Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Søg erstatning hos Patienterstatningen

Du kan få erstatning, hvis du selv eller en afdød pårørende har fået en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling i sundhedsvæsenet eller i forbindelse med brugen af et lægemiddel.

Det gælder:
  • alle patienter i det offentlige og private sundhedsvæsen
  • blod- og organdonorer
  • deltagere i medicinske forsøg.

Du kan ikke få erstatning for psykiske bivirkninger ved et lægemiddel.

Du kan ikke få erstatning:

  • for skader, der skyldes den sygdom eller ulykke, du behandles for.
  • hvis behandlingen ikke fører til den forventede helbredelse eller bedring.
  • hvis erstatningen ikke overstiger 10.000 kr. For lægemiddelskader er det tilsvarende beløb 3.000 kr.
  • Skader sket før 2007 skal anmeldes senest 5 år efter, at du har fået kendskab til skaden.
  • Skader sket efter 2007 skal anmeldes senest 3 år efter, at du har fået kendskab til skaden.
  • For lægemiddelskader er fristen altid 3 år efter, at du har fået kendskab til skaden.
  • Alle skader skal dog anmeldes senest 10 år efter den dato, hvor skaden er sket. Det gælder også, selvom skaden først viser sig mere end 10 år efter behandlingen.

Hvis du ønsker erstatning for en skade, du har fået i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet, skal du anmelde skaden til Patienterstatningen. Du kan få hjælp hos en patientvejleder.

Erstatning for tandskader

Hvis du bliver skadet i forbindelse med tandbehandling hos en privat praktiserende tandlæge, regionstandplejen, de kommunale tandlægeordninger og universiteternes tandlægeskoler, kan du anmelde skaden til Tandlægeforeningens Patientforsikring. Hvis skaden sker på et hospital, kan du anmelde den til Patienterstatningen.

Kontakt

Borger.dk logo 
Tlf.: 1881 eller 7010 1881

Mandag til torsdag 8:00-22:00
Fredag 8:00-18:00

Opdateret 9. april 2018
Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
Ansvarlig redaktør: Borger.dk