Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Klage over brud på patientrettigheder

Du kan klage, hvis du er uenig i en beslutning eller afgørelse om dine patientrettigheder

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er uenig i en beslutning/afgørelse, du har fået fra kommunen, regionen/sygehuset, Udbetaling Danmark, Sundhedsstyrelsen eller Søfartsstyrelsen om dine patientrettigheder.

En patientrettighed er fx:

 • kørsel til og fra undersøgelse/behandling (befordring og befordringsgodtgørelse)
 • frit og udvidet frit sygehusvalg, herunder hvis regionen ikke har oplyst om muligheden
 • maksimale ventetider for behandling af visse livstruende sygdomme
 • henvisning til eller refusion af udgifter til behandling i udlandet
 • aktindsigt i en patientjournal.

På styrelsens hjemmeside kan du læse mere om præcist hvilke afgørelser, du kan klage over. Hvis din klage handler om en sundhedsfaglig behandling, du har fået – fx sygehusbehandling, en undersøgelse hos din egen læge eller brud på tavshedspligt – skal du sende din klage i klageskemaet for sundhedsfaglig behandling. Læs mere:

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du mener at en eller flere af dine patientrettigheder er tilsidesat. Det kan fx være aktindsigt i din patientjournal, at du har fået afslag på befordringsgodtgørelse eller om frit sygehusvalg.

Styrelsen er på dette område en ankeinstans. Det betyder, at du først kan klage til styrelsen, når du har fået en afgørelse fra typisk kommunen, Udbetaling Danmark, regionen eller sygehuset.

Klager du på vegne af en anden myndig person, skal du have en fuldmagt klar fra den person, dvs. et dokument, du tilføjer i klageskemaet. Har du ikke en fuldmagt, kan du bruge blanketten fra styrelsen.

Du kan læse mere på styrelsens hjemmeside om en rettighedssag og hvilke afgørelser, du kan klage over.

Klag digitalt

Fra 1. december 2015 skal du klage digitalt. Du kan dog i særlige tilfælde være fritaget herfra, fx hvis du pga. sygdom ikke kan bruge en computer, har sproglige vanskeligheder eller er indsat i fængsel eller tvangsindlagt. Er du fritaget fra digital post, er du også fritaget fra det digitale klageskema. Hvis du sender din klage til styrelsen uden at bruge det digitale klageskema, skal du i klagen forklare hvorfor.

Hvem skal du kontakte, hvis du har haft en dårlig oplevelse i sundhedsvæsenet eller ældreplejen?    

 • Vil du indrapportere en bekymring eller en utilsigtet hændelse skal du gøre det til Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Vil du indgive en klage skal den rettes til Styrelsen for Patientklager.
 • Vil du søge om erstatning skal du søge hos Patienterstatningen.  

Få overblikket over de forskellige myndigheder i denne video 

Hvis du har fået en afgørelse fra fx kommunen, regionen eller Udbetaling Danmark, så skal Styrelsen for Patientklager have din klage senest fire uger, efter du modtog afgørelsen.

Hvis du ikke har fået en afgørelse, beregner styrelsen fristen på fire uger fra den dag, hvor du fik at vide, eller du blev opmærksom på, at du kan klage til styrelsen.

Klager du over fejl i forbindelse med aktindsigt i din patientjournal, er fristen dog to år fra den dag, hvor du opdagede fejlen, dog maksimalt inden for de sidste fem år.

Du behøver kun udfylde klageskemaet. Styrelsen for Patientklager har normalt ikke brug for mere dokumentation fra dig.

Du kan dog tilføje dokumenter i klageskemaet, og må meget gerne tilføje den afgørelse, du klager over. Har du ikke mulighed for det, indhenter styrelsen selv en kopi af afgørelsen fra den myndighed, du klager over.

Når du har udfyldt et klageskema med din klage over brud på en patientrettighed og trykket på ”indsend”, får du mulighed for at udvide din klage til også at omfatte en anden patientrettighed.

Du skal dog udfylde to forskellige klageskemaer, hvis du både vil klage over sundhedsfaglig behandling og brud på en patientrettighed – fx hvis du vil klage over en fejloperation, og at du fik afslag på aktindsigt i din patientjournal. Når du har udfyldt og indsendt det ene klageskema, får du mulighed for at vælge det andet skema. Det er uden betydning, hvilket skema du starter med at udfylde.

Når du klager over en afgørelse om brud på dine patientrettigheder, kan Styrelsen for Patientklager:

 • vurdere, at sygehuset/klinikken har handlet i strid med sundhedsloven
 • tiltræde afgørelsen. Det betyder, at styrelsen når frem til samme resultat som afgørelsen fra fx kommunen eller regionen.
 • ændre afgørelsen. Det betyder, at styrelsen er uenig i afgørelsen fra fx kommunen eller regionen og kommer frem til et andet resultat, end kommunen eller regionen.
 • hjemvise afgørelsen til den myndighed, der har truffet den. Det betyder, at fx kommunen eller regionen skal se på sagen igen og træffe en ny afgørelse.

Du kan læse mere om sagsbehandlingen på styrelsens hjemmeside.

Tekniske spørgsmål til selvbetjening
Ring til borger.dk’s kontaktcenter på telefonnummer 70101881, hvis du har tekniske spørgsmål til:
 • hvordan du bruger selvbetjening og udfylder klageskemaet.
 • hvor du finder information på borger.dk.
Faglige spørgsmål
Har du faglige spørgsmål og ikke kan finde svar her på borger.dk, kan du kontakte Styrelsen for Patientklager på tlf. 72 33 05 00 eller sende Digital Post til styrelsen. Styrelsens telefoner er åbne hverdage kl. 10-14. Patientvejlederen i din region kan også hjælpe dig, fx med at skrive din klage. Læs om patientvejledere og find kontaktoplysninger:

Hvis du støder på tekniske problemer ved brug af klageskemaet, kan du få hjælp ved at ringe til borger.dk på telefon 70101881.

Kontakt

Borger.dk logo 
Tlf.: 1881 eller 7010 1881

Mandag til torsdag 8:00-22:00
Fredag 8:00-18:00

Opdateret 16. september 2022
Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
Ansvarlig redaktør: Borger.dk