Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Aktindsigt betyder, at du har ret til at se alt, der er skrevet i din journal af sundhedspersoner
Aktindsigt i patientjournal

Læger og andre behandlere i sundhedsvæsenet skal føre journal over deres patienter. Her skriver de bl.a. oplysninger om sygdomme og behandling. Oplysningerne kommer fra patienten selv eller fra blodprøver, røntgenbilleder, lægens vurderinger m.v.

Aktindsigt betyder, at du har ret til at:

 • se alt, hvad der er skrevet i din journal af sundhedspersoner i både offentlige og private klinikker, sygehuse m.m.
 • se, hvem der vil modtage oplysningerne.
 • du kan give en anden fuldmagt til at opnå aktindsigt
 • forældre har som udgangspunkt krav på aktindsigt. I nogle tilfælde kan der dog være oplysninger, som forældre ikke kan få indsigt i af hensyn til barnet/den unge. Det kan f.eks. være oplysninger om prævention, abort eller behandling for kønssygdomme
 • forældre som er under mistanke for at have krænket, udøvet vold mod eller have begået andre former for overgreb mod deres barn, kan få begrænset deres adgang til barnets journal
 • sundhedspersonale.

Ved optegnelser, der er journalført før 1. januar 2010, kan lægen begrænse din aktindsigt, hvis han/hun vurderer, at din ret til aktindsigt i patientjournalen bør vige af hensyn til dig selv eller andre private interesser, fx dine pårørendes.

 1. henvend dig til sygehuset eller behandlingsstedet
 2. bed om aktindsigt i din journal
 3. angiv dit navn og fødselsdato/personnummer
 4. få kvittering for modtagelsen af din henvendelse
 5. bed om hjælp fra en sundhedsperson til at forstå indholdet.

Din regions patientvejledere kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om aktindsigt.

Det er gratis første gang, du beder om aktindsigt i din journal. Herefter kan sygehuset eller andre sundhedspersoner opkræve et gebyr, hvis du ønsker yderligere kopier af din journal.

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

På sundhed.dk har du mulighed for at se dine journaloplysninger fra de offentlige sygehuse i Danmark.

Du kan se en oversigt over alle de indlæggelser, ambulant behandling samt skadestuebesøg, du har haft, på sundhed.dk.

Her kan du få indsigt i, hvem der har set dine personlige oplysninger på sundhed.dk, hvilke oplysninger de har set og hvornår. Vær opmærksom på, at ikke alle sygehuse endnu har gjort disse oplysninger tilgængelige.

Du kan sende klager til Styrelsen for Patientsikkerhed eller til en patientvejleder i din region. En patientvejleder kan også vejlede dig om dine klagemuligheder og hjælpe dig med at lave klagen.

Hvis du ikke har NemID/MitID:

Lovgivning

Dine rettigheder som patient er sikret i Sundhedslovens afsnit III om patienters retsstilling.

Opdateret 4. marts 2022
Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
Ansvarlig redaktør: Borger.dk