Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Alle har ret til gratis sygepleje, ligesom man kan få hjælp til forebyggelse.
Hjemmesygepleje og hjemmehjælp efter sygehusophold

Hvad er sygepleje?

Hjemmesygeplejen i Brønderslev Kommune er et tilbud til dig, der har brug for sygepleje – uanset alder.

Sygepleje foretages med et rehabiliterende sigte, hvor målet er, at du – i det omfang det er muligt – selv skal kunne varetage opgaven, evt. via brug af velfærdsteknologi.

Sygepleje ydes døgnet rundt alle ugens 7 dage.

Hvordan får jeg sygepleje?

Sygepleje kan ydes til alle efter henvendelse fra praktiserende læge, vagtlæge, speciallæge eller sygehus.

Når Hjemmesygeplejen har modtaget henvendelsen om, at du skal have sygepleje, kontakter en hjemmesygeplejerske dig for at aftale det første besøg. Perioden inden første besøg kan variere mellem 1 time og 1 uge, afhængigt af dine behov. Det er Hjemmesygeplejen, der foretager denne vurdering.

Det er gratis at modtage sygepleje, men der kan være egenbetaling for medicindoseringsæsker og visse specielle forbindsstoffer.

Ved bevilling af sygepleje skal du acceptere, at der i nogle tilfælde samtidigt etableres et nøglebokssystem.

Akutsygepleje

Din praktiserende læge og vagtlægen kan kontakte Hjemmesygeplejen, som kommer på akut tilsyn hos dig indenfor 1 time, hvis det skønnes nødvendigt.

Hjemmesygeplejen vil i samråd med lægen iværksætte de nødvendige sundhedsfaglige indsatser for at hjælpe dig gennem den akutte situation og forebygge en eventuel indlæggelse.

Hvad kan du få hjælp til?

Tilbuddet om sygepleje er med til at skabe kontinuitet, kvalitet og sammenhæng i dit sygdomsforløb, både kroniske og akutte forløb.

Tilbuddet skal medvirke til at forebygge, helbrede og lindre følgerne af din sygdom samt bevare og fremme din sundhed og livskvalitet.

Omfang og varighed af sygepleje vil afhænge af din konkrete situation, af hjemmesygeplejerskens og din læges faglige vurderinger samt hvor meget du selv og/eller andre i husstanden kan udføre.

Hvis der sker forandringer i dit sygdomsforløb, vil hjælpen løbende blive tilpasset dine ændrede behov.

Sygepleje gives desuden ved livets afslutning, hvor pårørende også tilbydes støtte og vejledning.

Hjemmesygeplejen hjælper ikke med:

 • Ledsagelse til læge, speciallæge eller sygehus.
 • Aflevering af urinprøver og lignende.
 • Afhentning af medicin, medmindre lægen ordinerer det i helt særlige tilfælde.
 • Transport til og fra sygeplejeklinik.

Hvor modtager jeg sygepleje?

Er du i stand til at benytte sygeplejeklinik, får du indsatsen leveret i sygeplejeklinikken. Det vil sige, at du ikke kan vælge at få ydelsen leveret i hjemmet, hvis det vurderes, at du kan modtage indsatsen i sygeplejeklinikken.

Vurderer Hjemmesygeplejen, at du ikke kan komme i sygepleje-klinik, kommer sygeplejersken hjem til dig.

Sygepleje i sygeplejeklinik

Når sygeplejen leveres i sygeplejeklinikken, forventer vi, at:

 • Du selv medbringer den ordinerede medicin, doseringsæsker eller andet, der er aftalt.
 • Du giver besked, hvis du ikke kan komme til et aftalt møde i klinikken.
 • Du selv kan være med til at aftale/beslutte mødetider i sygeplejeklinikken.

Sygepleje i eget hjem

Når sygeplejen leveres i eget hjem, forventer vi, at:

 • Du stiller nødvendigt udstyr til rådighed i forhold til håndvask og bortskaffelse af affald.
 • Udstyret opfylder de gældende arbejdsmiljømæssige krav til arbejdets udførelse. Hjemmesygeplejen informerer dig nærmere herom.
 • Du er hjemme, når sygeplejen leveres, men hvis du er forhindret i at modtage sygepleje eller ikke har behov for hjælp den aftalte dag, skal Hjemmesygeplejen have besked hurtigst muligt.

Hvem leverer sygeplejen?

Sygeplejen leveres af autoriserede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller andet personale med de nødvendige sundhedsfaglige kvalifikationer.

Hjemmesygeplejersken vurderer opgavens kompleksitet og afgør ud fra dette, hvilken faggruppe, der kan udføre opgaven.

Hvis du vil klage

Du kan klage over følgende:

 • Den sundhedsfaglige behandling du har modtaget.
 • Tilsidesættelse af dine rettigheder som patient. 

Kontakt

$name

Døgnnummer til Hjemmesygeplejen:
3018 8484

Ring gerne i tidsrummet:
Kl. 07:00-13:00

E-mail:
hjemmesygeplejen@99454545.dk

 

Lovgivning

Kommunens pligt til at yde personlig og praktisk hjælp står i serviceloven.

Kommunens pligt til at yde hjemmesygepleje fremgår af sundhedsloven.

Opdateret 4. marts 2022
Skrevet af redaktionen på sundhed.dk og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Lene Holst