Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Offentlig begravelse kan være en mulig løsning, hvis der ikke findes pårørende/efterladte eller andre, som ønsker eller kan varetage forpligtigelsen

Læs om offentlig begravelse

Henvendelse om offentlig begravelse

Offentlig begravelse sker som regel på baggrund af en henvendelse fra politiet, hjemmeplejen eller andre myndighedspersoner, som har forudsat, at afdøde ikke har nogen pårørende.

På baggrund af anmodningen vurderer Brønderslev Kommune, Borgerservice om der er grundlag for at foretage en offentlig begravelse.
Hvilken bedemand står for den offentlige begravelse for Brønderslev Kommune
Brønderslev Kommune har aftale med lokal bedemand, som forestår begravelse/bisættelse.

Hvad omfatter en offentlig begravelse

I Brønderslev Kommune omfatter en offentlig begravelse følgende:

  • Afhentning af afdøde på sygehus eller dødssted
  • Bedemandens praktiske og administrative arbejde
  • Kiste, polstring, opredning og ilægning
  • En enkelt buket
  • Højtidelighed f.eks. Kirke eller kapel. Pårørende/efterladte eller andre kan deltage.
  • Hvis afdøde var medlem af folkekirken, kan der deltage en præst
  • Rustvognskørsel
  • Udgift til kremering (brænding)
  • Urnenedsættelse eller kistebegravelse i anonym fællesplæne, så vidt muligt i det sogn hvor afdøde boede.

Hvornår kan der være tale om en offentlig begravelse

Offentlig begravelse kan være en mulig løsning, hvis der ikke findes pårørende/efterladte eller andre, som ønsker eller kan varetage forpligtigelsen. Det er vigtigt at fastslå, at en offentlig begravelse ikke er en tilskudsordning til begravelser som pårørende står for. Ordningen skal ses som den sidste løsning, når alt andet er prøvet.

Ønsker fra pårørende/efterladte eller andre

I forbindelse med overtagelsen af forpligtigelsen med at varetage begravelse/bisættelse og boets behandling, overtager kommunen samtidig retten til suverænt at fastsætte vilkårene for begravelsen/bisættelsen, forholdene på kirkegården. døds bo.

Det er vigtigt at understrege

at pårørende/efterladte eller andre ved overdragelse af ansvaret til kommunen, samtidig har afskrevet sig muligheden for indflydelse i forhold til de her nævnte forhold.
Fremsætter pårørende/efterladte eller andre ønsker udover det, som kommunen er forpligtiget til, må den pårørende/efterladte eller andre overtage såvel den praktiske som økonomiske forpligtigelse for hele begravelsen, bisættelsen, forholdene på kirkegården.

Dette skal være afgjort inden begravelsen/bisættelsen og bo behandlingen iværksættes, og der kan ikke efterfølgende foretages ændringer i, hvem der har ansvaret. Kommunen kan således aldrig overtage ansvaret for et bo, hvor pårørende/efterladte eller andre har påtaget sig dette ansvar, og hvor bisættelsen eller begravelsen er afholdt/påbegyndt.

Afdødes egne ønsker

Brønderslev Kommune er forpligtet til at følge afdødes ønske i forhold til et eventuelt ønske om enten kistebegravelse eller kremering og urnenedsættelse. Det vil dog være en betingelse, at afdødes ønsker er nedskrevet i et testamente, som kan fremsøges i Skifteretten, eller at ønsket er nedskrevet i et andet skriftligt dokument eller register som f.eks. ”Min sidste vilje”, som forefindes f.eks. hos en bedemand.

Brønderslev Kommune er ikke forpligtet til at efterleve afdødes andre ønsker end henholdsvis begravelse/kremering, hvis disse er i strid med de fastsatte vilkår for offentlige begravelser i kommunen.

Hvad sker der med afdødes formue og ting

I forbindelse med at kommunen overtager forpligtigelsen med at forestå afdødes begravelse, anmoder kommunen Skifteretten om at overtage afdødes bo ved et såkaldt boudlæg.
Når dette sker, overtager kommunen retten til alle afdødes aktiver. Det vil sige bl.a. indestående i bank, kontanter, smykker, bil/knallert/båd mv., møbler og andet indbo samt øvrige værdier afdøde ejede. Brønderslev Kommune vil desuden overtage eventuelle tilgodehavender fra lejemål og forsyningsvirksomheder o.s.v., samt udbetalinger fra pensionsordninger, som ikke udtrykkeligt skal tilfalde livsarvinger uden om boet.

Der kan IKKE udleveres nogle effekter til pårørende når boet er udlagt til Brønderslev Kommune.

Kontakt

Sagsbehandler
Tlf.: 99455804
Opdateret 14. august 2020
Ansvarlig redaktør: Dorthe Wittrup