Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

- et tilbud til borgere over 65 år
Forebyggende hjemmebesøg

Hvem kan få forebyggende hjemmebesøg?

Alle borgere på 80 år og derover tilbydes hvert år et forebyggende hjemmebesøg.

Alle borgere på 75 år tilbydes et afklarende besøg, og borgere i alderen 65 - 79 år, som er i en vanskelig livssituation, har også mulighed for og få et forebyggende hjemmebesøg.

Borgere, der bor på plejecenter eller i forvejen modtager både praktisk og personlig hjælp, tilbydes ikke et forebyggende hjemmebesøg.

Hvad er formålet med et forebyggende hjemmebesøg?

Et forebyggende hjemmebesøg kan hjælpe dig med at skabe overblik, tryghed og trivsel.

Du behøver ikke at have et konkret problem for at tage imod et forebyggende hjemmebesøg. Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er netop at sætte ind, før problemer opstår eller vokser sig store.

Hvad indeholder et forebyggende hjemmebesøg?

Et forebyggende hjemmebesøg varer ca. 1-1½ time, og er en samtale mellem dig og en forebyggelseskonsulent. Forebyggelseskonsulenten har naturligvis tavshedspligt.

Under samtalen har du mulighed for at drøfte emner, som har betydning for dig og kan fx tage udgangspunkt i:

  • Dagligdagens oplevelser, glæder og vanskeligheder
  • Tanker om fremtiden
  • Emner, der har indflydelse på dit helbred og trivsel, fx bolig, kost, motion, netværk, søvn, humør, sorg osv.

Der er også mulighed for at få information om kommunale, frivillige og lokale tilbud.

Du kan ikke få bevilget ydelser som fx hjemmehjælp og hjælpemidler, men forebyggelseskonsulenten kan henvise til rette instans.

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er, at du og kommunens medarbejder sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte dine ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

Det forebyggende hjemmebesøg kan fokusere på eksempelvis din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

Det er op til den enkelte kommune, hvordan de tilrettelægger det forebyggende hjemmebesøg. Kommunen kan eksempelvis vælge at tilrettelægge det forebyggende hjemmebesøg som et kollektivt arrangement. Borgere, der ikke ønsker at deltage i et kollektivt arrangement, skal i stedet tilbydes et individuelt besøg i hjemmet.

Tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg skal altid gives til dig ved direkte henvendelse.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, kan kommunen undlade det årlige tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

Faste tidspunkter for forebyggende hjemmebesøg

Hvis du bor alene, skal din kommune tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 70 år.

Desuden skal kommunen tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 75 og 80 år. Fra du er fyldt 82 år, skal kommunen tilbyde dig mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov

Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis du er mellem 65 og 81 år, og du er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Tavshedspligt

Alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen, er underlagt tavshedspligt. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.


Kontakt

Forebyggelseskonsulent
Tlf.: 99455567
Forebyggelseskonsulent
Tlf.: 99454531
Forebyggelseskonsulent
Tlf.: 99455566

Træffetid: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08:00 – 09:00

Lovgivning

Bestemmelser om forebyggende hjemmebesøg bliver fastsat i Serviceloven § 79a.

Opdateret 7. juli 2021
Skrevet af Social- og Ældreministeriet
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Lene Holst