.

Læs mere om:

Leg dig sund (nyt vindue)

3. klasse – sundhedspædagogisk undervisning

Sundhedsplejersken tager emner op, som er relevante for klassen her og nu eller følger op på undervisningen i 1. klasse.

Emner kan for eksempel være:

 • Mad og måltider
 • Hygiejne
 • Leg og bevægelse
 • Venskab
 • Familie

Den sundhedspædagogiske undervisning har fokus på:

 • At udvikle og kvalificere dit barns sundhedsmæssige handlingskompetencer
 • At støtte dit barns vilje og evne til at træffe sunde valg
 • At være i dialog med eleverne

Sundhedsplejerskerne tilbyder 2 lektioner pr. klasse.

Læs mere om:

Leg dig sund (nyt vindue)

4. klasse - sundhedspædagogisk undervisning

Sundhedsplejersken underviser i:

 • Kroppens udvikling, begyndende pubertet og menstruation
 • Forholdet til forældre og kammerater
 • Forelskelse
 • Sårbarhed
 • Personlig hygiejne
 • Andre aktuelle emner

Den sundhedspædagogiske undervisning har fokus på:

 • At give eleverne viden om kroppens udvikling
 • At give eleverne redskaber til at håndtere de fysiske og psykiske forandringer, der sker i puberteten
 • At være i dialog med eleverne
 • At udvikle og kvalificere dit barns sundhedsmæssige handlingskompetencer
 • At støtte dit barns vilje og evne til at træffe sunde valg

Læs mere om:

Leg dig sund (nyt vindue)

5. klasse – undersøgelse og samtale

Sundhedsplejersken inviterer eleverne i 5. klasse til individuel undersøgelse og samtale.

Sundhedsplejersken måler højde og vægt.

Samtaleemner kan for eksempel være:

 • Trivsel i skole, hjem og fritid
 • Kost
 • Søvn
 • Motion
 • Sundhed og helbred
 • Eller emner eleverne selv bringer på banen

Undersøgelsen og samtalen har fokus på:

 • Elevernes helbred, trivsel og sundhedsvaner
 • At øge elevernes bevidsthed om sundhed og trivsel
 • At give eleverne redskaber til at tage bevidste livsstilsvalg

Læs mere om:

Beregn din motion (nyt vindue)

6. klasse – synsprøve

I 6. klasse tilbyder sundhedsplejersken at foretage synsprøver på eleverne.

Sundhedsplejersken har fokus på:

 • At afdække nedsat syn, idet elevens syn kan ændre sig i løbet af opvæksten

Læs mere om:

Beregn din motion (nyt vindue)

8. klasse – udskolingsundersøgelse

Sundhedsplejersken inviterer eleverne i 8. klasse til individuel undersøgelse og samtale.

Sundhedsplejersken tilbyder:

 • At måle højde og vægt
 • At lave syns- og høreprøve
 • At lave farvesynstest, hvis den unges erhvervsønske kræver fuld farvesyn

Den individuelle samtale kan for eksempel indeholde emner som:

 • Spise- og motionsvaner
 • Søvn
 • Skole og fritid
 • Relationer og netværk
 • Helbred i forhold til erhvervsvalg
 • Sundheds- og risikoadfærd i forhold til tobak, alkohol og andre rusmidler
 • Prævention og seksuel sundhed
 • Status på HPV-vaccination
 • Eller hvad den unge eventuelt selv bringer på banen

Undersøgelsen og samtalen har fokus på:

 • Elevernes helbred, trivsel, sundhedsvaner og erhvervsønsker
 • At øge elevernes bevidsthed om sundhed og trivsel
 • At give eleverne redskaber til at tage bevidste livsstilsvalg

Læs mere om:

Præventionsguide (nyt vindue)

Beregn din motion (nyt vindue)

9. klasse – Sundhedspædagogisk undervisning i seksuel sundhed

Sundhedsplejersken underviser i seksuel sundhed med udgangspunkt i Sex og samfunds materialer til uge 6.

Emnerne kan være:

 • Sunde seksualvaner
 • Forebyggelse af seksuel sygdomme
 • Forebyggelse af uønsket graviditet

I undervisningen er der fokus på:

 • At bevidstgøre den unge om egne holdninger, værdier og grænser
 • At aktivere og involvere de unge i undervisningen
 • At udvikle og kvalificere elevernes sundhedsmæssige handlingskompetence
 • At støtte elevens vilje og evne til at træffe sunde valg

Læs mere om:

Præventionsguide (nyt vindue)

Beregn din transport (nyt vindue)

Tilbud til specialområdet i skolerne

Specialområdet omhandler:

 • Generelle indlæringsvanskeligheder (børn med indlæringsvanskeligheder)
 • AKT klasser (børn med problemer i forhold til adfærd, kontakt og trivsel)
 • ADHD klasser (børn med forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet)
 • Kontaktklasser (børn med kontaktforstyrrelser)
 • Q klasser (børn med vidtgående fysiske og psykiske handicap)

Sundhedsplejen tilrettelægger indsatsen målrettet den enkelte elev/klasse.

Tilbud til efterskoler og specialskoler

Skolerne modtager ved skoleårets start et brev med tilbud om sundhedspleje.

Behovsbesøg

Har jeres familie særlige behov eller problemstillinger, har sundhedsplejersken mulighed for at aflægge hjemmebesøg. I er også velkomne til at benytte Åben konsultation.

Sundhedsplejersken kan blandt andet tilbyde en samtale efter Mindmap metoden. Metoden er en meget struktureret samtale, der er god til at afdække dine problemstillinger, dine ressourcer og tydeliggøre hvilken hjælp, der er mest relevant for dig.

Sundhedsplejersken har også mulighed for at tilbyde andre strukturerede metoder herunder videooptagelse.

 

 

 

Vejledninger, pjecer og link

Sundhedsplejens vejledninger:

Links:

 

Kontakt

Afdelingsleder
Tlf.: 99454512
Sekretær
Tlf.: 99454508
Sundhedsplejens logo
Opdateret 9. september 2020
Ansvarlig redaktør: Karin Frederiksen